Nový rad kotlov ATTACK DPX

Nový rad kotlov ATTACK DPX

Spoločnosť ATTACK, s. r. o., prezentovala na výstave Aqua-therm 2011 svoje výrobky v zaujímavej expozícii nových sérií výrobkov v novom dizajne, ktoré sú vzhľadom na súčasnú energetickú situáciu a s prihliadnutím na životné prostredie stále technicky vyspelejšie.