ASB Články na tému

obnoviteľné zdroje energie

Slovenská inovačná a energetická agentúra otvorila 17. augusta 2023 elektronickú registráciu zariadení, ktoré budú podporované v pripravovanom projekte Zelená domácnostiam. Zároveň zverejnila aktualizované podmienky registrácie zariadení.

Zvyškové teplo sa nachádza všade okolo nás. Je to nielen ohriaty vzduch z komínov priemyselných podnikov, ale aj z bežných klimatizácií, administratívnych budov, nákupných centier a podobne. Analýza agentúry GreenTalk ukázala, že táto tepelná energia nemusí byť len odpadom, ale má veľký potenciál.

redakcia ASB -