Triangel 2

Eurovea city sa pomaly rysuje. Triangel 2 odkazuje na Dunaj

V zóne Pribinova v bratislavskom Starom Meste plánujú postaviť administratívnu budovu Triangel 2 za približne 45 miliónov eur. Navrhovateľom je spoločnosť Lenar, patriaca pod JTRE. Odhadovaný termín výstavby je september 2024 až september 2027.