Montáž sadrokartónu v podkroví (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Pred realizáciou opláštenia je potrebné podkrovný priestor zatepliť vložením predpísanej hrúbky tepelnej izolácie medzi krokvy.

Info o produkte:

Sadrovláknitá doska zo zmesi sadry a celulózových vlákien z rozomletého papiera s povrchovou úpravou s obsahom keratínu, ktorá umožňuje prijímať škodliviny a emisie zo vzduchu
Rozmery dosiek 10 × 1 000 × 1 500 mm alebo 12,5 × 1 250 × 3 000 mm

Čo budeme potrebovať:

Sadrovláknitá doska
Fermacell Greenline 12,5 × 1 250 × 3 000 mm, m2; 8,52 €
Skrutky
Rýchlorezné skrutky Fermacell (+bit) 3,9 × 30 mm; spotreba: 30 ks/m2 (strop) alebo 13 ks/m2 (stena), balenie po 250 alebo 1 000 ks, 250 ks; 6,72 €
Škárovacie lepidlo
Škárovacie lepidlo Fermacell spotreba: približne 20 ml/m škáry, kartuša, 310 ml; 8,16 €
Škárovací tmel
Škárovací tmel Fermacell spotreba: 0,1 kg/m2, papierové vrece, 5 kg; 4,44 €
Jemný tmel
Jemný vrchný tmel Fermacell spotreba: 0,1 kg/m2 (jemné vrchné tmelenie škár), plastové vedro 2,5 l (3 kg) alebo 10 l (12 kg), 3 kg; 10,68 €

Náradie
ceruzka; hliníková lata alebo pravítko; nôž alebo rezač dosiek; píla-chvostovka priamočiara alebo kotúčová píla; elektrický skrutkovač alebo sponkovač; elektrické miešadlo; škrabka na lepidlo; oceľové hladidlo; špachtľa; stierka; vedro; ručná alebo pneumatická vytláčacia pištoľ; brúsna mriežka alebo brúsny papier; (zrno 60 mm)

Škárovacie lepidlo
Škárovacie lepidlo Fermacell je určené na bezpečné zlepenie hrán dosiek. Špeciálna špička umožňuje jeho jednoduchú aplikáciu. Spotreba škárovacieho lepidla je približne 20 ml/m škáry, to je približne 22 m2 stenovej plochy (veľké dosky), resp. približne 11 m2 stropnej plochy (malé dosky). Predáva sa balené v kartušiach alebo vo fólii.

Pozor! Lepenie škár

Pri lepení škár je nevyhnutné dbať na to, aby na hranách dosiek nebol prach a aby sa lepidlo nanášalo na stred hrany.

Montážny postup: Opláštenie strešnej šikminy

Ak hrúbka krokiev nepostačuje alebo sa požaduje vyššia izolačná hodnota, odporúča sa medzi latovanie aplikovať ďalšiu krížovú vrstvu tepelnej izolácie. Na vrstvu tepelnej izolácie sa položí parozábrana. Prekrytia okrajov parozábrany (približne 25 cm) sa prelepia tesniacou páskou.

Zároveň sa prelepia aj napojenia medzi parobrzdou a strešnými oknami, klieštinami a ďalšími prestupujúcimi prvkami. Na takto pripravený podklad sa na šikmé skosenie pripevnia vodorovné montážne laty. Rozmer strešných lát alebo debnenia krokiev treba zvoliť primerane podľa odstupu krokiev.

Pri hrúbke sadro­vláknitej dosky 12,5 mm je maximálna osová vzdialenosť montážnych lát na strešnej šikmine 420 mm (priestory s občasne vysokou vzdušnou vlhkosťou 30 až 85 %) alebo 500 mm (priestory s normálnou vzdušnou vlhkosťou 30 až 65 %). Medzi strešnou latou a stenou musí byť dostatočný odstup (5 mm).

Dosky možno pripevňovať rýchloreznými skrutkami alebo pozinkovanými sponkami vytvrdenými živicou. Aby sa zabránilo pnutiu dosky, musí sa pripevňovať od stredu ku krajom alebo od jedného kraja k druhému. V žiadnom prípade sa nesmú najskôr pripevniť všetky okraje a potom stred dosky.

Doska musí byť pri montáži pritlačená na spodnú konštrukciu (montážne laty). Odstup upevňovacích prostriedkov na strešnom skosení predstavuje 120 až 150 mm. Upevňovacie prostriedky možno umiestniť už 10 mm od kraja dosky bez toho, aby sa doska rozlomila. Medzi doskami treba dodržať škárový odstup 5 až 7 mm (resp. 1/2 šírky dosky).

Škáry sa zlepujú alebo zaglejujú. Prebytočné lepidlo treba po vyschnutí odstrániť. V mieste styku dosky s murivom sa na murivo nalepí tesniaci prúžok, ktorý zabezpečí oddelenie dosky od masívnej steny. Alternatívne možno vytvoriť elastické pripojenie akrylátovým tmelom. Druhý rad dosiek sa začína použitím zvyškového kusa. Vzájomný presah dosiek má byť minimálne 25 cm, tým sa dosiahne ich previazanie.

Ukladaním ďalších radov dosiek na väzbu sa zabráni vzniku krížových škár. Narezávanie a odrezanie dosky by sa malo realizovať vo vyhovujúcej pracovnej výške. Doska sa nareže na presne označenom mieste pomocou ceruzky a dvojmetrovej hliníkovej laty alebo pravítka nožom alebo rezačom dosiek.

Následne sa položí na stôl (alebo stoh dosiek) tak, aby narezaná línia bola v zákryte s jeho hranou, pričom širšia časť dosky musí vždy ležať na stole či stohu dosiek. Presahujúca časť dosky sa odlomí cez hranu. Dosky nie je potrebné narezávať z druhej strany. Na rezanie možno použiť aj pílu-chvostovku alebo elektrickú priamočiaru či kotúčovú pílu.

Ak sa použije ručná kotúčová píla, mala by mať pripojené odsávacie zariadenie alebo sa odporúča použiť pílu s reguláciou otáčok. Pílové kotúče by mali byť z tvrdokovu. Pri výrezoch pod uhlom sa jedna strana zareže pílou, druhá sa nareže napríklad nožom a vylomí sa. Zlomová hrubá hrana zlepšuje neskoršie spojenie dosiek. Hrany dosiek sa hobľujú nahladko iba v prípade, keď tvoria vonkajšie rohy alebo pohľadové hrany.

Okenné špalety sa obkladajú zalícovanými kusmi. Bez ochrany hrán vznikne stabilný pravouhlý roh. Škáry medzi doskami sa úplne vyplnia tmelom pomocou stierky alebo špachtle a vyhladia sa. Zároveň sa pretmelia aj skrutky a prípadné poškodenia dosiek. Nerovnosti sa po vytvrdnutí tmelu nahladko vybrúsia brúsnou mriežkou. Po odstránení brusného prachu nasleduje jemné tmelenie. Na takto upravené opláštenie možno naniesť finálnu povrchovú úpravu.

 

01 | Podkonštrukcia
Pred realizáciou opláštenia sa medzi krokvy vloží tepelná izolácia. Na vrstvu tepelnej izolácie sa položí parozábrana. Prekrytia okrajov parozábrany, napojenia medzi parobrzdou a strešnými oknami, klieštinami a ďalšími priestupmi sa prelepia tesniacou páskou. Následne sa pripevnia vodorovné montážne laty.

02 | Narezanie dosky
Narezávanie a prirezávanie dosky by sa malo realizovať vo vyhovujúcej pracovnej výške. Doska sa nožom alebo rezačom dosiek nareže na mieste presne označenom pomocou ceruzky a dvojmetrovej hliníkovej laty alebo pravítka. Nie je potrebné narezávať ju z druhej strany.

03 | Odlomenie cez hranu
Následne sa položí na stôl (alebo stoh dosiek) tak, aby narezaná línia bola v zákryte s jeho hranou, pričom jej širšia časť musí vždy ležať na stole či stohu dosiek. Presahujúca časť dosky sa odlomí cez hranu.