ASB cesty Stránka 2

cesty

Stavbu realizuje Združenie VÁHOSTAV-SK – TuCon – R4 severný obchvat Prešova, ktoré tvorí spoločnosť VÁHOSTAV-SK, a. s., Bratislava, v pozícii vedúceho člena, a spoločnosť TuCon, a. s., Žilina, v pozícii člena združenia. Zmluvná lehota výstavby je 1 340 dní, združenie prevzalo stavenisko 29. 7. 2019. Stavba pozostáva spolu zo 152 objektov, z toho 135 je stavebných, 16 technologických, jeden objekt patrí do všeobecných položiek.

Vláda na svojom rokovaní schválila pre rezort dopravy zásadný dokument – Zoznam investičných priorít. Na jeho základe sa bude riadiť príprava, výstavba aj údržba cestnej infraštruktúry nasledujúce desaťročie. Cieľom je, aby cestné projekty robili na základe reálnych dopravných potrieb Slovenska, nie na základe politických sľubov a lobingu.

Rozhovor

Takéto plánovanie nemôže byť zároveň na jeden rok, ale na obdobie niekoľkých desaťročí. Vtedy sa stavebný trh upokojí, bude vedieť investovať a bude si vedieť nastaviť aj technologické a ľudské kapacity. To tvrdí v rozhovore pre Inžinierske stavby Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva vykonávajúci aj kompetencie generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti.

Hneď v úvode si položme otázku, čo vlastne spevnené plochy predstavujú. Ak sa odosobníme od vzťahu k svojim domom, chatám, prevádzkam a pod. a pozrieme sa na to z pohľadu investora/developera, ide o nutné zlo. V ostatnom čase, keď sa už sleduje, aby sa projekty od seba vzájomne odlišovali a aby ponúkli aj nejakú pridanú hodnotu (napríklad kvalitného verejného priestoru), sa od tohto vnímania, najmä pri kvalitnejších projektoch „s vyššími cenovkami“, konečne upúšťa.

Úseky rýchlostnej cesty R7 na trase Ketelec - Dunajská Lužná - Šamorín - Holice a úsek diaľnice D4 Ketelec - Rovinka v celkovej dĺžke takmer 30 kilometrov otvoria pre motoristov v nedeľu 19. júla. Informovala o tom vo štvrtok spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., ako hlavný zhotoviteľ úsekov D4 a R7 v okolí Bratislavy v celkovej dĺžke 59 kilometrov v rámci PPP projektu.

Posledné obdobie by sme s drobným nadsadením mohli pokojne označiť aj ako „zelené“. Stavajú sa zelené budovy, vyrába sa zelená energia a vyberajú sa zelené alternatívy. Cyklochodník postavený koncom minulého roka v Bardejove je však zelený nielen metaforicky.

Jedným z vhodných riešení na opravu výtlkov, ktorým možno predchádzať ich rozširovaniu a tým zamedziť väčším škodám, sú napríklad studené asfalty.

Špecifikom riešenej mostnej vozovky bolo, že sa navrhovala na sklápacom moste. Riešenie výmeny krytu vozovky bolo vypracované s ohľadom na požiadavky objednávateľa dodržať pôvodnú hrúbku a hmotnosť sklápacej časti mostnej vozovky.

Dňa 8.októbra 2019 sa na pôde Slovenskej správy ciest Bratislava uskutočnilo dvadsiate šieste diskusné fórum Cestársky deň, ktorý sa niesol pod názvom „Vybrané technológie Skupiny EUROVIA“. Podujatie bolo zrealizované v spolupráci s pobočkou Slovenskej cestnej spoločnosti pri SSC a záštitu nad ním prevzal riaditeľ úseku technického rozvoja SSC Ing. Jozef Polčic. Odborným garantom bol Ing. Peter Kovaľ, predseda Slovenskej asociácie pre asfaltové vozovky (SAAV).

Spoločnosť CESTY NITRA, a.s. vyše 65 rokov ponúka kvalitné služby svojim zákazníkom najmä pri výrobe asfaltom obaľovaných zmesí a aj pri ich zabudovaní. Od r. 2000 je naša spoločnosť súčasťou francúzskej stavebnej skupiny COLAS, ale až v nadchádzajúcom roku 2020 sa staneme jej organickou súčasťou aj zmenou mena na COLAS Slovakia, a.s. v rámci fúzie s už bývalými Inžinierskymi stavbami v Košiciach.

Cesta I/65 je cesta I. triedy, spájajúca Nitru a Martin. Začína sa v Nitrianskom okrese križovatkou s cestou I/51 a I/64 a končí sa v Martine križovatkou s cestou I/18. Cesta I/65 tvorí jeden z hlavných komunikačných koridorov v smere juh – sever a je zaradená do siete multimodálnych koridorov TEN – T.