Partneri sekcie:

Skrutkovače na sadrokartón

Skrutkovače na sadrokartón

Používanie nových stavebných materiálov si logicky vynucuje vznik nového ručného náradia, ktoré by umožnilo čo najpohodlnejšie zhotoviť požadovanú konštrukciu, v čo najväčšej kvalite a v súlade s predpísanými technologickými postupmi. Takýmto náradím sú aj skrutkovače na sadrokartón.

Sadrokartón je v súčasnosti bezpochyby jedným z najviac používaných stavebných materiálov. Jeho veľkými výhodami sú nízka hmotnosť a rýchly postup výstavby. Minimálne zaťažujú nosné konštrukcie, a preto sa vo veľkej miere používajú pri rekonštrukciách podkroví. Okrem toho sa z neho môžu vytvárať ucelené sadrokartónové systémy pre zvislé, vodorovné aj šikmé stavebné konštrukcie. Ďalšími výhodami sú vysoká pohltivosť zvuku, možnosť obkladov stĺpov a trámov. Navyše, sadra prispieva k tepelnej pohode, reguluje vlhkosť vzduchu v miestnostiach a vytvára tak optimálnu klímu bývania.

Pri montáži sadrokartónových dosiek treba použiť rôzne náradie, napríklad vŕtačky alebo akumulátorové skrutkovače. Montujú sa pomocou skrutiek na základnú konštrukciu z oceľových profilov alebo dreva, ktoré sa pripevnia na stropy, steny alebo podlahy. Ide o špecifickú činnosť, pri ktorej má montér väčšinou voľnú len jednu ruku, pretože druhou si pridržiava sadrokartónovú dosku a musí použiť a utiahnuť veľké množstvo skrutiek. Pri štandardných doskách s rozmermi 1 200 × 2 000 mm treba na upevnenie takejto dosky približne 35 skrutiek. Záleží na tom, či je doska rozdelená a na koľko častí, alebo či sa upevňuje celá ako jeden kus.

Takýchto dosiek upevní montér denne niekoľko desiatok, čomu môže zodpovedať až 1 000 utiahnutých skrutiek denne. Pri takomto vysokom počte nie je možné každú jednu skrutku vybrať z balenia, nasadiť na bit v skrutkovači, prichytiť ju, aby nevypadla (čo sa stáva veľmi často), a utiahnuť do požadovanej hĺbky. Hĺbka je v tomto prípade veľmi dôležitá, pretože skrutka nemôže vytŕčať, ale na druhej strane nemôže byť priveľmi utiahnutá – treba dávať pozor, aby sa nepretrhol kartónový obal, pretože skrutka by už nemala potrebnú upevňovaciu silu. Sadrokartónová doska by sa mohla tiež uvoľniť.

Z týchto dôvodov sa odporúča používať skrutkovače na sadrokartón, ktoré sú vybavené špeciálnym nadstavcom. Do nadstavca sa dávajú skrutky upevnené v pásoch; ten sa po každom zaskrutkovaní posunie o jednu pozíciu na ďalšiu skrutku, ktorá je už pripravená na zaskrutkovanie.

Podľa toho, na aký materiál sa sadrokartón upevňuje, sa delia aj skrutky. Na skrutkovanie do oceľových profilov sa používajú skrutky s jemným závitom a priemerom 3,5 × 25 alebo 3,5 × 35 mm; do dreva sú určené skrutky s rovnakými rozmermi, avšak s hrubým závitom. Podľa dĺžky skrutky sa tiež dá nastaviť a prispôsobiť nadstavec na skrutkovanie. Dĺžka skrutky sa odvíja aj od hrúbky sadrokartónovej dosky. Štandardná hrúbka sadrokartónu je 12,5, 15 alebo 18 mm a výber vhodnej hrúbky závisí od použitia. Ak sa budú dosky montovať v podkroví, jednoznačne možno odporučiť použitie protipožiarnych platní s hrúbkou 15 mm, ktorými možno zabezpečiť potrebnú pevnosť, tuhosť, ale aj akustickú a požiarnu ochranu opláštenia.

Veľkým problémom pri nadstavcoch býva ich časté zanesenie veľmi agresívnym sadrovým prachom uvoľňujúcim sa pri skrutkovaní. Hlavne pri práci nad hlavou a na stropoch je nadstavec vystavený veľkému množstvu padajúceho prachu. Preto sa skrutkovače konštruujú tak, aby sa nadstavce dali bez akéhokoľvek náradia rýchlo rozobrať, vyčistiť a opätovne zložiť.

Novinkou v oblasti šetrenia energie pri uťahovaní veľkého množstva skrutiek je funkcia ŠTART/STOP. Funkcia sa zapína jednoduchým prepínačom s dvoma polohami: poloha MANUAL slúži na obyčajné skrutkovanie, čiže skrutkovač skrutkuje len pri stlačení hlavného vypínača. Prepnutím do polohy AUTO možno skrutkovať bez stláčania hlavného vypínača. Nástroj funguje iba vtedy, keď je skrutkovací hrot pritlačený na hlavičku skrutky. Po utiahnutí skrutky sa automaticky skrutkovač vypne. Hlavný vypínač už netreba viacej stláčať. Šetrí sa tak energia, vďaka čomu možno zaskrutkovať až o 40 percent viac skrutiek ako pri bežných nástrojoch.

Takmer všetky profesionálne nástroje používajú ako zdroj elektrickej energie Li-Ionové akumulátorové články, ktoré sú dostatočne silné, malé a ľahké a určené na celodennú prácu. Obsluha nemusí pracovať s veľkými a ťažkými nástrojmi s NiCd alebo NiMH článkami. Ďalšou výhodou týchto batérií je fakt, že netrpia pamäťovým efektom (čiastočné zníženie kapacity NiCd po mnohonásobne opakovaných presne regulovaných nabíjaco-vybíjacích cykloch). Možno ich nabíjať kedykoľvek a akokoľvek dlho. Batérie nestrácajú kapacitu.

Ostatné funkcie sú podobné ako pri klasických skrutkovačoch. Majú konštantné otáčky a ochranu proti preťaženiu. Krútiaci moment sa neodpája mechanicky, ale elektronicky – šetrí sa tým nástroj a prevodové ústrojenstvo už nie je také namáhané a  opotrebúvané. Umožňujú pravý a ľavý chod, čo sa osvedčilo v prípade, ak treba skrutku vytiahnuť. Pri niektorých typoch bežných skrutkovačoch treba na vytiahnutie skrutiek demontovať všetky nadstavce a až následne možno zvoliť spätný chod a vytiahnuť skrutku.

Sieťové verzie skrutkovačov bývajú takmer totožné s akumulátorovými. Jediným rozdielom je zdroj napájania a hmotnosť vyplývajúca z nadbytočnej batérie. Možno sa teda rozhodnúť buď pre ľahšiu (zhruba o 0,3 kg oproti akumulátorovej verzii) a lacnejšiu sieťovú verziu s obmedzenou dĺžkou kábla, alebo akumulátorovú verziu, ktorá je ťažšia, ale nezávislá od káblového pripojenia zabezpečujúceho prívod elektrickej energie.

Ing. Miroslav Dobias
Foto: TTS Slovakia

Autor pôsobí v spoločnosti TTS Slovakia, s. r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.