Expandovaný polystyrén má všestranné využitie aj v čase pandémie koronavírusu

ZEPS 1

Európska asociácia spracovateľov expandovaného polystyrénu (EUMEPS), ktorej členom je aj slovenské Združenie EPS SR, vyzdvihla univerzálnosť expandovaného polystyrénu (EPS) v oblasti medicíny, aj ako obalového materiálu.

EPS nevytvára živnú pôdu pre baktérie a má vynikajúce izolačné vlastnosti. To umožňuje čerstvý i mrazený obsah v obale z EPS bezpečne doviezť na požadované miesto. Tieto jeho vlastnosti sa osvedčili aj pri preprave odobratých vzoriek do laboratórií, v ktorých sa testuje COVID-19. „Ak potrebujete udržať vzorky počas tranzitu v chlade, bezpečí a sterilné, neexistuje lepší materiál ako EPS,“ uviedol Paolo Garbagna, predseda EUMEPS.

Polystyrén má však uplatnenie aj v stavebníctve pri zatepľovaní budov. „Disponuje vlastnosťami, vďaka ktorým ho možno efektívne použiť na fasádach, strechách, podlahách či v základoch budov. Môže prispieť k vytváraniu zdravotne neškodného vnútorného prostredia a tiež k redukcii emisií skleníkových plynov,“ uvádza Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

KategórieAktuálne, Zateplenie