Kladenie dlažby na rektifikačné terče (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Spekaná glazovaná dlaždica s reliéfnym matným povrchom a protišmykovou úpravou povrchu Rako Quarzit Outdoor je vhodná do exteriéru aj na kladenie na terče.

Suché kladenie dlažby umožňujú výškovo nastaviteľné terče. Konštrukcia vytvorená z terčov je pevná, stabilná a vysokoúnosná. Dá sa rýchlo rozobrať, vďaka čomu je podklad rýchlo prístupný. Nastavite né terče sa prispôsobia aj nerovnému terénu. Okrem výšky možno upravovať aj ich sklon, pri terčoch s teleskopickou hlavou až o 10 %. Ľahko tak vyrovnajú pevný, avšak spádovitý podklad. Priestor, ktorý vznikne pod podlahou, možno využiť napr. na vedenie rozvodov.

V ponuke sú terče na polypropylénovej báze, ktoré sú odolné proti vysokým teplotám, UV žiareniu a mrazu. Nosnosť terčov je v rozpätí 400 až 1 200 kg v závislosti od typu terča. Výšku terča umožňuje nastaviť z vonkajšej strany bez manipulácie s dlažbou regulačný kľúč.

Medzerníky v hlave terča sú určené na vymedzenie škár medzi dlaždicami v rozpätí 2 až 4,5 mm. Škáry zabezpečujú odtok a vyparovanie vody. Počet medzerníkov na hlavách terčov sa môže upraviť pod a potreby. Pri pružnom podklade sa môže zvýšiť pevnosť konštrukcie použitím nosníkov, ktoré sa ukladajú na terče na stred dlaždice.

Systém kladenia

Položenie dlažby na nastaviteľné terče je vlastne kladenie dlaždíc s hrúbkou 20 alebo 30 mm na nastaviteľné podpery. Pred začiatkom kladenia sa pripraví potrebný počet terčov (podpier) vrátane sklonových korektorov a medzerníkov, gumových podložiek, dorazov a soklových klipov. Na pod- klad sa odporúča položiť hydroizolačnú PVC fóliu s výstužnou mriežkou s minimálnou hrúbkou 1,5 mm.

Nerovnosti podkladu sa vyrovnajú otáčaním sklonového korektora do potrebnej výšky. Tým sa dorovná sklon podkladu až do 5 %. Každý terč je potrebné nastaviť individuálne, pretože uhol sklonu aj smer spádu sa líšia. Podpery vybavené teleskopickou kyvnou hlavou dorovnajú sklon automaticky samy až do 10 %.

Na sklonový korektor sa položí terč. Potrebná výška terčov sa potom upraví pootočením podľa určujúcej výšky terča v najvyššom bode terasy alebo balkóna. Na terč sa položí dilatačný medzerník a zrezaním, prípadne vylomením, sa upraví podľa potreby ich počet. Medzerníky vymedzujú šírku škáry, ktorá je potrebná na odvod a odparovanie vody. Odporúča sa zvoliť šírku medzerníkov min. 3 mm.

Ak sa okolo dlažby nenachádza pevný okraj, ako je sokel alebo stena, použijú sa na vytvorenie čela soklové klipy, ktoré sa umiestnia tak na hlavu terča, ako aj pod terč. Z dôvodu odpruženia a usad- nutia dlažby sa ukladajú na terče gumové podložky. Na takto pripravené terče sa položia dlaždice. Po uložení sa skontroluje rovnosť uloženia dlažby.

Do pripravených soklových klipov sa narežú keramické pásy na vytvorenie čela balkóna alebo terasy. Hotové keramické čelo balkóna plynule nadväzuje na ukončovací profil s odkvapnicou. Ku dverám a stene balkóna sa odmerajú jednotlivé odrezky. Medzi stenou balkóna a dlaždicou sa použijú na vymedzenie kladenia dorazy, čo zabráni prerezaniu PVC fólie okrajom dlaždice priliehajúcej k stene.

INFO O MATERIÁLI:
» Teleskopický polypropylénový terč pod dlažbu určený na suché kladenie terasovej, betónovej alebo kamennej dlažby na terasách, balkónoch, strechách, v pivniciach či garážach; konštrukcia zabezpečuje plynulý odvod vody; výškovo nastaviteľný; matica s vnútorným závitom na presné nastavenie finálnej výšky.

Čo budete potrebovať

 • Hydroizolácia
  PVC fólia s výstužnou mriežkou
  hrúbka min. 1,5 mm
 • Exteriérová dlažba
  Rako Quarzit Outdoor
  rozmer (š. × d. × v): 598 × 598 × 20 mm, m² = od 53,10 €
  Rako Saloon Outdoor rozmer
  (š. × d. × v): 598 × 598 × 20 mm, m² = od 53,10 €
  Rako Kaamos Outdoor
  rozmer (š. × d. × v): 598 × 598 × 20 mm, m² = od 53,10 €
 • Rektifikačné terče
  Teleskopické terče bez kyvnej hlavy
 • Sklonový korektor
 • Dilatačný medzerník
 • Soklový klip
 • Gumová podložka
 • Náradie a pomôcky
  odlamovací nôž
  meter
  elektrická rezačka
  vodováha
  uhlová brúska
TIP: PRVÝ RAD DLAŽBY
Počas kladenia prvého radu dlaždíc neustále kontrolujte pomocou laty rovnomernosť ich kladenia v jednom zákryte. Nepravidelný priebeh prvého radu sa negatívne prejaví na celej ploche terasy.

01 | Príprava

Pred kladením dlažby sa pripraví potrebný materiál a náradie. Na podklad sa položí hydroizolačná PVC fólia s výstužnou mriežkou a hrúbkou min. 1,5 mm. Spoje musia byť úplne tesné.
Príprava
Príprava | Zdroj: LASSELSBERGER

02 | Sklonový korektor

Nerovnosti podkladu pod terče sa vyrovnajú nastavením výšky sklonového korektora, čím sa dorovná sklon podkladu až do 5 %. Každý terč sa nastaví individuálne pod a uhla sklonu a smeru spádu.
Sklonový korektor
Sklonový korektor | Zdroj: LASSELSBERGER

03 | Montáž terčov

Do sklonového korektora sa vloží terč. Potrebná výška terčov sa upraví ich pootočením v závislosti od určujúcej výšky terča v najvyššom bode terasy alebo balkóna.
Montáž terčov
Montáž terčov | Zdroj: LASSELSBERGER

04 | Dilatačné medzerníky

Na terč sa položí dilatačný medzerník a zrezaním alebo vylomením sa upraví ich počet podľa potreby. Medzerníky vymedzujú šírku škáry, ktorá je nevyhnutná na odvod a odparovanie vody. Odporúčaná šírka medzerníka je 3 mm.
Dilatačné medzerníky
Dilatačné medzerníky | Zdroj: LASSELSBERGER