Grécko solárny park

Obnoviteľné zdroje pokryli v Grécku spotrebu elektrickej energie na päť hodín, pokus prebehol v rannej špičke

Kým niektoré štáty spochybňujú spoľahlivosť obnoviteľných zdrojov a ich schopnosť pokryť elektrickú spotrebu, Grécko svoju energetickú základňu overuje a skúša. Pokus s výhradným využitím obnoviteľných zdrojov otvoril dvere k tomu, aby bol energetický mix krajiny v nasledujúcich rokoch …