Zelené riešenia ušetria peniaze a výrazne zvýšia komfort v slovenských školách

Bez kvalitného systému chladenia, kúrenia a vetrania sa nezaobíde žiadna budova. Zatiaľ, čo sa často hovorí o komforte v práci, pomerne málo sa pozornosť sústreďuje na priestory, v ktorých trávia čas deti a študenti. Zelené riešenia, ktoré posunú slovenské školy na vyššiu úroveň, ponúka AZ KLIMA SK.

Aj keď prioritne sa na vzduchotechniku kladie dôraz pri nových budovách, majitelia či správcovia tých skôr postavených, sa obzerajú po riešeniach, ktoré zlepšia prostredie a zároveň optimalizujú náklady. Správne fungovanie vzduchotechniky je totiž často kľúčové ako pre komfort zamestnancov, tak aj pre chod samotných pracovísk.

Otázka kvality prostredia, v ktorom trávi väčšinu času najmladšia generácia, začala intenzívnejšie rezonovať počas pandémie. „Vo vzdelávacích inštitúciách od škôlok až po univerzity sa vzhľadom na finančné limity pomerne často otázka kvality priestorov dostáva až na koniec záujmu. Investície do zelených riešení však pomáhajú znižovať náklady a ušetrené peniaze potom môžu školy investovať do vzdelávacieho procesu,“ otvára tému Jaroslav Hančinský, konateľ AZ KLIMA SK. Napriek tomu, že pre mnohé školy môžu snahy o investície do svojich priestorov znieť ambiciózne, práve teraz sa otvárajú možnosti financovať zelené riešenia z rôznych fondov, grantov či Plánu obnovy.

S dôrazom na špecifiká škôl

Správne nastavené ovzdušie je kľúčové hlavne z hľadiska hygieny. Školské priestory pritom majú svoje špecifiká, keďže v nich dochádza k zvýšenej koncentrácii osôb, či už žiakov, učiteľov, ale aj ďalších zamestnancov. „Pre školy je prioritou nehlučné, ekonomicky hospodárne a časovo nenáročné riešenie pre vetranie priestorov, umožňujúce kontrolu kvality ovzdušia a jeho reguláciu,“ vysvetľuje Jaroslav Hančinský.

Spoločnosť AZ KLIMA pôsobí v odbore už od roku 2000 a počas svojej existencie nazbierala skúsenosti z viac ako štyroch tisícok projektov, hlavne v oblasti vzduchotechniky a chladenia. Ponúka komplexné riešenia od projekcie po dodávku a servis, od chladenia po vykurovanie, od merania a regulácie po technické rozvody.

Stojíme za veľkými projektami vzduchotechniky a technického zabezpečenia budov prakticky pre všetky automobilky pôsobiace na Slovensku, ale navrhli sme kvalitné, účelné a ekonomicky výhodné riešenia aj pre menších hráčov. Skúsenosť máme aj so školami, participovali sme na projekte MŠ Kolískova v Karlovej Vsi, ktorá je priekopníkom oživenia a ekonomizácie školských zariadení. Práve teraz rozbiehame spoluprácu so Slovenskou technickou univerzitou,“ opisuje Jaroslav Hančinský.

 Spoločnosť napreduje vďaka ponuke komplexných služieb, ktorú sa jej darí rozširovať zlúčením jednotlivých komodít do komplexného ponúkaného balíka šitého zákazníkovi na mieru. AZ KLIMA SK aj v prípade školských zaradení zohľadňuje špecifické požiadavky, ktoré sú iné pre škôlku a iné pre vysokú školu. A to všetko pod záštitou materskej spoločnosti ESCO Slovensko.

Riešenie problému do štyroch hodín

Spoločnosť kladie mimoriadny dôraz na servis. „Ponúkame nepretržitú pohotovostnú službu s garantovaným výjazdom do štyroch hodín. Hustá sieť našich odborníkov umožňuje rýchle riešenia porúch aj v období špičiek, teda po náhlom nástupe veľmi teplých alebo mimoriadne chladných dní,“ hovorí Jaroslav Hančinský.

Technické riešenia, ktoré AZ KLIMA SK ponúka, reprezentujú len časť jej filozofie. Má ambíciu posúvať svojich zákazníkov každým projektom. Preto sa sústreďuje rovnakým dielom na inovatívny prístup, ktorý zohľadňuje nielen funkčné potreby, ale zároveň reflektuje na zelenú transformáciu, a to so zreteľom na ekonomickú výhodnosť.

www.azklima.sk

Zdroj: PR článok ESCO Slovensko, a. s.