Posudzovanie žiadostí o dotáciu

Spustilo sa posudzovanie žiadostí na obnovu rodinných domov

Odborní pracovníci Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) od decembra posudzujú žiadosti o príspevok v poradí, v akom boli predložené. Snahou je, aby posudzovanie prebiehalo plynule, bez zbytočného odkladu a v čo najkratšom možnom čase.