ASB Články na tému

revitalizácia vodných tokov

Výskumný ústav vodného hospodárstva v spolupráci s deviatimi partnerskými organizáciami zo Slovenska a Českej republiky spúšťa projekt Living Rivers – Živé rieky, ktorý sa zameriava na ochranu a obnovu riek. Projekt má za 10 rokov zlepšiť ekologický stav riek Dunaj, Hron, Ipeľ a Belá.

SITA -

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba obnovuje mokrade v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj v okrese Dunajská Streda. Projekt na zlepšenie ich stavu je realizovaný v programe Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktorého správcom je Ministerstvo životného prostredia SR.

Na historické sucho, ktorého sme boli tento rok v Európe svedkami, sa dá nazerať dvoma pohľadmi. Ten pesimistický razí teóriu, že s klimatickou zmenou nič nespravíme a musíme sa s anomáliami prírody jednoducho naučiť žiť. Optimisti debatu posúvajú ďalej a hovoria o konkrétnych krokoch, ako extrémne sucho zmierniť.