image 96229 25 v2
Galéria(10)

Renovácia fasády renovačnou akrylátovou farbou

Partneri sekcie:

Na renováciu starších fasádnych a prípadne aj interiérových omietok (minerálne, akrylátové a silikónové vrátane tepelnoizolačných systémov) je možné použiť akrylátovú renovačnú fasádnu farbu. Zároveň je vhodná na dekoratívnu úpravu pevných, rôzne zrnitých či reliéfne upravených fasádnych náterov a povrchov. 

01Primalex Okal Mlecice042
02Primalex Okal Mlecice082
03Primalex Okal Mlecice046
04Primalex Okal Mlecice109
05Primalex Okal Mlecice180
06Primalex Okal Mlecice133
07Primalex Okal Mlecice174
08Primalex Okal Mlecice128

Vďaka obsahu zrnitých plnív a tenkých prírodných vlákien chráni fasádu pred výskytom vlasových trhlín, rias a plesní. Staré neizolované budovy, na ktorých stenách vzlína voda zo základov, je potrebné pred nanesením renovačnej fasádnej farby dostatočne zaizolovať.

Príprava podkladu

Povrchy určené na maľovanie musia byť vo všeobecnosti pevné, suché, zbavené nečistôt a farbu odpudzujúcich častíc. Nové minerálne omietky musia byť dostatočne zatvrdnuté, vyschnuté a vyzreté (4 týždne), nové disperzné (akrylátové) omietky musia byť dostatočne suché (24 hodín).

Pôvodné nátery (súdržné vrstvy fasádnych disperzných farieb a starších elastických náterov), nátery s nepriľ­navými časťami alebo inak znečistené povrchy je potrebné najskôr umyť vysokotlakovým čistiacim zariadením. V blízkosti trhlín je potrebné dôkladne odstrániť prípadný odlupujúci sa starý náter a väčšie trhliny opraviť vhodným akrylátovým tmelom. Všetky opravené miesta sa nechajú dôkladne vytvrdnúť a vyzrieť. Na kriedujúce nátery, opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou sa odporúča naniesť hĺbkový penetračný náter.

Nepriľnavé nátery (nesúdržné vrstvy starých disperzných náterov) alebo ich časti je potrebné dôkladne odstrániť obrúsením, oškrabaním, prípadne umytím prúdom tlakovej vody. Po mokrom čistení sa nechajú jednotlivé plochy pred ďalším ošetrením dostatočne preschnúť. Murárske opravy (napr. pri rozsiahlejšom odpadnutí omietky) sa vykonávajú klasickým spôsobom. Väčšie trhliny je potrebné opraviť vhodným akrylátovým tmelom. Po očistení a opravách (murárske práce musia byť vyzreté minimálne 4 týždne) sa podklad rovnako celoplošne napenetruje univerzálnou penetráciou.

Betónové povrchy s usadenými nečistotami alebo zrnitou vrstvou, ktoré uvoľňujú prach, je potrebné mechanicky očistiť alebo umyť tlakovou vodou. Po mokrom čistení a pred ďalším ošetrením sa nechá očistená plocha dostatočne preschnúť a následne sa nanesie univerzálny penetračný náter.

Cementovláknité podklady musia byť dôkladne suché (max. 10 % vlhkosti) a pred aplikáciou renovačnej farby ošetrené penetračným náterom. Povrchy napadnuté plesňami alebo riasami je potrebné ošetriť vhodným dezinfekčným prostriedkom na ich odstránenie. Jeho aplikácia musí vždy predchádzať mechanickým zásahom súvisiacim s opravami omietok (t. j. murárskym vysprávkam, odstraňovaniu náteru, tmeleniu a pod.). Na pripravený podklad sa podobne ako pri ostatných podkladoch celoplošne aplikuje vhodný penetračný náter.

Penetrácia podkladu

Penetračný náter sa nanáša na veľmi nasiakavé podklady neriedený, na nasiakavé podklady riedený v pomere 1 : 1 až 1 : 2 (penetrácia : voda), na nenasiakavé a málo nasiakavé podklady riedený v pomere 1 : 3 až 1 : 4. Vzhľadom na obsah sedimentačných mikropigmentov je potrebné pred a počas aplikácie penetračný náter dôkladne premiešať. Nanáša sa celoplošne valčekom alebo štetcom v jednej vrstve. Ak podklad nie je dostatočne spevnený, môže sa naniesť približne po 4 hodinách druhá vrstva penetrácie. Penetrácia musí do podkladu vsiaknuť a nesmie nechať na povrchu lesklý film.

01 | Ochranná maliarska fólia
Okná, dvere a ďalšie miesta, ktoré sa nebudú ošetrovať renovačnou fasádnou farbou, sa zakryjú maliarskou fóliou a oblepia maskovacími páskami.

02 | Odstránenie nečistôt a nerovností
Pôvodné nátery, nepriľnavé nátery alebo ich časti sa dôkladne odstránia obrúsením, oškrabaním, prípadne umytím prúdom tlakovej vody. V blízkosti trhlín sa dôkladne odstráni odlupujúci sa starý náter a väčšie trhliny sa opravia akrylátovým tmelom. Murárske opravy (odpadnutá omietka) sa vykonajú klasickým spôsobom.

03 | Penetrácia podkladu
Po očistení a opravách sa nechá fasáda dôkladne preschnúť. Na pripravený podklad sa nanesie celoplošne valčekom alebo štetcom penetračný náter v jednej vrstve. Ak podklad nie je dostatočne spevnený, môže sa naniesť približne po 4 hodinách druhá vrstva penetrácie. Pred a počas aplikácie treba penetračný náter premiešať.

04 | Riedenie náteru na prvú vrstvu
Pred použitím sa renovačná farba v originálnom balení dôkladne premieša tak, aby sa nevmiešali vzduchové bubliny. Na zhotovenie prvej vrstvy náteru sa potrebné množstvo renovačnej farby zriedi s vodou (max. 5 %, 0,05 l vody na 1 kg farby).

05 | Prvý náter
Takto pripravená renovačná farba sa nanesie pomocou polyamidového alebo polyakrylátového valčeka na predlžovacom nadstavci na napenetrovaný podklad.

06 | Ťažko prístupné miesta
Miesta, ktoré nie sú dostupné štandardným valčekom (ťažšie dostupné miesta, napríklad pod parapetom, pri odkvape alebo pri okrajoch), sa natrú štetcom určeným na aplikáciu disperzných farieb.

07 | Občasné premiešanie náteru
Počas maľovania sa odporúča obsah nádoby s renovačnou farbou občas premiešať.

09 | Druhý náter
Druhá vrstva náteru sa nanesie po dôkladnom zaschnutí prvého náteru. Náter sa aplikuje celoplošne v ucelených plochách valčekom na predlžovacom nadstavci. Odolnosť čerstvo natretých plôch proti poškodeniu (umytie vrstvy farby) sa za štandardných podmienok dosiahne najneskôr za 24 hodín.

Info o materiáli:

» Špeciálna elastická náterová hmota s obsahom stredne zrnitých plnív a tenkých prírodných vlákien na vyplnenie a premostenie nedynamických vlasových trhlín až do šírky 0,5 mm (tr. A1); nepraská na miestach s nanesenou hrubšou vrstvou (napr. ryhy, priehlbiny, nerovnosti)

Penetračný náter
Primalex Hĺbková penetrácia
výdatnosť: 5 až 25 m2/l, plastový kanister 3 a 5 l, 3 l 10,46 €
alebo
Primalex Univerzálna penetrácia
výdatnosť: 5 až 25 m2/l, plastová fľaša 1 l, plastový kanister 3 a 5 l, 3 l 9,31 €

Dezinfekčný prostriedok na odstránenie biologických nečistôt
Primalex Čistič fasád
výdatnosť: 20 až 25 m2/l (extrémne znečistené plochy), 25 až 50 m2/l (ľahko až stredne znečistené plochy), riedenie s vodou: 1 : 4 (prípravok : voda), plastová fľaša 1 l, plastový kanister 11,35 €

Renovačná fasádna farba
Primalex Renovačná fasádna farba
výdatnosť: 7 až 9 m2/l (hladké povrchy), 4 až 6 m2/l (hrubé povrchy), plastové vedro 3 a 10 l, 3 l 24,82 €

Brúsny papier
zrnitosť 150 až 180

Akrylátový tmel

Ochranná maliarska fólia

Netkaná textília

Samolepiace pásky do exteriéru

Náradie a pomôcky
tlakový čistič
vysávač
polyesterový valček s dĺžkou vlasu 12 až 18 mm (na penetráciu)
polyamidový alebo polyakrylátový valček (na nanesenie renovačnej farby)
štetec
maliarska štetka
špachtľa
oceľové hladidlo
brúska s odsávaním
plastová nádoba
maliarska miska

Pozor!

Vhodné klimatické podmienky
Nátery je možné realizovať iba za vhodných mikroklimatických podmienok, tzn. renovačnú fasádnu farbu neaplikovať za prudkého slnečného žiarenia (alebo fasádu zatieniť), počas dažďa, silného vetra alebo pri vlhkosti vzduchu >30 % a <80 %.

Sýte odtiene
Sýte odtiene, prípadne viac popraskané podklady alebo podklady výrazne farebne odlišné, môžu vyžadovať ďalšiu vrstvu opäť neriedenej renovačnej fasádnej farby.

tip

Prebrúsenie napenetrovaného podkladu
Po zaschnutí penetračného náteru je možné hladký napenetrovaný povrch zľahka prebrúsiť brúsnym papierom so zrnitosťou 150 až 180, čím sa odstránia prípadné nežiaduce častice, ktoré sa mohli pri penetrovaní podkladu objaviť na povrchu.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy PPG Deco výrobcu a distribútora značky Primalex
FOTO: PPG Deco/Primalex

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2017.