Pilotné výzvy obnov dom

Pilotné výzvy na obnovu domov končia, ďalšia výzva bude vyhlásená už v marci

Partneri sekcie:

V utorok 28. februára sa uzatvárajú dve pilotné výzvy na podporu obnovy rodinných domov. Do 24. februára 2022 bolo zaevidovaných celkom 3 128 žiadostí, pričom samotný proces ich posudzovania sa od začiatku februára výrazne zrýchlil.

Pilotný projekt obnovy domov považuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) za úspešný. Do 24. februára 2022 zaevidovala 3 128 žiadostí – do štandardnej výzvy sa zapojilo 2 892 a do zvýhodnenej výzvy 236 žiadateľov. Zoznam úspešných žiadateľov, ktorí splnili podmienky, je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na www.obnovdom.sk v časti Aktuality.

SAŽP kontinuálne pracuje na posudzovaní žiadostí. Samotný proces sa od začiatku februára výrazne zrýchlil. Prispela k tomu aktualizácia výzvy a spresnenie podmienky predkladania prílohy súvisiacej so spôsobom realizácie obnovy rodinných domov. K 1. februáru 2023 ministerstvo zároveň zvýšilo indikatívnu výšku prostriedkov pre obe pilotné výzvy na 40 miliónov eur z pôvodných 30 miliónov.

Žiadatelia dostanú oznámenie o splnení alebo nesplnení podmienok, prípadne výzvu na doplnenie svojej žiadosti, a to najneskôr tri až štyri mesiace od ich podania. Žiadosti, ktoré neboli kompletné, majú veľkú šancu, že budú po doplnení chýbajúcich dokumentov vyhodnotené ako úspešné.

Nová výzva už v marci 2023

Záujemcovia o finančný príspevok na obnovu domu sa nemusia obávať, že niečo zmeškali. SAŽP pripravuje novú výzvu, ktorú zverejní v najbližších týždňoch v priebehu marca. Prioritou je zjednodušenie podmienok, ako aj zefektívnenie interných procesov, aby mali žiadatelia informácie o stave ich žiadosti čím skôr.

Po zmene týchto podmienok bude mať potenciál na úspešné vybavenie až 90 % všetkých žiadostí. Ambíciou envirorezortu je prijať dvojnásobok žiadostí oproti súčasným 145 žiadostiam týždenne.

„Realizácia tak rozsiahleho projektu, akým je obnova rodinných domov, sa na Slovensku dosiaľ nerobila. Dve zverejnené pilotné výzvy nám pomohli identifikovať silné a slabé miesta procesu. Rovnako sme získali množstvo dát, ktoré analyzujeme, vyhodnocujeme a na ich základe vytvárame podmienky pre novú výzvu, vďaka čomu sa zjednoduší a najmä zrýchli proces vyhodnocovania žiadostí,“ povedal Michal Maco, generálny riaditeľ SAŽP.

Prijímanie žiadostí na obnovu rodinných domov bolo spustené 15. októbra 2022. V rovnaký deň sa otvárali regionálne kancelárie, ktoré verejnosť nájde v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Lučenci, Žiline, Prešove a Košiciach. Plán obnovy ráta s obnovou približne 30-tisíc rodinných domov.

Aktualizácia: V pilotných výzvach SAŽP prijala 3 318 štandardných a 263 zvýhodnených žiadostí o dotáciu na obnovu rodinného domu. Žiadosti, ktoré prišli 1. marca a neskôr, budú zamietnuté z dôvodu predloženia žiadosti po termíne uzavretia výzvy.
SAŽP, red