Eurostat štatistiky OZE

Zelená energia je na vzostupe, z obnoviteľných zdrojov vedú veterné elektrárne

Podľa najnovších údajov Eurostatu za rok 2021 je elektrina z obnoviteľných zdrojov v Európskej únii na vzostupe. Na svojej webstránke o tom informoval štatistický úrad EÚ Eurostat.

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa v absolútnom vyjadrení v období rokov 2020 až 2021 zvýšila takmer o päť percent.

Zvýšila sa však aj hrubá spotreba elektriny, najmä pre oživenie ekonomiky po zrušení pandemických obmedzení, v dôsledku čoho sa podiel obnoviteľných zdrojov energie na hrubej spotrebe elektriny v EÚ zvýšil iba o 0,1 percentuálneho bodu, z 37,4 percenta v roku 2020 na 37,5 percenta v roku 2021.

Vedú veterné a hydoelektrárne

Najväčší podiel z obnoviteľných zdrojov mali veterné elektrárne a hydroelektrárne, na ktoré pripadali viac ako dve tretiny výroby (37 % a 32 %). Zostávajúca jedna tretina zahŕňala solárnu energiu (15 %), tuhé biopalivá (7 %) a ďalšie obnoviteľné zdroje. Najrýchlejšie expandujúcim zdrojom obnoviteľnej energie je solárna, ktorá v roku 2008 predstavovala len jedno percento elektriny spotrebovanej v EÚ.

Zdroje OZE v hrubej spotrebe elektriny
Jednotlivé zdroje obnoviteľnej energie v hrubej spotrebe elektriny | Zdroj: Eurostat

V roku 2021 boli vyrobené z obnoviteľných zdrojov viac ako tri štvrtiny hrubej spotreby elektriny v Rakúsku (76,2 %) a Švédsku (75,7 %). Rakúsko sa spoliehalo najmä na hydroelektrárne, Švédsko okrem nich aj na veterné elektrárne.

Vysoký podiel energie z obnoviteľných zdrojov elektriny v hrubej spotrebe elektriny mali následne Dánsko (62,6 %, prevažne veterná energia), Portugalsko (58,4 %, veterná a hydroenergia) a Chorvátsko (53,5 %, prevažne hydroenergia).

Podiel energie z OZE graf
Podiel energie z obnoviteľných zdrojov v hrubej spotrebe elektriny | Zdroj: Eurostat

Členské štáty s najmenším podielom obnoviteľnej energie v spotrebe elektriny boli Malta (9,7 %), Maďarsko (13,7 %), Luxembursko (14,2 %), Česko (14,5 %) a Cyprus (14,8 %). Na Slovensku predstavoval podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov 22,4 %, čo je len o niečo menej ako v roku 2020.

Viac ako polovica členských štátov EÚ pod priemerom

Podrobné údaje máme aj k celkovému podielu energie z obnoviteľných zdrojov za rok 2021. Únia ako celok dosiahla v roku 2021 podiel 21,8 %. Z krajín najvyšší podiel zaznamenalo Švédsko s 62,6 % a to vďaka mixu biomasy, hydroelektrární, vodných elektrární, tepelných čerpadiel a kvapalných biopalív. Za ním skončili Fínsko so 43,1 % a Lotyšsko s podielom 42,1 %.

Celkový podiel energie z OZE
Celkový podiel energie z obnoviteľných zdrojov | Zdroj: Eurostat

Na Slovensku predstavoval podiel energie z obnoviteľných zdrojov len 17,4 %. Pre predstavu, v susednej Českej republike dosiahol 17,7 %, v Poľsku 15,6 % a v Maďarsku 14,1 %.

Na opačnej strane grafu sa ocitli krajiny ako Luxembursko (11,7 %), Malta (12,2 %) alebo Holandsko (12,3 %). Pod hranicou 15 % sú aj Írsko (12,5 %), Belgicko (13 %) a spomínané Maďarsko. Viac ako polovica členských štátov skončila pod priemerom.

Podľa štatistík sa zvyšuje aj spotreba energie z obnoviteľných zdrojov na účely vykurovania a chladenia. Prečítajte si v ďalšom článku, ako skončilo spomedzi všetkých krajín EÚ Slovensko.

SITA, red