ASB Články na tému

obnova fasády

Mohol byť ukážkovou stavbou, namiesto toho chátra. Kaštieľ v Rusovciach čaká na nový architektonický výraz od roku 2019, keď bola vyhlásená súťaž na jeho komplexnú rekonštrukciu. Po tohtoročnom vyhodnotení ponúk sa očakávalo už len uzavretie zmluvy s víťazom a následné spustenie stavebných prác. To sa však nestalo, voči víťazovi sa odvolal jeden z neúspešných uchádzačov, ktorému dal za pravdu Úrad pre verejné obstarávanie. Nepozdáva sa im totiž nízka suma za rekonštrukciu. Začiatok rekonštrukcie sa teda opäť posúva.

Andrej Sárközi -

Podľa Emílie Vášáryovej je ideálnym bratislavským divadlom. Stojí v srdci historického centra, otvorené bolo ešte v polovici minulého storočia a navštívil ho aj tibetský vodca Dalajláma XIV. Divadlo Pavla Orságha Hviezdoslava je obyvateľom Bratislavy veľmi dobre známe, za sebou má niekoľko významných predstavení a pozornosť púta aj vzácnymi umeleckými vitrážami. Priestory divadla už v minulosti prešli istou obnovou, dnes sa ale pripravuje ďalšia.

Andrej Sárközi -

Divadlo Aréna bude podľa bratislavskej župy jeden z najmodernejších kultúrnych stánkov na Slovensku. Aktuálnou rekonštrukciou – ktorá sa pomaly blíži k záveru – získa stavba podobu, akú mala pred druhou svetovou vojnou. Ešte dávno pred tým však bola na petržalskom nábreží postavená Vodná veža. Národná kultúrna pamiatka dlho chátrala a rozpadávala sa. Dnes je zo zanedbanej veže dominanta nábrežia.

Andrej Sárközi -

Slovensko disponuje dostatočným počtom profesionálnych reštaurátorov s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí sú schopní odborným spôsobom ošetriť formou konzervovania a reštaurovania všetky národné kultúrne pamiatky (NKP) a zbierkové predmety zasiahnuté požiarom. Informuje o tom Komora reštaurátorov v súvislosti s požiarom v Banskej Štiavnici.   

TASR -

Napadnutie obvodových stien riasami patrí medzi najviditeľnejšie problémy mnohých budov. Tento fenomén sa objavuje nielen na stenách historických budov, ale aj na nedávno postavených novostavbách alebo na zateplených starších panelových domoch.

Pred aplikáciou fasádnej farby pri obnove fasády je potrebné overiť jej nasiakavosť. Nasiakavosť povrchu fasády je možné overiť pomocou rozprašovača naplneného vodou, ktorá sa aplikuje na podklad. V prípade extrémne nasiakavej fasády sa na zjednotenie a zrovnomernenie nasiakavosti nanesie na obnovovaný povrch hĺbkový základný náter.

Okrem finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania je na obnovu bytových domov dostupná aj ďalšia štátna podpora. Z akých zdrojov a v akej výške môžete prostriedky čerpať?

Pieskujúce minerálne omietky je potrebné pred nanesením finálnych tenkovrstvových alebo minerálnych omietok alebo farieb spevniť vhodným náterom. Jedným z vhodných riešení je použitie roztoku kremičitanu draselného. Jeho použitím dochádza k zmenšeniu pórov, čo môže čiastočne znížiť nasiakavosť omietky, ale neovplyvní difúziu vodnej pary.

Na renováciu starších fasádnych a prípadne aj interiérových omietok (minerálne, akrylátové a silikónové vrátane tepelnoizolačných systémov) je možné použiť akrylátovú renovačnú fasádnu farbu. Zároveň je vhodná na dekoratívnu úpravu pevných, rôzne zrnitých či reliéfne upravených fasádnych náterov a povrchov. 

Optická sanácia obvodových plášťov znamená viditeľnú zmenu parametrov obvodového plášťa, pokiaľ ide o farebnosť a čistotu. To všetko sú atribúty viditeľné voľným okom a na ich posúdenie nemusí byť človek žiadny profesionálne zdatný odborník. 

Sýte farby sú trendom, ktorý predstavuje pre výrobcov materiálov skutočnú výzvu. Spojiť farebné predstavy architekta, dizajnéra či investora s vysokými požiadavkami na efektívnosť a kvalitu materiálu s dlhou životnosťou. Kto z nás nemá skúsenosť s prehrievaním pri tmavom oblečení, autách alebo náteroch? Takisto investori a architekti majú obmedzené možnosti s predstavou o sýtych farbách na fasáde. A to predovšetkým v prípadoch, ak ich chcú použiť na kontaktné zateplenie. 

Ak sa z fasády začne v rámci životného cyklu stavby odlupovať náter, je potrebné pristúpiť k jej obnove. Odlupujúci sa náter sa musí odstrániť a následne treba povrch fasády vyrovnať. Na tento účel sú vhodné renovačné stierky. 

Pôvodný vzhľad fasády sa podarilo zachovať použitím tepelnoizolačných dosiek na báze rezolovej peny. Ich súčiniteľ tepelnej vodivosti umožnil použiť dosky s hrúbkou 80 mm pri splnení predpísaných požiadaviek.

Pred samotnou obnovou fasády novým náterom je potrebné realizovať niekoľko nevyhnutných krokov. Poklepom kladivkom sa treba presvedčiť, či sú podkladové omietky na celej ploche spojené s podkladom. Následne sa skúškou nasiakavosti zistí stupeň a rovnomernosť nasiakavosti pôvodného podkladu a v ďalšom kroku oterom dlaňou prašnosť existujúceho náteru. Nesúdržné nátery a hrubé vrstvy náterov je potrebné odstrániť mechanicky oškrabaním špachtľou.