Zatepľovanie strechy minerálnou vlnou

Obnova rodinných domov môže vytvoriť tisíce pracovných miest

Obnova rodinných domov do energeticky efektívnejšej podoby prináša pre obyvateľov väčší komfort bývania a úsporu na spotrebovaných energiách. Na druhej strane je s obnovou spojené znižovanie emisií skleníkových plynov, čo je jeden z dôležitých nástrojov pri riešení klimatickej zmeny.

Občianske združenie Budovy pre budúcnosť (BPB) v tejto súvislosti pripravilo štúdiu o potenciáli podpory obnovy rodinných domov na Slovensku. Štúdia modeluje dva scenáre obnovy – základný a ambiciózny. Oba vychádzajú z predpokladu, že na do podpory obnovy rodinných domov z verejných zdrojov investuje 100 miliónov eur.

V prvom scenári štúdia odhadla obnovenie 9031 rodinných domov, v druhom o niečo menej – 8442. Pričom však pri základnom scenári je úspora primárnej energie 470,41 GWh, pri ambicióznom 448,50 GWh.

Náklady na obnovu rodinnému domu pri základnom scenári by boli 173,75 €/m2, resp. 180,19 €/m2 pri druhom scenári. Oba scenáre by pomohli vytvoriť viac ako 6000 pracovných miest v stavebníctve a nadväzujúcich sektoroch.

Štúdia vychádza z toho, že spotreba energií v budovách tvorí významný podiel v rámci celkovej energetickej spotreby. Z krátkodobého pohľadu, do roku 2030, je podľa Nízkouhlíkovej stratégie Slovenska najdôležitejší zdroj možných úspor energie práve obnova budov.

Na Slovensku je postavených viac ako milión rodinných domov, v ktorých žije viac ako polovica ľudí v krajine. Prevažná časť z týchto domov bola postavená pred 40 rokmi a aspoň čiastočnou obnovou prešla približne polovica. Štúdia BPB vysvetľuje, že je možné predpokladať, že približne 390 000 rodinných domov neprešlo žiadnou obnovou a zároveň sú staršie ako 10 rokov.

Zo všetkých certifikovaných obnov rodinných domov v roku 2020 bolo 17 % v energetickej triede A0, 55 % v triede A1 a 25 % v triede B. V roku 2020 existoval priestor na hĺbkovú obnovu približne 390 tisíc rodinných domov.

Záujem o obnovu zo strany vlastníkov je pritom pomerne veľký, pričom veľká časť obnovených rodinných domov bola v minulosti obnovená použitím nevhodných materiálov, často svojpomocne a bez odborných znalostí. Podľa prieskumu, ktorý pre platformu Budovy pre budúcnosť zrealizovala agentúra Focus v januári 2020, plánujú štyria z desiatich vlastníkov rodinného domu staršieho ako 10 rokov vykonať nejaký typ obnovy v najbližších dvoch rokoch.

Najčastejšie je medzi stavebníkmi plánovaná obnova fasády, 35 percent ľudí plánuje opravovať podlahy či suterén. Výmenu vykurovacieho systému (efektívnejší kotol, tepelného čerpadlo, solárne panely) chce v najbližších dvoch rokoch realizovať asi tretina vlastníkov. Rovnako veľká časť plánuje zatepliť, vymeniť alebo opraviť strechu.

Hlavná motivácia, ktorá majiteľov aktivuje obnoviť svoj rodinný dom, je zvýšenie komfortu bývania a kvalitnejšie vnútorné prostredie. Dôležitým argumentom je tiež zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti a úspora výdavkov na energie. Čoraz častejším dôvodom, prečo ľudia začínajú uvažovať o obnove rodinného domu, sa stáva jeho adaptácia na letné horúčavy.

Takmer pätina opýtaných uvádza, že o podporu nepožiadali z obavy, že dotáciu nakoniec nedostanú.

Hlavným zdrojom financovania plánovaných renovácií domu sú vlastné úspory. Uviedli to viac ako tri štvrtiny respondentov (78 %). Pritom 26 percent respondentov plánuje obnovu financovať s využitím niektorej štátnej dotácie. V minulosti už dotácie využili len tri percentá stavebníkov.

Hlavnými dôvodmi nezáujmu o dotácie bola zložitosť vybavovania a nízka informovanosť o podporných programoch. Takmer pätina opýtaných uvádza, že o podporu nepožiadali z obavy, že dotáciu nakoniec nedostanú. Ich postoj by zmenila istota automatického získania dotácie pri splnení podmienok a nižšia administratívna náročnosť programov.

Približne tretina opýtaných plánuje realizovať obnovu rodinného domu stavebnou firmou. Podobne veľký podiel respondentov (27 %) plánuje renovačné práce vykonať svojpomocne a čiastočne za pomoci stavebnej firmy. Za pomoci rodiny, priateľov a známych plánuje renováciu realizovať 18 percent opýtaných a ďalších 16 percent respondentov chce využiť na obnovu prevažne pracovníkov stavebnej firmy. Výlučne svojpomocne má renováciu naplánovaných len 7 percent opýtaných.

Spracované podľa materiálov platformy Budovy pre budúcnosť