Energeticky efektívne zelené riešenia sú dnes o tom, koľko vďaka nim ušetríte

Zelené riešenia a energetická efektívnosť sú dnes pevnou súčasťou celého stavebníckeho sektora. Významne k tomu prispeli aj kroky Európskej únie, ktorej členské štáty sa zaviazali k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050. Dá sa však byť zelený a zároveň na tom ušetriť. Presvedčili sa o tom desiatky zákazníkov po celom Slovensku, ktorí sa stali klientmi spoločnosti e-DOME, patriacej do skupiny ESCO Slovensko.

Európska zelená dohoda vytvára tlak na zelené riešenia nielen pri výstavbe nových budov, ale aj pri tých existujúcich. Aktuálne čísla ukazujú, že až 40 % energie v Únii sa spotrebuje práve v budovách. Záujem o zvyšovanie ich energetickej efektívnosti tak naberá na sile.

„Zelené riešenie dnes už nie je len o tom, koľko investujete, ale o tom, koľko vďaka riešeniu dlhodobo ušetríte. Práve to je cesta, na ktorú smerujeme našich klientov – dosahovať významné energetické úspory a zároveň znižovať environmentálny dlh voči budúcim generáciám. Osobitne sme radi, že môžeme pomáhať nemocniciam, hotelom, štátnym inštitúciám, ale aj výrobným areálom či bytovým družstvám posunúť sa na vyššiu energetickú úroveň a zároveň šetriť,“ vysvetľuje Naďa Hartmann, generálna riaditeľka spoločnosti ESCO Slovensko, a.s.

Súčasťou skupiny ESCO Slovensko je aj spoločnosť e-DOME, ktorá pomáha zákazníkom dosiahnuť súlad medzi ekologickým a ekonomickým aspektom a zároveň aj zrealizovať potrebné zmeny.

„Sme poskytovateľom expertných služieb v oblasti úspor energie. Už viac ako desať rokov ponúkame komplexné energetické riešenia, ktoré v sebe zahŕňajú energetický audit, projektovú dokumentáciu, poradenstvo, vrátane možností čerpania verejných zdrojov, administráciu verejného obstarávania, realizáciu projektu, energetický manažment a monitoring, ale aj následnú prevádzku, údržbu a servis,“ sumarizuje Pavol Fraňo, predseda predstavenstva spoločnosti e-DOME, a.s.

Spoločnosť má za sebou realizáciu úspešných projektov zameraných na komplexnú modernizáciu energetického hospodárstva, s dôrazom na znižovanie uhlíkovej stopy. „Sme partnerom pre dekarbonizovanú budúcnosť. Pri všetkých realizovaných aj prebiehajúcich projektoch je pre nás kľúčové smerovanie k uhlíkovej neutralite“ hodnotí Naďa Hartmann. Ako dodala, zelené riešenia je možné zrealizovať v rôznorodých objektoch a budovách.

Odborníci sú pripravení ponúknuť komplexné optimalizované riešenie na základe individuálnych potrieb, vrátane investičného krytia. „Ku každému projektu pristupujeme s osobitným zreteľom na konkrétne potreby zákazníka. Tak to bolo aj v prípade Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch. Pri objekte, ktorý patrí do kultúrneho dedičstva Slovenska, sa nám podarilo počas náročnej prevádzky demontovať staré a implementovať nové kľúčové technológie. A to spôsobom, ktorý nenarušil chod nemocnice a neohrozil pacientov,“ hovorí Pavol Fraňo.

Svoje služby ponúka e-DOME v troch produktových líniách. Okrem Energetického poradenstva, ktoré zahŕňa energetické audity, merania rôznych parametrov, analýzu stavu a návrh úsporných riešení, zastrešuje spoločnosť Energetický monitoring a manažment. Ten okrem správy zverených systémov pomáha spoločnosti e-DOME aktívne riadiť spotrebu s cieľom minimalizácie prevádzkových nákladov.

Revolučným produktom, s rýchle rastúcim záujmom v radoch potenciálnych klientov, je Garantovaná energetická služba (GES). Optimalizované riešenia na základe individuálnych potrieb klienta pomáhajú znížiť náklady na energie a údržbu modernizáciou systému energetického hospodárenia objektov. Samotná investícia do modernizácie, ako aj jej financovanie, sa spláca výhradne z dosiahnutých úspor.

Skupina ESCO Slovensko ponúka širokú škálu služieb v rámci energetického poradenstva pre všetky typy projektov. Odborné zázemie skupiny, ako aj história realizovaných projektov v podmienkach slovenského trhu, predstavuje istotu pre budúcich zákazníkov.

Zdroj: PR článok ESCO Slovensko, a. s.