Mokrade Dunaj
Galéria(12)

Obnova mokradí Dunaja je nevyhnutná, je to daň za naše zásahy v krajine

Partneri sekcie:

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba obnovuje mokrade v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj v okrese Dunajská Streda. Projekt na zlepšenie ich stavu je realizovaný v programe Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktorého správcom je Ministerstvo životného prostredia SR.

„Výsledkom bude obnova biotopov, prebudovanie dvoch línií prehrádzok, vďaka ktorým sa v oblasti zvýši prietok rieky, dosiahne sa vyššia dynamika zmien hladiny a navyše bude možné prietok regulovať a zabezpečiť tak lepšiu distribúciu a zásoby vody,“ priblížil štátny podnik Vodohospodárska výstavba.

Odhadovaná plocha obnovených ekosystémov je 10-tisíc m2. Aktivity súvisiace s obnovou sa začali vo februári minulého roka a ukončené budú v apríli 2024. Dotknutými územiami sú Bačianske, Bodícke a Gabčíkovské rameno, ktoré sú súčasťou územia európskeho významu Dunajské luhy.

Konkrétne aktivity projektu zahŕňajú realizáciu stavebných úprav a iných technických opatrení. Súčasťou technického riešenia bude aj realizácia osobitných lokálnych krajivodných koridorov pre umožnenie prietočného zásobovania mokradného systému a prístupu po vode k informačným a náučným bodom.

Prebudovaním dotknutých línií G a H na vyššie prietoky sa umožní vyššia dynamika prúdenia ako aj potrebná dynamika zmien hladiny v danom území. To bude mať vplyv na zlepšenie stavu existujúceho ekosystému mokradí.

Dunajské mokrade
dunajske mokrade 2
dunajske mokrade 7
dunajske mokrade 11
dunajske mokrade 4
dunajske mokrade 8
dunajske mokrade 9
dunajske mokrade 10

Rastliny a živočíchy sú závislé od vodného režimu v tomto území, uviedol hydrobiológ Juraj Hajdu zo Štátnej ochrany prírody SR. „Všetko, čo tu máme, celý ekosystém je závislý od vody, len čo sa mokraď stratí, celé územie degraduje,“ povedal.

Menej vody v koryte kvôli hydroelektrárni

Všetky ľudské aktivity, teda aj vybudovanie Vodného diela Gabčíkovo, si vyžadovali výrazné zásahy a tie vyvolali v území zmeny. „Tým, že bola odvedená voda do prívodného kanála hydroelektrárne, o to menej vody sa dostáva do pôvodného koryta rieky, a to sa musí vodou dotovať,“ dodal Juraj Hajdu.

Ako podotkol Pavel Frankovský zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, prebudovaním niektorých línií na vyššie prietoky sa umožní vyššia dynamika prúdenia a potrebná dynamika zmien hladiny v území. To bude mať podľa neho vplyv na zlepšenie stavu ekosystému mokradí.

Štátny podnik získal na zlepšenie stavu mokradí v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja grant 429 244 eur z Nórskeho finančného mechanizmu. A keďže projekty z Nórskych grantov sú vo výške 15 % spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v tomto prípade štát vyčlenil 75 749 eur.

V rámce cezhraničnej spolupráce je v pláne obnova až 21 rôznych typov mokradí v rôznych kútoch Slovenska v celkovej výške 4 800 000 eur.

TASR, red