realizacia Kosice Laborecka

Odstránenie rias z obvodových plášťov budov

Napadnutie obvodových stien riasami patrí medzi najviditeľnejšie problémy mnohých budov. Tento fenomén sa objavuje nielen na stenách historických budov, ale aj na nedávno postavených novostavbách alebo na zateplených starších panelových domoch.
image 99708 25 v1

Obnova extrémne nasiakavej fasády

Pred aplikáciou fasádnej farby pri obnove fasády je potrebné overiť jej nasiakavosť. Nasiakavosť povrchu fasády je možné overiť pomocou rozprašovača naplneného vodou, ktorá sa aplikuje na podklad. V prípade extrémne nasiakavej fasády sa na zjednotenie a zrovnomernenie …
image 96302 25 v2

Oprava pieskujúceho povrchu fasády

Pieskujúce minerálne omietky je potrebné pred nanesením finálnych tenkovrstvových alebo minerálnych omietok alebo farieb spevniť vhodným náterom. Jedným z vhodných riešení je použitie roztoku kremičitanu draselného. Jeho použitím dochádza k zmenšeniu pórov, čo môže čiastočne znížiť nasiakavosť …
image 96229 25 v2

Renovácia fasády renovačnou akrylátovou farbou

Na renováciu starších fasádnych a prípadne aj interiérových omietok (minerálne, akrylátové a silikónové vrátane tepelnoizolačných systémov) je možné použiť akrylátovú renovačnú fasádnu farbu. Zároveň je vhodná na dekoratívnu úpravu pevných, rôzne zrnitých či reliéfne upravených fasádnych náterov …
image 95312 25 v1

Optická sanácia znečistených obvodových plášťov bytových domov

Optická sanácia obvodových plášťov znamená viditeľnú zmenu parametrov obvodového plášťa, pokiaľ ide o farebnosť a čistotu. To všetko sú atribúty viditeľné voľným okom a na ich posúdenie nemusí byť človek žiadny profesionálne zdatný odborník. 
image 94956 25 v2

Odzvonilo tmavým fasádam?

Sýte farby sú trendom, ktorý predstavuje pre výrobcov materiálov skutočnú výzvu. Spojiť farebné predstavy architekta, dizajnéra či investora s vysokými požiadavkami na efektívnosť a kvalitu materiálu s dlhou životnosťou. Kto z nás nemá skúsenosť s prehrievaním pri tmavom oblečení, …
image 94595 25 v1

Obnova odlupujúceho sa náteru fasády

Ak sa z fasády začne v rámci životného cyklu stavby odlupovať náter, je potrebné pristúpiť k jej obnove. Odlupujúci sa náter sa musí odstrániť a následne treba povrch fasády vyrovnať. Na tento účel sú vhodné renovačné stierky. 
image 83692 25 v1

Obnova fasády Národného pamiatkového ústavu

Pôvodný vzhľad fasády sa podarilo zachovať použitím tepelnoizolačných dosiek na báze rezolovej peny. Ich súčiniteľ tepelnej vodivosti umožnil použiť dosky s hrúbkou 80 mm pri splnení predpísaných požiadaviek.
image 73107 25 v2

Obnova fasády novým náterom

Pred samotnou obnovou fasády novým náterom je potrebné realizovať niekoľko nevyhnutných krokov. Poklepom kladivkom sa treba presvedčiť, či sú podkladové omietky na celej ploche spojené s podkladom. Následne sa skúškou nasiakavosti zistí stupeň a rovnomernosť nasiakavosti pôvodného …
obnova fasady bytoveho domu

Obnova fasády bytového domu

Súčasťou dôkladnej humanizácie prostredia panelového sídliska a samotného bytového domu je obnova a modernizácia fasády. Predtým, ako sa pristúpi k obnove fasády, je potrebné dôkladne zvážiť, či je vhodná len investícia do zateplenia, alebo ekonomické podmienky umožňujú celkovú …
obnova fasady paneloveho domu

Obnova fasády panelového domu

Už niekoľko desiatok rokov je veľmi často diskutovanou témou revitalizácia panelových domov a sídlisk. Pod týmto pojmom si však množstvo stavebníkov, architektov a realizačných firiem často predstavuje iba zateplenie fasády, výmenu okien alebo rekonštrukciu bytových jadier.