Partneri sekcie:

Zateplenie šikmej strechy bez výmeny krytiny

Nárast cien za energiu má stúpajúcu tendenciu. Táto skutočnosť vedie k hľadaniu riešení, ktoré povedú k úsporám energie.

V Slovenskej či Českej republike je väčšina rodinných domov postavená pred rokom 2000 a majitelia týchto domov dnes stoja pred otázkou, ako energiu ušetriť. Bez zásahu do stavebnej konštrukcie sa to nezaobíde a s rekonštrukciou sa väčšinou rieši aj otázka zateplenia existujúcej strešnej konštrukcie. Nie vždy je nevyhnutné spájať nové zateplenie s výmenou strešnej krytiny.

Na trhu sú dostupné aj izolácie, ktoré možno klásť pod krokvy a pod existujúcu tepelnú izoláciu na báze minerálnej vlny medzi krokvami. Odporúča sa použiť tepelnoizolačné panely na báze polyizokyanurátovej peny s hliníkovou fóliou s hrúbkou 50 mm aplikovanou na obidvoch stranách panelu, ktorá nahrádza celoplošnú parozábranu. Izolácia je určená na celoplošnú izoláciu pod krokvy. Kotvenie tepelnoizolačných panelov PIR sa realizuje skrutkami do krokiev cez integrované drevené laty alebo cez celoplošnú dosku OSB. Vzduchotesnosť strešnej konštrukcie sa zabezpečí prelepením spojov dosiek samolepiacou hliníkovou páskou. Pri použití panelov PIR + OSB je vzduchotesnosť riešená v spoji dosiek. Vzduchotesné napojenie panelov na murované konštrukcie sa realizuje parozábranou, ktorá sa lepí do tmelu.

Dodatočne aplikované tepelnoizolačné panely PIR pod krokvami s hliníkovou fóliou aplikovanou na obidvoch stranách uberá zo strany interiéru minimum miesta. Pri hrúbke izlácie PIR 50 mm je tepel­ný odpor 2,17 (m2 . K)/W (súčiniteľ tepelnej vodivosti l = 0,023 W/(m . K). Pri kombiná­cii s minerálnou vlnou medzi krokvami pri hrúbke 160 mm bude splnená normo­vá požiadavka na súčiniteľ prechodu tepla strechou UN = 0,20 W/(m2 . K).

Priebeh teplôt v skladbe šikmej strechy
tmavomodrá – teplota v exteriéri
tmavočervená – teplota pod krytinou
červená – teplota interiéru
svetlomodrá – teplota pod izoláciou PIR

Kombinácia tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny a tepelnoizolačných panelov PIR

Tepelnoizolačný panel PIR s obojstranne aplikovanou hliníkovou fóliou

Tepelnoizolačný sendvičový panel – jadro tvorí PIR izolácia, ktorá je opláštená doskami OSB

Kotvenie tepelnoizolačných panelov s obojstranne aplikovanou hliníkovou fóliou

Kotvenie tepelnoizolačných panelov cez dosky OSB

TEXT: Luděk Kovář
OBRÁZKY: puren

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.