Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Montáž stropu z betónových trámov a stropných tvaroviek (Pracovný postup)

Počas montáže stropného systému je potrebné dodržiavať platné technické, bezpečnostné a iné normy.

Krok 6: Kontrola uloženia

Pri ukladaní stropných tvaroviek sa pravidelne kontroluje osová vzdialenosť trámov.

06 Kontrola uloženia
06 Kontrola uloženia |

Krok 7: Prídavná výstuž

Podľa výkresu výstuže sa na uložený stropný systém rozmiestni prídavná, horná koncová, vencová, ihlová výstuž a výstuž dosky nadbetonávky.

07 Prídavná výstuž
07 Prídavná výstuž |

Krok 8: Kontrola podpernej konštrukcie

Pred betonážou sa dôkladne prekontroluje podperná konštrukcia. Stojky sa dotiahnu, prípadne podklinujú, aby sa dosiahlo predpísané vzopätie v strede trámu.

08 Kontrola podpernej konštrukcie
08 Kontrola podpernej konštrukcie |

Krok 9: Pred betonážou

Pred betonážou sa zo stropných dielov starostlivo odstránia nečistoty a stropné diely sa navlhčia.

09 Pred betonážou
09 Pred betonážou |

Krok 10: Betónovanie

Betón s požadovanou kvalitou (min. C 20/25) sa vypustí tesne nad stropom a hneď sa rozhrnie, čím sa zabráni jeho nakopeniu. Uložený betón sa zhutní vibrátorom alebo prepichovaním. Celý strop sa vybetónuje v jednom pracovnom slede.

10 Betónovanie
10 Betónovanie |

 

Text: spracované z podkladov firmy Premac
Foto: Premac

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2019.