UVODNA 1B9A0024

Energetické zhodnotenie rekonštrukcie štvorcového domu podľa RenovActive

Koncept rekonštrukcie typického štvorcového domu RenovActive bol navrhnutý v troch variantoch, ktoré majú rozdielne ekonomické, ale aj energetické nároky. Z energetickej triedy D sa rekonštrukciou stal dom energetickej triedy A1.

Rodinný dom, ktorý spoločnosť VELUX rekonštruovala podľa konceptu RenovActive, bol postavený medzi rokmi 1966 a 1970. V pôvodnom stave boli v rodinnom dome použité dvojité okná s jednoduchým zasklením. Vnútorné aj vonkajšie povrchové úpravy stien, stropov a podláh časom zdegradovali. Pôvodná strecha bola valbová, pričom drevený krov aj strešná krytina tiež časom zdegradovali.

Pred rekonstrukciou exterier
Pred rekonštrukciou – exteriér | Zdroj: VELUX

Tri varianty rekonštrukcie

V rámci konceptu RenovActive boli vypracované tri varianty rekonštrukcie budovy. Vo všetkých troch variantoch boli vykonané rovnaké vnútorné úpravy, konkrétne boli zhotovené vnútorné sadrové omietky, nové podlahy, sadrokartónové stropy a namontovali sa nové vnútorné dvere.

Takisto sa vo všetkých variantoch ráta s vonkajšími úpravami, konkrétne so zateplením obvodovej konštrukcie, zateplením a s rekonštrukciou šikmej strechy aj s výmenou okien. Vo všetkých troch variantoch sa počíta s nákladmi na rekonštrukciu potrubných rozvodov, konkrétne na výmenu rozvodov vykurovania a teplej vody a ich zateplenie.

Variant ŠTANDARD
Výmena pôvodných okien za plastové okná Velux s izolačným trojsklom
Tepelná izolácia obvodovej steny: 160 mm
Tepelná izolácia strechy: 320 mm
Zdroj tepla: plynový kondenzačný kotol
Príprava teplej vody: ZO 120 l
Prirodzené vetranie
Variant ŠTANDARD PLUS
Výmena okien za plastové okná Velux s izolačným trojsklom
Tepelná izolácia obvodovej steny: 160 mm
Tepelná izolácia strechy: 320 mm, tepelná izolácia podlahy: 100 mm
Zdroj tepla: plynový kondenzačný kotol, podlahové vykurovanie, ekvitermická regulácia teploty vykurovacej vody
Prirodzené vetranie, krbová vložka
Variant PREMIUM
Výmena okien za plastové okná Velux s izolačným trojsklom
Tepelná izolácia obvodovej steny: 250 mm
Tepelná izolácia strechy: 400 mm, tepelná izolácia podlahy: 120 mm
Zdroj tepla: tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
Fotovoltické panely a solárne kolektory
Príprava teplej vody: ZO 120 l
Rekuperácia vzduchu, krbová vložka

Vzorová rekonštrukcia RenovActive v Šali

Rekonštrukciou, ktorej autorom je architektonická kancelária Doršic Doršicová, sa v roku 2019 premenil starší štvorcový dom na moderný rodinný dom energetickej triedy A1 vhodný pre menšiu rodinu. Rekonštrukcia prebehla podľa variantu ŠTANDARD PLUS.

Podstatnou časťou rekonštrukcie je zaizolovaná obálka domu. Obvodové steny sa zateplili minerálnymi fasádnymi doskami Knauf SMART wall 200 mm, čím sa dosiahol parameter U = 0,144 W/(m2.K). Podlaha sa izolovala minerálnou izoláciou Knauf PTS 120 mm, výsledkom je R = 3,19 m2 . K/W. Taktiež sa vymenili staré dvojité okná za moderné Slovaktual STANDARD s plastovými profilmi Aluplast energeto 5 000 (Ug = 0,6 W/(m2.K)).

Vzhľadom na zlý stav pôvodného krovu bol vyhotovený nový, podkrovie bolo zobytnené. Strecha sa zateplila ekologickou minerálnou tepelnou izoláciou Unifit v hrúbkach 100 mm nadkrokvová, 180 mm medzikrokvová, 80 mm pod krokvami. Výsledkom je strecha s hodnotou U = 0,102 W/(m2.K). Do podkrovia boli doplnené strešné okná VELUX s hodnotou Ug = 0,6 W/(m2.K).

Smerom do dvora sa vytvorili väčšie zasklené plochy, prízemie prešlo aj dispozičnými zmenami. V centre domu vzniklo schodisko s galériou, ktorá slúži na prevetranie interiéru. K domu bola pristavaná drevená terasa, ktorá slúži na relax a oddych.

Rekonštruovaný dom má zabezpečené vykurovanie jednookruhovým systémom s kotlom Bosh Condens WST na 120 l. Vykurovanie možno regulovať pomocou inteligentného systému Bosh CT 200 a radiátorovými termostatickými hlavicami. Dopĺňajú ho kachle Schiedel Sirius a komínový systém Schiedel PERMETER Smooth Air.

Vzorová rekonštrukcia RenovActive v Šali prebehla v roku 2019 podľa variantu ŠTANDARD PLUS.
Vzorová rekonštrukcia RenovActive v Šali prebehla v roku 2019 podľa variantu ŠTANDARD PLUS. | Zdroj: VELUX

Energetické posúdenie jednotlivých variantov rekonštrukcie

Energetické posúdenie jednotlivých variantov rekonštrukcie

www.renovactive.sk