image 96302 25 v2
Galéria(11)

Oprava pieskujúceho povrchu fasády

Partneri sekcie:

Pieskujúce minerálne omietky je potrebné pred nanesením finálnych tenkovrstvových alebo minerálnych omietok alebo farieb spevniť vhodným náterom. Jedným z vhodných riešení je použitie roztoku kremičitanu draselného. Jeho použitím dochádza k zmenšeniu pórov, čo môže čiastočne znížiť nasiakavosť omietky, ale neovplyvní difúziu vodnej pary.

01Bauimit Sandy surface 02
02Baumit Sandy surface 03
03Baumit Sandy surface 04
04Baumit Sandy surface 05
05Baumit Sandy surface 06
06Baumit Sandy surface 08
07Baumit Sandy surface 10
08Baumit Sandy surface 11

Príprava podkladu

Podklad, na ktorý sa bude spevňujúci náter aplikovať, je potrebné dôkladne očistiť tlakovou vodou alebo kefou. Staré vrstvy farebných náterov je potrebné bez zvyšku odstrániť, drobivé alebo silno zvetrané staré omietky je potrebné otĺcť a nahradiť novými. Povrch nesmie byť vodoodpudivý.

Spevňujúci náter

Bezprostredne pred nanášaním sa spevňujúci náter dôkladne premieša. Na vyzretý a suchý podklad sa nanáša celoplošne striekacím zariadením, pričom je potrebné postupovať zdola smerom hore až do nasýtenia povrchu fasády. Menšie plochy je možné natierať pomocou valčeka alebo maliarskej štetky, rovnomerne bez prerušenia. Pri aplikácii spevňujúceho náteru sa odporúča používať ochranné rukavice. Po nanesení spevňujúceho náteru nasleduje technologická prestávka minimálne 14 dní (platí pre teplotu vzduchu +20 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu ≤60 %. Nižšie teploty a vyššia vzdušná vlhkosť technologickú prestávku výrazne predlžujú.). Následne je možné naniesť vhodnú povrchovú úpravu.

Aplikácia fasádnej farby

Bezprostredne pred nanášaním silikónovej fasádnej farby sa obsah vedra dôkladne premieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Fasádnu farbu možno naniesť ručne alebo strojovo. Ručne sa nanáša valčekom alebo štetcom, rovnomerne bez prerušenia. Na pieskujúce, silno nasiakavé alebo rôznorodé podklady, či obvodové plášte so starými vonkajšími tepelno­izolačnými kontaktnými systémami sa aplikuje náter s predpísaným zložením – prvá vrstva (základný náter), druhá vrstva (krycí náter) neriedenej fasádnej farby alebo riedenej s vodou (max. 5 %) – 1 až 2 nátery. Medzi jednotlivými vrstvami krycieho náteru je potrebné dodržať technologickú prestávku minimálne 4 hodiny. Pomer riedenia závisí od konzistencie dodaného materiálu a nasiakavosti podkladu.

Na strojové nanášanie sa používa striekacie zariadenie s technológiou airless (napr. Graco UM II 795 PC). Neriedená silikónová fasádna farba sa nanáša rovnomerne bez prerušenia vo dvoch vrstvách v jednom pracovnom cykle tzv. krížovým spôsobom, aby sa docielilo rovnomerné prefarbenie povrchu. Prvý nástrek sa nanáša napr. vo vodorovnom smere. Následne, bezprostredne po nanesení prvej vrstvy, sa nanesie metódou „čerstvý do čerstvého“ druhý nástrek v opačnom – zvislom smere. Na dosiahnutie lepšieho výsledku je možné povrch ešte dodatočne upraviť pomocou valčeka. V prípade požiadavky na ďalšiu vrstvu nástreku je potrebné dodržať technologickú prestávku minimálne 4 hodiny medzi jednotlivými vrstvami. 

01 | Skúška oterom
Najskôr sa vykoná vizuálna kontrola povrchu fasády a dotykom ruky sa zistí súdržnosť existujúcich vrstiev. Ak povrch fasády pri skúške oterom pieskuje, krieduje alebo sa uvoľňujú z povrchu zrniečka malty, musia sa takéto plochy dôkladne očistiť.

02 | Očistenie podkladu
Podklad sa dôkladne očistí tlakovou vodou alebo kefou s tvrdými štetinami. Staré vrstvy farebných náterov sa bez zvyšku odstránia, drobivé alebo silno zvetrané staré omietky sa otlčú a nahradia novými.

03 | Spevňujúci náter do rozprašovača
Bezprostredne pred nanášaním sa spevňujúci náter dôkladne premieša. Následne sa preleje do rozprašovača/striekacieho zariadenia.

04 | Nanesenie spevňujúceho náteru
Na vyzretý a suchý podklad sa spevňujúci náter nanesie striekacím zariadením až do nasýtenia povrchu fasády, pričom sa postupuje zdola smerom hore. Po nanesení spevňujúceho náteru nasleduje technologická prestávka minimálne 14 dní.

05 | Menšie plochy
Menšie plochy je možné natrieť aj pomocou valčeka alebo maliarskej štetky, rovnomerne bez prerušenia.

06 | Fasádna farba
Bezprostredne pred nanášaním silikónovej fasádnej farby sa obsah vedra dôkladne premieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Fasádna farba sa nanesie ručne alebo strojovo.

RUČNÁ APLIKÁCIA

07 | Prvá vrstva fasádnej farby
Valčekom alebo štetcom sa na pripravený podklad nanesie rovnomerne bez prerušenia základný náter riedený s max. 10 až 15 % vody.

 

08 | Druhá vrstva fasádnej farby
Nasleduje technologická prestávka približne 12 hodín. Potom sa nanesie jedna až dve vrstvy krycieho náteru neriedenej farby (v prípade potreby riedenie s max. 5 % vody).

STROJOVÁ APLIKÁCIA

09 | Striekacie zariadenie
Na strojové nanášanie sa použije striekacie zariadenie s technológiou airless (napr. Graco UM II 795 PC). Neriedená silikónová fasádna farba sa nanáša rovnomerne bez prerušenia v dvoch vrstvách v jednom pracovnom cykle tzv. krížovým spôsobom, aby sa docielilo rovnomerné prefarbenie povrchu.

 

10 | Nástrek fasádnej farby
Prvý nástrek sa nanesie napr. vo vodorovnom smere. Následne, bezprostredne po nanesení prvej vrstvy, sa nanesie metódou „čerstvý do čerstvého“ druhý nástrek v opačnom – zvislom smere.

11 | Dodatočná úprava povrchu
Na dosiahnutie lepšieho výsledku je možné povrch ešte dodatočne upraviť pomocou valčeka. V prípade požiadavky na ďalšiu vrstvu nástreku je potrebné dodržať technologickú prestávku minimálne 4 hodiny medzi jednotlivými vrstvami.

Info o materiáloch:

» Ihneď použiteľný vodný roztok kremičitanu draselného na spevnenie podkladu minerálnych omietok; paropriepustný, ľahko spracovateľný
» Vysokokvalitný farebný náter na báze silikónovej emulzie s vysokou krycou schopnosťou; vhodný do exteriéru na okamžité použitie

Čo budete potrebovať:

Spevňujúci náter
Baumti ReCompact
spotreba: približne 0,2 až 0,4 kg/m2, plastová nádoba 10 kg/9,3 l, 10 kg 108 €

Silikónová fasádna farba
Baumti StarColor
spotreba: približne 0,5 kg/m2, plastové
vedro 5 a 20 kg, 20 kg 194,40 €

Náradie a pomôcky
rozprašovač
kefa s tvrdými štetinami
maliarsky valček
maliarska štetka
elektrické miešadlo
striekacie zariadenie s technológiou airless
ochranné rukavice

Tip

Ochrana proti mikroorganizmom, hubám a riasam
Silikónová fasádna farba obsahuje základnú chemickú ochranu proti pôsobeniu mikroorganizmov, ktorá sa štandardne pridáva pri výrobe vo forme prísady. V oblastiach so zvýšeným rizikom výskytu rias a húb na obvodovom plášti (napr. tienisté a vlhké miesta s hustou zeleňou, nadpriemerné atmosférické zrážky, blízkosť vodných plôch a pod.) sa odporúča aplikovať farbu so zvýšenou mierou ochrany proti pôsobeniu mikroorganizmov so špeciálnou prísadou antipilz. Riziko poškodenia vzhľadu fasády pôsobením mikroorganizmov závisí tak od miery ich prítomnosti v okolitom prostredí, ako aj od celkového technického riešenia a kvality realizácie obvodového plášťa. Trvalú neprítomnosť rias a húb na fasáde preto nie je možné garantovať.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Baumit
FOTO: Baumit

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2017.