ASB Články na tému

rekonštrukcia domu

Slovenská agentúra životného prostredia spustila v pondelok 24. apríla podávanie žiadostí v tretej výzve na obnovu starších rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti. Ako žiadosť podať a na čo nezabudnúť? V tomto návode vás prevedieme celým procesom.

Sláva Štefancová -

Slovenská agentúra životného prostredia začala tento týždeň posielať rozhodnutia tým, ktorí prejavili záujem o dotáciu na obnovu rodinného domu. Počet doteraz prijatých žiadostí však nekorešponduje s predbežným veľkým záujmom ľudí, ani s očakávaniami SAŽP uzavrieť do konca roka 2022 zmluvu so 4-tisíc žiadateľmi.

Sláva Štefancová -