realizacia Kosice Laborecka

Odstránenie rias z obvodových plášťov budov

Napadnutie obvodových stien riasami patrí medzi najviditeľnejšie problémy mnohých budov. Tento fenomén sa objavuje nielen na stenách historických budov, ale aj na nedávno postavených novostavbách alebo na zateplených starších panelových domoch.

Ide o dôsledok používania tenkovrstvových omietok z polovice 90. rokov, ktoré u nás pravdepodobne znamenali začiatok zatepľovania, avšak zhotovitelia s nimi dovtedy nemali veľké skúsenosti a ani všeobecné znalosti o ich vlastnostiach.

Práve pre nesprávny výber a nedostatočnú kvalitu materiálov je dnes nevyhnutné sanovať len nedávno zateplené obvodové plášte. Sú totiž napadnuté neesteticky pôsobiacimi plesňami a riasami. Najviac sú ohrozené a náchylné na vznik plesní a rias zväčša tenkovrstvové omietky alebo náterové farby.

 

Okrem už tradičných akrylových, silikátových a silikónových sa objavujú v ponuke už aj omietky založené na nanotechnológii so samočistiacim efektom. Rozhodujúci a zásadný vplyv na výber vhodnej finálnej povrchovej úpravy by mali mať špecifické vlastnosti každej z nich – či už na zateplenom obvodovom plášti, alebo vo vnútorných priestoroch.

Nie vždy je táto zásada aj pravidlom a jednoducho sa nedodržiava. Jediným argumentom je často cena (samozrejme tá najnižšia), ktorá v kombinácii s neznalosťou problematiky môže spôsobiť celý rad problémov spojených s rastom plesní a rias, ktoré ak sa neprejavia hneď na začiatku, tak sa určite prejavia časom.

Jedinou naozaj účinnou ochranou pred biologickou degradáciou je použitie povrchových úprav s odolnosťou proti rastu plesní a rias. Ak už nastal biologický útok, je nevyhnutné najskôr aplikovať čistiace prípravky. Tie sú vďaka hĺbkovej a hygienickej čistiacej reakcii schopné odstrániť plesne a riasy z povrchu stien.

Použité omietky alebo nátery s obsahom špeciálnych prísad sú odolné proti pôsobeniu mikroorganizmov a zabraňujú rastu plesní a rias. Tieto prísady zotrvávajú vnútri použitej povrchovej úpravy aj po vyschnutí a zabezpečujú dlhodobú ochranu.

Prečítajte si tiež: Odstránenie rias z fasády

Príklad zo Slovenska

Na obvodovom plášti panelového bytového domu na Laboreckej ulici sa už rok po zateplení začali objavovať nevzhľadné čierne a zelené fľaky. „Kritická bola najmä severná strana. Ľudia boli zúfalí, už na pohľad to vyzeralo strašne,“ spomína Mária Girčáková, predsedníčka spoločenstva vlastníkov bytov na Laboreckej ulici v Košiciach.

Vlastníci hľadali jednoduché riešenie, ako neesteticky pôsobiace škvrny natrvalo odstrániť a zároveň zabezpečiť obvodovému plášťu dlhodobú ochranu pred prípadným opätovným bujnením plesní a rias. M. Girčákovú zaujali výhody systému Mapei Silancolor® Plus, ktoré si vypočula na odbornom seminári pre správcov bytových domov.

Obr. 1 Pohľad na zateplený obvodový plášť panelového bytového domu pred aplikáciou účinného systému proti tvorbe plesní rias a húb
Obr. 1 Pohľad na zateplený obvodový plášť panelového bytového domu pred aplikáciou účinného systému proti tvorbe plesní rias a húb |

Účinné riešenie do exteriéru aj interiéru

Odporúčaný systém možno aplikovať tak na staré povrchy, ako aj na novostavby. Možno ho využiť nielen na obvodovom plášti bytových domov, no uplatní sa aj pri odstraňovaní plesní na vnútorných stenách. Poskytuje dvojitú ochranu, t. j. zabraňuje rastu mikroorganizmov a zaručuje povrchu dlhotrvajúcu ochranu proti chemickým vplyvom, UV žiareniu a vlhkosti, pri zachovaní priepustnosti vodnej pary a odolnosti proti vode.

Na obvodovom plášti bytového domu na Laboreckej ulici sa napokon použil kompletný systém. Najskôr bolo nevyhnutné omietku jemne prešúchať čistiacim prípravkom Silancolor® Cleaner Plus naneseným na mäkkej kefe tak, aby sa nevytrhávalo zrno.

Tento proces sa musel trikrát zopakovať. Výhodou je, že čistič sa po opakovanej aplikácii dostane až ku koreňom rias, ktoré nielen vybieli, ale aj zlikviduje. Na očistený obvodový plášť sa potom naniesla jedna vrstva penetračného náteru Silancolor® Primer Plus a dve vrstvy náteru Silancolor® Pittura Plus.

Obr. 2 Pohľad na zateplený obvodový plášť panelového bytového domu po aplikácii účinného systému proti tvorbe plesní rias a húb
Obr. 2 Pohľad na zateplený obvodový plášť panelového bytového domu po aplikácii účinného systému proti tvorbe plesní rias a húb |

Výhodná investícia

Čistenie obvodového plášťa od neestetických škvŕn je nákladná investícia, avšak len tretinu tvoria náklady na materiál. Cena materiálu bola čiastočne vyvážená tým, že nebolo potrebné investovať do stavby lešenia. „Pri zvažovaní nákladov je veľmi dôležité uvedomiť si reálnu hodnotu, ktorú kvalitný materiál prinesie v podobe bezproblémovo fungujúceho a dobre vyzerajúceho obvodového plášťa.

Všetky práce nám zabezpečila skúsená stavebná spoločnosť, ktorú nám odporučili odborníci. Ručne očistili všetky steny, pričom do bodky dodržali technologický postup,“ upozorňuje pani Girčáková. S výsledkom boli spokojní všetci. Žiaden z vlastníkov v bytovom dome nemal pripomienky k funkčnosti systému.

„S odstupom niekoľkých rokov môžem skonštatovať, že obvodový plášť bytového domu je stále rovnako farebný. Nevidieť ani náznak toho, že by niečo začínalo rásť. Sme absolútne nadšení. Máme čistý dom zvonka aj zvnútra,“ teší sa M. Girčáková.

Stavba získala vďaka novej povrchovej úprave aj ďalšie výhody v podobe bezproblémovej údržby. „Dážď zmyje z povrchu obvodového plášťa akúkoľvek nečistotu. Dokonca sa podarilo odstrániť čierny fľak po ohorku z cigarety len pomocou handričky a čistej vody. Nemáme problém ani s grafitmi. Znečistené miesto stačí pretrieť valčekom, na ktorom je nanesená farba,“ konštatuje M. Girčáková.

Spýtali sme sa odborníka

Peter Joppek produktový manažér spoločnosti Mapei pre tepelnoizolačné systémy
Peter Joppek produktový manažér spoločnosti Mapei pre tepelnoizolačné systémy |

Kde sa stala chyba, keď sa na povrchu novozateplenej fasády objavili plesne a riasy?
Riasy vznikajú pôsobením vonkajších poveternostných vplyvov. Z hľadiska ich výskytu sú problémom najmä zvýšená vlhkosť, prašnosť, blízkosť stromov či severné strany stien. Najviac ohrozené a náchylné na vznik rias sú zväčša tenkovrstvové omietky alebo náterové farby.

Dá sa ich výskytu zabrániť?
Výskytu rias na povrchu obvodového plášťa možno preventívne predchádzať vhodnou povrchovou úpravou už pri zhotovení zateplenia. Použitie materiálov na obnovu obvodového plášťa budovy treba navrhnúť už v projektovej dokumentácii v závislosti od toho, kde sa budova nachádza a ako je orientovaná. Ak sa nachádza v podmienkach, v ktorých hrozí výskyt rias, treba zvoliť vhodný systém povrchovej úpravy.

Čo ak sa riasy na obvodovom plášti už prejavili?
Plesne a riasy treba z obvodového plášťa odstrániť. Časom totiž môže vplyvom ich pôsobenia dochádzať k mechanickému poškodeniu povrchovej vrstvy. V prípade, že sa ako tepelná izolácia použila minerálna vlna, vlhkosť prenikne cez poškodenú omietku do minerálnej vlny a zhorší jej tepelnoizolačné vlastnosti.

Akým spôsobom je vhodné odstrániť riasy z obvodového plášťa?
V každom prípade odporúčame aplikovať ucelený systém čistenia a obnovy fasády. Rozhodne nestačí len protiriasová úprava povrchu vo forme náteru alebo tenkovrstvovej omietky. Kompletný systém pozostáva z čistiaceho prípravku, základného náteru a z finálnej náterovej farby odolnej proti rastu plesní a rias. Vďaka interakcii jednotlivých výrobkov v systéme sa zabezpečí dlhodobá a účinná ochrana povrchu stien v priebehu mnohých rokov.

Aké sú výhody systému, ktorý sa použil na obnovu obvodového plášťa bytového domu na Laboreckej ulici v Košiciach?
Systém Silancolor® Plus možno využiť nielen na obvodovom plášti bytových domov, ale uplatní sa aj pri odstraňovaní plesní na vnútorných stenách. Možno ho aplikovať tak na staré povrchy, ako aj na novostavby. Poskytuje dvojitú ochranu, t. j. zabraňuje rastu mikroorganizmov a zaručuje povrchu dlhotrvajúcu ochranu proti chemickým vplyvom, UV žiareniu a vlhkosti pri zachovaní priepustnosti vodnej pary a odolnosti proti vode. Vďaka tomu sú steny dlhodobo chránené pred pôsobením biologických mikroorganizmov a predlžuje sa životnosť stavebných konštrukcií.

Text: spracované v spolupráci s firmou Mapei
Foto: Martin Matula

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 2/2019.