Dom športu: Vízia, ktorá presahuje svoju dobu architektonicky aj energeticky

Niekdajší hotel, ktorý mnohí odpisovali, prešiel nedávno významnou rekonštrukciou. Tá ho zaradila medzi zlatý štandard nielen z pohľadu využitia priestoru, ale aj technológií. Vďaka vstupu ESCO Distribučné sústavy sa nájomníci môžu spoľahnúť na cenovo dostupné dodávky energií, a to v súlade s trendmi zelenej energetiky.

Dom športu dotváral kolorit bratislavskej časti Nové Mesto už od 80. rokov minulého storočia. Budova, ktorá pôvodne slúžila ako hotel, počas rokov stratila svoju pôvodnú pozíciu a začala postupne chátrať. Potom, čo sa objekt dostal do rúk súkromného vlastníka, začalo sa v roku 2019 s jeho kompletnou rekonštrukciou. Nešlo pritom len o obnovu stavu, ale aj o zmenu účelu a nové dispozičné riešenia, ktoré by dokázali reflektovať na požiadavky súčasnosti.

Do procesu premeny zasiahla pandémia a niektoré prvky objektu sa menili už počas realizácie. Rekonštrukčné práce sa ukončili už v roku 2021 a vynovený komplex pozostáva z dvoch krídel a haly. Okrem kancelárskych priestorov sa v ňom nachádzajú aj apartmány či komerčné prevádzky, ale aj múzeum.

Rekonštrukcia pritom nebola len o premene priestorov, myslelo sa aj na energetické či technologické parametre, ktoré spĺňajú tie najvyššie štandardy.

„Dom športu môže byť pre mnohé ďalšie projekty príkladom nielen preto, že dokázal naplno využiť svoj potenciál, ale hlavne preto, že je za ním vízia. Nadviazanie na pôvodný zámer objektu a jeho následné rozšírenie dalo celej lokalite, kde stavba stojí, novú dynamiku. Navyše využitie technológií, ktoré rešpektujú environmentálne záväzky, robí z Domu športu naozaj projekt hodný 21. storočia. Teší nás, že aj vďaka spoločnosti ESCO Distribučné sústavy môže byť tento príbeh úspešný aj z hľadiska optimalizácie cien za distribúciu energií,“ vysvetľuje Naďa Hartmann, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka ESCO Slovensko.

Práve spoločnosť ESCO Distribučné sústavy je totiž nielen majiteľom, ale aj správcom sietí a technológií v zrekonštruovanom objekte. Spoľahlivá a stabilná dodávka energií je kľúčová pre podnikanie, ako aj pre domácnosti. Pri dodávke energií nie je vždy najdôležitejším článkom ten, od koho ju odberateľ čerpá. Dnes je to práve distribučná spoločnosť, kto môže podnikateľom aj bytovým komplexom poskytnúť všetky služby spojené s dodávkami energií, a to všetko spoľahlivo, moderne, cenovo dostupne a v súlade s trendmi zelenej energetiky.

„ESCO Distribučné sústavy je špecialistom na dodávku služieb v oblasti miestnych a lokálnych distribučných sústav pre zákazníkov zo všetkých segmentov. Polyfunkčné objekty z pohľadu elektrických a plynových sietí a rozvodov vieme odkúpiť  ako v prípade Domu športu alebo prenajať a spravovať. Naším cieľom je čo najlepšie nastaviť sieť pre potreby stavebníka a koncových zákazníkov,“ hovorí Pavol Zajíček, výkonný riaditeľ ESCO Distribučné sústavy.

Ako dodal, pri starých budovách dokážu siete nielen rekonštruovať, ale aj nastaviť ich prevádzku na štandardy aktuálnej doby. „Máme za sebou však už aj budovanie sietí tzv. na zelenej lúke. Zaisťujeme nielen prevádzkovanie, ale aj výstavbu lokálnych a miestnych distribučných sústav v priemyselných, administratívnych a obytných zónach. Pre našich klientov navrhujeme profesionálne, rýchle a efektívne riešenie energetického servisu a manažmentu. Zákazníkom, ktorí sa chcú primárne sústrediť na rozvoj svojho odboru podnikania, ponúkame komplexné energetické služby od distribúcie a dodávky energií cez správu a údržbu energetických zariadení až po celkový energetický manažment,“ uzatvára Pavol Zajíček.

Zdroj: ESCO Slovensko, a. s.