Mokrade

Mokrade patria nielen u nás k najohrozenejším ekosystémom. Ako súvisia s klimatickou zmenou?

Mokrade patria k najohrozenejším ekosystémom na Zemi a miznú trikrát rýchlejšie ako lesy. Poukázala na to Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR pri príležitosti Svetového dňa mokradí. Vyzýva, aby sme podnikli kroky na ich záchranu.

Mokrade plnia podľa ŠOP dôležitú funkciu a sú pre človeka a ekosystém prospešné. „Sú schopné filtrovať vodu a vytvárať jej zásoby, slúžia ako ochrana pred búrkami a povodňami. Dokážu ukladať uhlík a viažu na seba bohatú biodiverzitu,“ poukázala.

Degradáciu mokradí spôsobuje podľa ŠOP najmä ľudská činnosť. A to zámerne vysušovanie a zasypávanie mokradí pre pestovanie plodín, pastvu aj výstavbu. Mokraďové ekosystémy poškodzuje tiež znečistenie vody a nadmerný rybolov, ako aj šírenie inváznych druhov. V dôsledku úbytku mokradí je 25 percent mokraďových druhov vystavených vyhynutiu.

Svetový deň mokradí si pripomíname 2. februára, oslavuje sa od roku 1976. V tento deň v roku 1971 bol v iránskom meste Rámsar podpísaný dohovor o mokradiach – medzinárodná zmluva na ochranu a trvalú udržateľnosť mokradí. Na tzv. ramsarskom zozname je vyše 2 000 lokalít mokradí medzinárodného významu, medzi nimi aj 14 slovenských.

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife tvrdí, že ochrana mokradí naberá čoraz akútnejší rozmer aj v súvislosti so zmenami klímy. Takmer 90 percent mokradí na svete je degradovaných a ich obnova je pre ľudstvo kľúčová.

„Je nevyhnutné uvedomiť si dôležitosť mokradí v krajine, ako aj prístup k obhospodarovaniu krajiny. Fungujúce mokrade v krajine dokážu zadržať životodarnú vodu, spomaliť jej odtok a zaistiť jej dostatok aj na obdobia sucha,“ uviedla ornitologická spoločnosť.

Ekosystémy, ktoré dokážu absorbovať obrovské množstvá uhlíka

Mokrade v poľnohospodárskej krajine sú podľa Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) dôležitým centrom života pre miestnu faunu. Chodia do nich loviť brodivé vtáky, vyvíja sa tam hmyz a obojživelníky. V lete pomáhajú udržiavať vlahu na okolitých poliach a tým aj zlepšovať kvalitu dopestovaných plodín.

Mokrade dokážu tiež absorbovať obrovské množstvá uhlíka a ukladať ho. „Sú to jedny z najdôležitejších ekosystémov v boji s klimatickou zmenou. Efektívnejšie sú už iba zdravé lesy vo vrcholových klimaxových štádiách, avšak takých veľa nezostalo,“ doplnila Andrea Froncová z BROZ.

Podľa správy o životného prostredia za rok 2022 vláda minulý rok pripravila nový akčný plán pre mokrade na roky 2022 – 2024. Od navrhnutých 63 opatrení sa očakáva významné zlepšenie stavu mokraďových organizmov – rastlín, živočíchov a biotopov vyskytujúcich sa vo voľnej krajine, osobitne v rámci našich 14 ramsarských lokalít. Tiež prebehlo mapovanie mokraďových biotopov v povodí rieky Belá (so Správou TANAP) a dopracovanie podkladov pre návrh ramsarskej lokality v povodí Belej.