ASB Články na tému

energie

Zvyškové teplo sa nachádza všade okolo nás. Je to nielen ohriaty vzduch z komínov priemyselných podnikov, ale aj z bežných klimatizácií, administratívnych budov, nákupných centier a podobne. Analýza agentúry GreenTalk ukázala, že táto tepelná energia nemusí byť len odpadom, ale má veľký potenciál.

redakcia ASB -

Vplyvom nárastu trhových cien plynu dochádza k celkovému zvýšeniu regulovaných poplatkov za distribúciu plynu pre všetkých odberateľov v priemere o 20 % a maximálnych regulovaných koncových cien plynu pre zraniteľných odberateľov vrátane domácností v priemere asi o 200 %.

TASR -

Potenciál výroby biometánu na Slovensku na úrovni okolo desiatich percent spotreby zemného plynu je reálny, pokiaľ budú vystavané nové biometánové stanice. V podcaste Otvorene o plyne Slovenského plynárenského a naftového zväzu to povedal predseda Slovenskej bioplynovej asociácie Vladimír Šošovička.

TASR -