O nových kancelárskych trendoch s Michalom Kolesárom, generálnym riaditeľom spoločnosti CAPEXUS SK

Za posledné roky bola celá naša spoločnosť nútená prispôsobiť sa novým okolnostiam. Rýchlosť, akou sme aplikovali rozsiahle, dovtedy iba ťažko predstaviteľné zmeny, pomohla podnikateľom, ale aj štátnym inštitúciám pokračovať v činnosti aj počas obdobia s obmedzenými možnosťami pohybu a s potrebou minimalizácie využívania vlastných kancelárií.

Osvojenie nových, často efektívnejších spôsobov práce zmenilo pohľad na využívanie kancelárskych, ale aj komerčných priestorov. V oblasti modernizácie a rekonštrukcie pracovných priestorov sa objavili nové požiadavky s dôrazom najmä na efektívnejšiu prevádzku a vyššiu flexibilitu priestorov.

Na naše otázky odpovedal Michal Kolesár, generálny riaditeľ spoločnosti CAPEXUS SK. Firma patrí do skupiny ESCO Slovensko a je lídrom na slovenskom trhu v oblasti architektúry, realizácie a projektového riadenia a poradenstva v oblasti pracovného prostredia.

Ako sa zmenili potreby kancelárskych interiérov z pohľadu využitia priestoru?

Svet kancelárií prechádza neustálym vývojom. Najmä uplynulé dva roky sú výzvou pre všetkých zainteresovaných. Starostlivosť o celkovú spokojnosť a zdravie zamestnancov sa stala dôležitou aj z pohľadu benefitov a ľudských zdrojov. Výsledkom je zvýšená lojalita voči spoločnosti.

Dôraz sa aktuálne kladie na kultúru pracoviska a interakciu zamestnancov. Čoraz viac sa preferuje delené pracovné mesto. V úvode sa možno táto myšlienka javí ako komplikovaná, ale s odstupom si zavedený prístup takmer všetci pochvaľujú. Zvyšuje sa spolupráca jednotlivých oddelení, dochádza k vzájomnému pochopeniu problematiky, a tým sa urýchľuje odstránenie priebežných chybných rozhodnutí jednotlivcov.

Pozitívnym vedľajším efektom je zároveň získanie voľného priestoru na vytvorenie atraktívnych, menej formálnych priestorov, ako sú relax priestor, gaming zóna a podobne. Dôležité je však prispôsobiť pracovisko na základe podnetov zamestnancov. Priama komunikácia a vypočutie ich názorov sa odrazí na konečnom výsledku.

Aktuálne sa preferujú skôr malé zasadacie priestory (max. pre šesť zamestnancov). Čoraz vyhľadávanejšie sú priestory na relax či voľnú debatu. Tým nemyslím hneď športovisko na pracovisku, ale tzv. „lunch“ zóny s dobrou kávou či ovocím na načerpanie energie.
Ak to kultúra spoločnosti umožňuje, snažíme sa vyhýbať chodbám a neefektívnym priestorom.

Dotkli sa zmeny aj zdravotníckych a komerčných priestorov?

V prípade zdravotníckych alebo obchodných priestorov za posledné dva roky zásadnejšie zmeny na slovenskom trhu nevidíme. S výnimkou vyššieho dôrazu na materiály a zariadenia podporujúce dezinfekciu, filtráciu a čistenie vzduchu.

Majú zákazníci zvýšené, prípadne konkrétnejšie požiadavky na využívané materiály a ich vlastnosti?

Aktuálne hrá prím ekológia, udržateľnosť a akustika. Počas home office si zamestnanci zvykli na nižšiu úroveň okolitého hluku a šumu typického pre kancelárske priestory, najmä open space. Po návrate späť do kancelárií je tak časť zamestnancov v tejto oblasti senzitívnejšia než pred pandémiou.

Veľa firiem preto bolo nútených pristúpiť k aktívnemu riešeniu zlepšenia akustických vlastností ich kancelárskych priestorov. Či už formou doplnenia rôznych akustických prvkov, ako sú podstropné akustické panely, paravány, závesy, prípadne akustické materiály na steny, alebo priamym stavebným zásahom. Téma ekológie a udržateľnosti sa už dostala aj do interiérových realizácií.

Či už z dôvodu úprimného záujmu firiem o životné prostredie, alebo pre zvyšujúci sa tlak inštitúcií a materských spoločnosti z dôvodu tzv. European Green Deal, v ktorej si Európska únia dala za cieľ uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Z toho vyplynula okrem iného nová regulácia Európskej centrálnej banky pre banky.

Banky sú tak nútené začať sa zaujímať napríklad aj o uhlíkovú stopu svojich klientov. Horšia uhlíková stopa môže v budúcnosti znamenať napríklad menej výhodné úverové podmienky. Preto sa firmy začínajú na to pripravovať aj cez požiadavky na používanie materiálov certifikovaných napríklad BREEAM alebo LEED.

Dajú sa špecifikovať nové trendy vzhľadom na šetrnosť, životnosť či flexibilitu?

Udržateľný životný štýl sa od jednotlivcov dostáva do prostredia kancelárií a firiem. Nestačí ponúknuť odpadkové koše na triedenie. Na jednej strane je tu snaha používať pri stavbe a návrhu kancelárie udržateľné materiály, na druhej strane je potom nutná osveta zamestnancov. Moderná kancelária dokáže automaticky zhasínať svetlá, regulovať vykurovanie, filtrovať vzduch, upravovať tienenie a šetriť vodu. Samotné technológie sú nápomocné pri podpore udržateľného prostredia. To, čo sa v úvode javí ako nákladná položka, môže o niekoľko mesiacov priniesť úspory pre spoločnosť.

Čo je iné než pred pandémiou a energetickou krízou, objavujú sa nové požiadavky?

Globálna pandémia nového typu koronavírusu má ďalekosiahle dôsledky na náš bežný aj pracovný život. Okrem zmeny niektorých návykov zamestnancov je potrebné upriamiť pozornosť predovšetkým na dizajn a zariadenie kancelárskych priestorov. Hlavnú ochranu proti šíreniu teda predstavuje čo najväčšie obmedzenie priameho aj nepriameho kontaktu s ľuďmi.

Prvú líniu ochrany predstavuje pravidelné čistenie, druhú následné nastavenie celého systému tak, aby sa obmedzil nepriamy kontakt. Dezinfekčné prípravky na ruky by mali byť voľne k dispozícii nielen na toaletách, ale aj na iných miestach po celej kancelárii. Najlepšie v automatických dávkovačoch, pri ktorých aplikácia nevyžaduje zbytočné dotýkanie sa pumpy či uzáveru. Všetky tieto prvky zároveň regulujú množstvo použitého prostriedku, čím podporujeme úsporu financií pre firmy.

Podobne je možné upraviť aj kohútiky na vodu, ktoré môžu vďaka senzorom reagovať na prítomnosť rúk bez akéhokoľvek dotyku. Tento fakt rovnako prispieva k úspore.

Súkromie aj ochranu pred šírením vírusového ochorenia dokážu zaistiť vhodne umiestnené priečky či paravány. Prevenciou šírenia virózy sú aj použité materiály. Ukazuje sa napríklad, že meď má výrazne antivírusový účinok a nový typ koronavírusu na nej prežije iba veľmi obmedzený čas. Podobne funguje aj mosadz.

Michal Kolesár,
generálny riaditeľ spoločnosti CAPEXUS SK

Zdroj: PR článok ESCO Slovensko, a. s.