rekonstrukcia strechy bytoveho domu
Galéria(2)

Rekonštrukcia strechy bytového domu

Partneri sekcie:

Do rekonštrukcie bytových domov putujú v súčasnosti nemalé finančné prostriedky. Dôvodom je snaha o zvýšenie energetickej hospodárnosti budov, predĺženie životnosti panelákov, ale aj zníženie nákladov jednotlivých domácností. Pri obnove bytového domu sa odporúča investovať nielen do zateplenia a výmeny okien, ale aj kompletnej rekonštrukcie strechy.

rekonstrukcia strechy bytoveho domu 6569 big image
Neexistuje univerzálne riešenie, ako najlepšie a najefektívnejšie odstrániť poruchy na streche bytového domu. Stav strechy by mal zhodnotiť odborník, ktorý navrhne nielen vhodný systém opravy a vyberie kvalitné materiály, ale zároveň stanoví optimálny čas rekonštrukcie a prípadne pomôže s voľbou realizačnej firmy.

Na začiatku procesu hodnotenia stavu strechy je detailná obhliadka, pri ktorej sa zisťujú druh, množstvo a umiestnenie prestupov, napojenie hydroizolácie na prestupy a takisto samotný stav povlakovej krytiny. Po vizuálnej kontrole kvality strechy sa pomocou sondy zistí vlhkosť v strešnom plášti, počet a zloženie jednotlivých vrstiev.

Následne sa odtrhovou skúškou vyhodnotí únosnosť podkladu a stanoví sa najvhodnejší spôsob opravy strechy. Pri nesprávnom výbere typu rekonštrukcie môže dôjsť k skráteniu životnosti strechy bytového domu i jej celkovej nefunkčnosti.

Kompaktný systém rekonštrukcie

Aby sa plochej streche prinavrátila jej vodotesná, bezpečnostná a hydroizolačná funkcia, treba výber materiálov a riešení na jej obnovu konzultovať s odborníkmi. Rozhodujúca je nielen kvalita výrobkov a ich dlhodobá spoľahlivosť, ale aj kvalifikovaná realizácia. Povrchné odstránenie chýb strešnej krytiny sa totiž už po pár rokoch prejaví a majitelia bytov si budú musieť na ďalšiu rekonštrukciu opätovne našetriť.

Problematiku rekonštrukcie strechy bytového domu treba riešiť komplexne. Komplexné systémové riešenia sú totiž predpokladom dlhodobej funkčnosti strechy. Pri takýchto spôsoboch obnovy je príjemným bonusom aj predĺžená záruka. Na plochú strechu bytového domu rekonštruovanú komplexným systémom možno získať záruku až 35 rokov.

Dvojvrstvový systém hydroizolácie

Súčasné vysoké nároky a požiadavky investorov na hospodárne spôsoby obnovy plochých striech vedú k neustálemu vývoju inovatívnych materiálov. Zatekanie a trhliny na streche bytového domu odstráni kombinácia mikroventilačných pásov s asfaltovanými pásmi modifikovanými SBS kaučukom s hrebeňovým profilom.

Pred aplikáciou tohto dvojvrstvového systému hydroizolácie sa však pôvodná povlaková krytina musí ošetriť modifikovaným penetračným náterom. Na takto pripravený podklad sa následne tepelnou aktiváciou aplikujú mikroventilačné pásy. Tepelná aktivácia urýchľuje prilepenie pásov k podkladu a zabezpečuje celoplošnú mikroventiláciu strechy.

Na rozdiel od klasického natavenia asfaltovaných pásov je aplikácia takýchto pásov menej komplikovaná a omnoho rýchlejšia. Tým, že sa pásy len tepelne aktivujú, skracuje sa čas realizácie. Na rozdiel od klasických lepeniek pásy nepraskajú v spojoch, sú elastické a vplyvom tepla a zimy nepodliehajú rozmerovým zmenám.

Asfaltované pásy s hrebeňovým profilom

Na mikroventilačné pásy sa následne celoplošne natavia modifikované asfaltované pásy s hrebeňovým profilom. Oproti asfaltovaným pásom s hladkým spodným povrchom majú pásy s hrebeňovým profilom väčšiu natavovaciu plochu, čo umožňuje rýchlejšie roztavenie asfaltovej hmoty.

Pásy s hrebeňovým profilom výrazne zlepšujú vodotesnosť a trvanlivosť hydroizolačnej vrstvy. Hrebeňová profilácia umožňuje rýchlejšie natavenie pásu pri nižšej spotrebe plynu pri aplikácii. Hydroizolačná vrstva si po natavení pásov k podkladu zachová všetky deklarované technické parametre.

Renováciu strechy bytového domu možno optimálne zavŕšiť aplikáciou špeciálneho strieborného reflexného náteru, ktorý dlhodobo ochráni asfaltované pásy proti agresívnym poveternostným vplyvom.

Zdroj: Icopal