SIEA

Dotácie projektu Zelená domácnostiam pokračujú

Zásobníky Zelenej domácnostiam II začala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) otvárať v polovici júna.

O poukážky z projektu Zelená domácnostiam II budú môcť v júni žiadať domácnosti, ktoré chcú zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie inštalovať tento rok. Novinkou je otvorenie zásobníkov a možnosť upravovať žiadosť až do vydania poukážky.

Napriek obmedzeniam súvisiacim s ochorením COVID-19 plánuje SIEA v tomto roku vydať poukážky v rovnakom objeme ako vlani. Vyššiu dostupnosť európskej podpory zabezpečí inovovaný informačný systém so zásobníkmi. Pri jeho príprave SIEA zohľadnila aj podnety verejnosti. Otvorenie zásobníkov domácnostiam zjednoduší podávanie žiadostí, zhotoviteľom pomôže pri plánovaní inštalácii a SIEA umožní plynulejšie vydávanie poukážok.

Prišiel rad aj na fotovoltaiku

„Podávať žiadosti bude možné dovtedy, kým sa naplnia zásobníky na tento rok. O poukážku by sa mali medzi prvými uchádzať tie domácnosti, ktoré sú pripravené na inštaláciu zariadenia do troch mesiacov od vydania poukážky,“ upozorňuje manažér komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Ako prvé sa malo otvoriť v stredu 17. júna 2020 prijímanie žiadostí pre kotly na biomasu. Následne sa otvorili zásobníky pre slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a 29. júna 2020 prídu na rad fotovoltické systémy. Aktualizované podmienky projektu sú zverejnené na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Každá zaregistrovaná žiadosť sa ihneď po potvrdení záujmu zaradí do zásobníka pre daný druh zariadenia, kde bude čakať na vydanie poukážky. Počas tohto obdobia môže domácnosť sledovať poradie a žiadosť upravovať s výnimkou miesta inštalácie, druhu žiadaného zariadenia a e-mailovej adresy.

Na zadanú e-mailovú adresu sa budú zasielať správy s aktívnym odkazom na potvrdenie záujmu, ale napríklad aj heslo na úpravu žiadosti čakajúcej v zásobníku. Preto je dôležité, aby k adrese mala domácnosť prístup.

Domácnosti aj zhotovitelia musia byť pripravení

Prvé poukážky sa vydajú už na druhý deň od otvorenia zásobníkov. Ďalšie poukážky vydá informačný systém vtedy, keď bude doručený a vybavený dostatočný počet žiadostí o preplatenie poukážok pre daný druh zariadenia. Vydávanie nových poukážok priamo závisí od pripravenosti domácností a zhotoviteľov nainštalovať v lehote zariadenie a predložiť kompletné dokumenty k žiadosti o preplatenie poukážky. Žiadosti o preplatenie vybavuje SIEA naďalej priebežne.

Momentálne je z projektu Zelená domácnostiam II podporených viac ako 6 800 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Celková suma preplatených poukážok je viac ako 13 miliónov €.

Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu sa do roku 2023 podporia inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW.

Zdroj: SIEA