Nova Bottova, HB Reavis

HB Reavis chystá v „downtowne“ rezidenčný projekt. Nepôjde do výšky

Pri novej autobusovej stanici na Mlynských nivách v Bratislave má pribudnúť polyfunkčný objekt Nová Bottova za približne 45 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA.

„Hlavným cieľom projektu (Nová Bottova) je úplná revitalizácia územia a jeho plné začlenenie do štruktúry mesta vytvorením živého mestského bloku,“ uvádza sa v zámere. Navrhovateľom je spoločnosť Smart City Parking, ktorá je súčasťou developera HB Reavis. Začiatok výstavby ja naplánovaný na koniec roka 2023. Predpokladané investičné náklady sú 45 miliónov eur.

Súčasťou zámeru budú aktívne spevnené plochy a plochy so vzrastlou zeleňou. Plánovaná výstavba bude súčasťou štvrte vznikajúcej okolo novej autobusovej stanice Nivy spolu s projektami Twin City. „Funkčnou náplňou Polyfunkčnej stavby Nová Bottova bude rezidenčné bývanie doplnené občianskou vybavenosťou situovanou na prízemí budovy,“ uvádza developer.

V zámere sa píše o výstavbe spevnených plôch a sadových úpravách. Záujmové územie ja vymedzené zo severu Továrenskou ulicou, z východu Chalupkovou ulicou, z juhu zastavaným pozemkom, na ktorom sa nachádza objekt Centrum Bottova, a zo západu pozemkom vo vlastníctve hlavného mesta, na ktorom má byť v budúcnosti vybudovaná komunikácia.

Umiestnenie navrhovaných objektov je situované na súkromných pozemkoch. „Územie bolo v minulosti súčasťou starej priemyselnej zóny mesta, zastavané staršími priemyselnými budovami. Objekty priemyselných budov, ako aj väčšina spevnených plôch na dotknutých pozemkoch boli odstránené,“ uvádza stavebník.

Pôvodne administratíva

V súčasnosti je územie z väčšej časti nezastavané a upravené, na pozemku sa nenachádza žiadna zeleň. Počas realizácie stavby Stanica Nivy boli pozemky využívané ako zariadenie staveniska. Na riešené územie čiastočne zasahuje stavba Centrum Bottova, ktorá bude pred začatím stavby odstránená.

„Polyfunkčný projekt Nová Bottova určite nezačneme stavať skôr ako sa presťahuje náhradná autobusová stanica, náš aktuálny hrubý odhad začiatku výstavby je dokonca až na konci roka 2023 s predbežne plánovaným dokončením v roku 2026, čo sa samozrejme môže v procese ešte rôzne meniť,“ píše HB Reavis na svojej stránke.

Pôvodne chcel developer na mieste dočasnej autobusovej stanice vybudovať parkovací dom a 19-podlažnú administratívnu výškovú budovu. Na parkovací dom, ktorý sa mal volať Nivy Depo, mal už aj stavebné povolenie. Povoľovanie sa rozbehlo aj na administratívnu Vežu B7 (Bottova 7). Developer však minulý rok prehodnotil svoje plány, pravdepodobne aj v dôsledku koronakrízy, ktorá predpovedala zmeny na budúcom kancelárskom trhu.

SITA, raj