Podstatne viac ako iné zariadenia si vlastníci novostavieb vyberali tepelné čerpadlá

Zelená domácnostiam v polčase

S podporou z pilotného národného projektu Zelená domácnostiam má byť ku koncu roka 2018 nainštalovaných v domácnostiach približne 18 000 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Slovenská inovačná a energetická agentúra už pripravuje pokračovanie projektu.