ESCO vyrieši za vás všetko – od návrhu cez zelené riešenia až po výstavbu

Skupina ESCO Slovensko sa profiluje ako významný hráč v oblasti zelenej energetiky na našom trhu. Komplexné služby zamerané na zvyšovanie efektivity energetického hospodárstva dnes však predstavujú iba časť jej ponuky. Svoje skúsenosti čerpá aj od významných akcionárov, ktorými sú ČEZ ESCO a SPP.

Zelená energetická efektivita

Zvyšovanie energetickej efektívnosti v kombinácii so znižovaním environmentálnej záťaže je presne to, čo skupina dlhodobo ponúka. Zastrešenie poradenstva, návrhu riešení, ako aj samotnej realizácie spojenej so servisom zariadení motivovali desiatky (stovky) zákazníkov skupiny k vybudovaniu či modernizácii technického vybavenia ich areálov práve v spolupráci s ESCO Slovensko.

Návrh a realizácia budovy

Postupným rastom svojho portfólia sa však skupina posunula aj na nové trhy. Rozširovaním služieb jednotlivých spoločností, ako aj akvizíciou nových subjektov, sa ESCO Slovensko vyvíja. Pre svojich klientov už predstavuje prvú voľbu nielen v oblasti ekologických a ekonomických energetických riešení, ale vie zastrešiť už aj celý proces výstavby administratívnych či priemyselných objektov, a to od ich návrhu až po finálnu realizáciu.

Skupinu, ktorú tvoria spoločnosti špecializujúce sa na jednotlivé oblasti technického vybavenia, servis zariadení, distribúciu elektrickej energie či finančné a expertné služby, doplnili aj etablovaní dodávatelia interiérových architektonických riešení, ktorých ponuka zahŕňa aj dodávku kancelárskych zariadení na kľúč.

Jednoduchšia a kvalitnejšia realizácia

„Priority výstavby a prevádzky budov či areálov sa vyvíjajú. Reagujú na meniace sa podmienky. Kým kedysi dominoval dôraz na funkcionalitu a náklady na výstavbu, dnes je parametrov výrazne viac. Okrem meniacich sa potrieb samotných objektov sa menia aj potreby ich užívateľov, dôležitosť naberá aj dizajn a prezentácia, no a samozrejme, najmä ekonomická a ekologická prevádzka. Zladenie všetkých parametrov je náročné, a preto verím, že naša forma fungovania, ktorá zlučuje ponuku etablovaných dodávateľov z jednotlivých segmentov vstupujúcich do realizácie, je pre klienta najvýhodnejšia,“ zhrnula Naďa Hartmann, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka ESCO Slovensko.

Diverzita ponuky ESCO Slovensko rastie s každou akvizíciou pri zachovaní si vysokých štandardov skupiny a pri reprezentácii stále rovnakých cieľov, ktorými je ekologickejšie a energeticky efektívnejšie Slovensko.

Zdroj: PR článok ESCO Slovensko, a. s.