Vyrovnanie podkladu nivelizačnou stierkou (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Nivelizácia je základom správne a kvalitne realizovanej podlahy. Použitím nivelizačných materiálov možno vyrovnať podkladovú vrstvu do roviny. Výrobcovia ponúkajú nivelizačné a opravné materiály, ktoré aj pri zložitých podmienkach zabezpečia optimálne výsledky na rozličných povrchoch: cementové, magnéziové a anhydritové potery, betón, staré krytiny, drevené podlahy, drevotrieskové dosky, terazzové a kamenné podlahy, liaty asfalt a ďalšie.

Na vyrovnanie nerovností povrchu sa vždy používa nivelizačná stierka zodpovedajúcej kvality. Dôležité je dodržať rovnakú bázu nivelizačnej stierky, ako je báza podkladu. To znamená, že ak je podklad ahydritový, tak aj nivelizačná stierka musí byť anhydritová, ak je podklad cementový, musí byť aj stierka cementová.

Výhodou použitia nivelizačnej stierky je aj to, že zabezpečí rovnomernú nasiakavosť celej plochy. Tá je veľmi dôležitá preto, aby lepidlo nezasychalo nerovnomerne a následne nevznikali nežiaduce pnutia, ktoré sa môžu prenášať do podkladu, ale aj do krytiny a spôsobiť ich trvalé poškodenie.

Info o materiáli:
Výplňový a tzv. oprávkový materiál na cementovej alebo kalciumsulfátovej báze určený na opravu a vyrovnanie nerovností v podklade
Penetračný náter – bezrozpúšťadlová, umeloživičná disperzia s vysokou schopnosťou prenikania do podkladu alebo jednozložkový, bezrozpúšťadlový adhézny mostík na styroakrylátovej báze
Samonivelizačná, hydraulicky vytvrdzujúca hmota

Výber vhodného materiálu

Výber správneho nivelizačného materiálu závisí od podkladu, na ktorý sa bude aplikovať, od nášľapnej vrstvy, ktorá sa na naň bude lepiť, prípadne voľne klásť, od hrúbky vrstvy potrebnej na vyrovnanie podkladu a v neposlednom rade od toho, či sa bude realizovať v interiéri alebo exteriéri.

Napríklad na cementový poter, na ktorý sa bude lepiť koberec, stačí použiť nivelizačný materiál s menšou pevnosťou v závislosti od hrúbky vyrovnania. Naopak, na vyrovnanie staršej existujúcej drevenej podlahy treba použiť vysokopevnostný nivelizačný materiál na drevené podlahy, ktorý zabráni prenosu prípadných nežiaducich pnutí z podkladu.

Čo budete potrebovať

 • Jemná výplňová oprávková hmota Murexin SF 83 (na potery a betón), spotreba približne 1,5 kg/m2/1 mm, papierové vrece, 25 kg
  alebo
  Výplňová a oprávková hmota Murexin CA 85 (sadrový, xylolitový, magnezitový poter), spotreba približne 1,5 kg/m2/1 mm, papierové vrece, 25 kg
 • Obvodová samolepiaca dilatačná páska Murexin RS 50 20 m
 • Hĺbkový základ Murexin D7 (nasiakavé podklady), spotreba približne 0,15 kg/m2, plastový kanister, 10 kg
  alebo
  Superzáklad Murexin D4 (nenasiakavé podklady), spotreba približne 0,15 kg/m2, plastové vedro, 10 kg
 • Nivelizačná hmota Murexin ST 25 (maximálna hrúbka vrstvy 35 mm, nižšia pevnosť), spotreba približne 1,7 kg/m2/1 mm, papierové vrece, 25 kg
  alebo
  Nivelizačná hmota na drevené podlahy Murexin NH 75 (maximálna hrúbka vrstvy 10 mm, vysokopevnostná), spotreba približne 1,25 kg/m2/1 mm, papierové vrece, 20 kg
 • Náradie: nízkootáčkové elektrické miešadlo, plastová miešacia nádoba, murárska lyžica, špachtľa, stierka, stierka s ozubenou vložkou, oceľové hladidlo, penový valček, penový valček s jemnými pórmi, velúrový valček s krátkym vlasom, ježový valček, brúska na podlahu, priemyselný vysávač

Výhody nivelizácie

Medzi hlavné výhody nivelizácie patrí:

 • viazanie jemných povrchových nečistôt,
 • spevnenie podkladu,
 • zabezpečenie rovnomernej nasiakavosti,
 • zlepšenie priľnavosti ďalších vrstiev,
 • zabránenie rýchlemu vsakovaniu zámesovej vody do podkladu,
 • zjednodušenie nanášania lepidiel,
 • zníženie prieniku stúpajúcich vzduchových bublín z podkladu,
 • ochrana podkladu (anhydritový alebo magnéziový) pred vlhkosťou z tmelov alebo lepidiel.

Podklad pod nivelizačný materiál musí byť suchý, nezamrznutý, pevný, nosný, tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty olejov, tukov, antiadhéznych prostriedkov a iných nečistôt a uvoľnených častí. Preto sa odporúča prebrúsiť ho a dôkladne povysávať. Veľké nerovnosti v podklade treba upraviť a zrovnať opravnými (tzv. oprávkovými) materiálmi.

Výber oprávkového materiálu závisí od typu podkladu. Na potery a betónové podklady možno použiť oprávkový materiál na cementovej báze. Na vyrovnanie, opravu a výplň otvorov a hlbokých nerovností v sadrových, xylolitových a magnéziových poteroch a poteroch z liateho asfaltu je vhodný oprávkový materiál na klaciumsulfátovej báze. Všetky zvislé konštrukcie treba oblepiť obvodovou dilatačnou páskou. Na pripravený čistý podklad sa penovým valčekom nanesie v jednej vrstve penetračný náter.

Volí sa v závislosti od toho, či ide o nasiakavý, alebo nenasiakavý podklad. Nivelizačnú hmotu nasypeme z vreca do čistej nádoby s pripraveným predpísaným množstvom vody. Na zamiešanie treba použiť nízkootáčkové miešadlo. Čas miešania je približne 3 až 5 minút. Zmes sa mieša, až kým nebude homogénna a bez hrudiek.

Pripravený nivelizačný materiál sa naleje na podklad a roztiahne sa rovnomerne stierkou s ozubenou vložkou. Nivelizačnú vrstvu treba hneď po roztiahnutí odvzdušniť ježovým valčekom. Hotová nivelizačná vrstva je pripravená na kladenie vrchnej vrstvy podlahy približne po 24 až 36 hodinách v závislosti od typu nivelizačnej hmoty a hrúbky vrstvy.

01 | Príprava podkladu

Podklad pod nivelizačnú vrstvu musí byť suchý, nezmrznutý, nosný, tvarovo stály a bez nečistôt. Preto ho treba prebrúsiť a následne povysávať.

nivelizacna stierka, nivelizacia

02 | Oprava nerovností

Veľké nerovnosti v podklade treba zrovnať oprávkovým materiálom pripraveným v čistej nádobe miešaním nízkootáčkovým miešadlom. Čas miešania je približne 4 minúty. Zmes musí byť homogénna a bez hrudiek. Nanáša a formuje sa oceľovým hladidlom.

nivelizacna stierka, nivelizacia

03 | Dilatácia stien

Všetky zvislé konštrukcie sa musia oblepiť obvodovou dilatačnou páskou, aby v nivelizačnej vrstve nevznikali nežiaduce pnutia. Spodná časť pásky sa zahne do tvaru písmena L smerom od steny alebo prvku a lepiacou časťou sa prilepí o podklad.

nivelizacna stierka, nivelizacia

04 | Zamiešanie zmesi

Do čistej nádoby sa naleje predpísané množstvo čistej vody, do ktorej sa nasype obsah vreca a dôkladne sa premieša nízkootáčkovým miešadlom. Čas miešania je pri približne 3 až 5 minút, kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek.

nivelizacna stierka, nivelizacia

05 | Rozliatie

Zmes sa nalieva ručne alebo strojovo, ak je to možné v jednom pracovnom kroku bez prestávok.

nivelizacna stierka, nivelizacia

06 | Roztiahnutie zmesi

Aby sa dosiahlo rovnomerné roztiahnutie nivelizačnej vrstvy, treba použiť stierku s ozubenou vložkou. V rohoch a na ťažko prístupných miestach sa používa murárske hladidlo. Zuby by mali byť približne 2× väčšie, ako je hrúbka vrstvy.

nivelizacna stierka, nivelizacia

07 | Odvzdušnenie

Hneď po roztiahnutí treba vrstvu nivelizačného materiálu odvzdušniť ježovým valčekom. Uvoľnia sa tým uzavreté vzduchové bubliny, vďaka čomu sa dosiahne rovný a súvislý povrch.

nivelizacna stierka, nivelizacia

08 | Vytvrdnutie

Hotová nivelizačná vrstva sa nechá predpísaný čas tvrdnúť. Čerstvú nivelizačnú hmotu treba chrániť pred nežiaducimi účinkami slnečného žiarenia a vetra, ktoré môžu spôsobiť príliš rýchle vysychanie.

nivelizacna stierka, nivelizacia

Teplota spracovania a podkladu
Optimálna teplota spracovania oprávkových a nivelizačných materiálov je +16 až +22 °C. Minimálna odporúčaná teplota podkladu je +10 °C.

Vrstvy oprávkových materiálov
Pri nanášaní viacerých vrstiev treba ďalšiu vrstvu naniesť ihneď po dosiahnutí pochôdznosti predchádzajúcej vrstvy (približne po 45 minútach). Ak je interval dlhší, musí sa na predchádzajúcu vrstvu naniesť penetračný náter.

Začistenie hrán
Oprávková malta je po 15 až 20 minútach dostatočne pevná. Hrany možno odrezať a prechody vyrovnať. Stuhnutú maltu možno ešte pred úplným vytvrdnutím formovať a hladiť.Tuhnutie
Pri aplikácii nivelizačnej vrstvy na paronepriepustné podklady sa čas jej tuhnutia predlžuje.

Tip: Drevené podlahy
Staré krytiny, drevotrieskové dosky, drevené podlahy a podobne musia byť so spodnou konštrukciou dobre spojené. Voľné, vŕzgajúce alebo pružiace dosky musia byť priskrutkované. Otvory, široké škáry a trhliny v podlahe musia byť zaplnené vhodným výplňovým materiálom (akrylátovým tmelom).

Tekutá zmes Murexin Nivelizačná hmota NH 75 sa naleje na pripravený podklad a rovnomerne rozotrie hladidlom, pričom sa nesmie použiť ozubená stierka.

Ako môžeme využiť starú drevenú podlahu na vytvorenie novej podlahovej vrstvy sa dočítate v článku Pracovný postup: Vyrovnanie drevenej podlahy.

TEXT + FOTO: Murexin

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.