Bratislava

Ceny novostavieb v Bratislave prvýkrát prekonali 4 000 eur za meter štvorcový

Ponuku bytov bratislavských novostavieb, predávaných z prvej ruky, tvorilo ku koncu júna tohto roka 2 485 bytov.

Priemerná cena novostavieb v Bratislave prvýkrát prekonala hranicu 4 000 eur za meter štvorcový vrátane DPH. Konkrétne sa vyšplhala na 4 010 eur za meter štvorcový, pri medziročnom raste o 13,7 %. Medzikvartálne cenový rast dosiahol 8,2 %.

„Počet predaných bytov sa vzhľadom na aktuálne množstvo ponuky držal na vysokých úrovniach. Aj na realitnom trhu je tak viditeľné oživenie ekonomiky po útlme, ku ktorému prišlo vlani,“ konštatujú analytici z Bencont Investments.

Ponuku bytov bratislavských novostavieb, predávaných z prvej ruky, tvorilo 2 485 bytov ku koncu júna 2021. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku ide o mierny nárast ponuky z 2 209 bytov. Podľa analytikov stojí za ním silná ponuka novopridaných bytov, ktorých v priebehu posledných troch mesiacov bolo vyše 800.

Byty sa zmenšujú

V Bratislave aktuálne predáva byty 94 projektov, resp. etáp jednotlivých projektov. Najvyšší rast cien oproti predchádzajúcemu štvrťroku zaznamenali okresy BA II a BA IV, ktoré spolu zodpovedali za takmer 80 % novej ponuky. Práve nová ponuka v týchto okresoch, ktorá bola výrazne drahšia než už existujúca ponuka, významne prispela k rastu priemernej ceny v Bratislave. Najlacnejším okresom sa stal okres BA III.

Priemerná absolútna cena bytov sa vyšplhala na 248 tisíc eur vrátane DPH, čo medziročne predstavuje nárast o 6,7 %. Oproti cene na meter štvorcový tak absolútna cena rástla výrazne pomalšie. Dôvodom je podľa Bencontu medziročný pokles priemernej rozlohy bytov z 67,7 metrov štvorcových na 64,2.

Ponuka sa tak rozšírila najmä o byty s nižšou obytnou plochou, čo čiastočne kompenzuje rastúcu jednotkovú cenu. Jediný okres s priemernou absolútnou cenou do 200 tisíc eur vrátane DPH je BA III, kde väčšinu ponuky tvoria malé byty v okrajových častiach okresu.

SITA