Zelená dohoda pre budovy

Zelená dohoda pre budovy pomôže pri investíciách do obnoviteľných zdrojov

Udržateľné investície do energie v budovách a ich prepojenie s 10-bodovým programom Európskej únie a Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) na zníženie závislosti od zemného plynu z Ruska boli hlavnými témami stretnutia stakeholderov medzinárodného projektu Zelená dohoda pre budovy v Bratislave.

Zámerom projektu Zelená dohoda pre budovy je pomôcť pri presadzovaní udržateľných energetických investícií. Na tie už globálni a regionálni investori a firmy v oblasti stavebníctva a budov postupne prechádzajú v súlade s požiadavkami Európskej zelenej dohody. Projekt realizuje konzorcium 9 partnerov zo Slovenska a Českej republiky, medzi ktorých patrí aj Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Koordinátorom projektu je Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS).

„Od budov sa už v blízkej budúcnosti očakáva, že sa stanú aktívnymi prvkami decentralizovaných energetických sietí a budú energiu nielen spotrebovávať, ale aj vyrábať z obnoviteľných zdrojov. A tiež skladovať s cieľom vytvárať pre energetické systémy flexibilitu, čo umožní významne zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov,“ uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik.

Ako doplnil, avizované zmeny sú významné a zasiahnu celý sektor aj klientov, vrátane miest a regiónov. Všetci budú musieť preukazovať konkurenčnú schopnosť získavať udržateľné investície do výstavby a obnovy budov

Účastníci stretnutia sa zhodli, že transformácia energetických systémov je nevyhnutná a je v súlade s 10-bodovým plánom zníženia závislosti EÚ od zemného plynu z Ruska. Podľa neho sa treba zamerať na zintenzívnenie výmeny plynových kotlov za tepelné čerpadlá, projekty využitia solárnej a veternej energie, energetickú obnovu budov a zvýšenie energetickej efektívnosti v priemysle, doprave a mestskej infraštruktúre. Taktiež navrhuje aj využitie zeleného vodíka v dodávkach tepla, teplej vody a v kogenerácii tepla a elektriny.

Príprava máp zameraných na budovy aj inteligentné mestá

Odborníci zapojení do projektu Zelená dohoda pre budovy zároveň odporúčajú posilniť spoločné aktivity a opatrenia zamerané na príležitosti, ktoré prinášajú súčasné radikálne zmeny v investičnom prostredí.

„Nutnosť diverzifikovať a dekarbonizovať energetické zdroje vytvára veľký tlak na inovácie pri využívaní udržateľnej energie a pri hľadaní riešení bezpečných dodávok elektriny a tepla v Európe. V projekte Zelená dohoda pre budovy spájame sily. Chceme sprostredkovať užitočné odporúčania a skúsenosti z praxe. Našou spoločnou snahou je pripraviť analýzy, návrhy a nástroje, ktoré pomôžu všetkým zainteresovaným stranám,“ zdôraznil generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Súčasťou medzinárodného projektu, ktorý bude vďaka podpore z európskeho programu Horizon 2020 prebiehať ešte dva roky, je príprava štyroch cestovných máp. Budú zamerané na bytové, nebytové, komerčné a priemyselné budovy, ako aj na infraštruktúru pre inteligentné štvrte a mestá.

Slovenská inovačná a energetická agentúra