ASB Články na tému

šikmé strechy

Rodinný dom vznikol spoluprácou troch nadšencov inovatívnej výstavby – projektanta, architekta a majiteľa. Stavebný materiál Ytong mali vyskúšaný v praxi už mnohokrát, v obvodových múroch aj priečkach mali teda jasno, čo sa týka projektovania, samotného stavania i kvalitného bývania.

Na zhotovenie šikmej strechy je možné použiť aj keramické stropné panely, ktoré sú vhodné na strechy so sklonom max. 40°, odporúčaný sklon strešnej roviny je 25°. Nosnú konštrukciu strechy tvoria keramické stropné panely, ktoré sa kladú na štítové, obvodové a vnútorné nosné steny.

Okrem inšpiratívnych projektov od nás aj zo zahraničia sa v článku dočítate aj o skúsenostiach s detekciou zatekania plochých striech.

Stavby (novostavby, rekonštrukcie a pod.) sa realizujú podľa projektovej dokumentácie spracovanej odborne spôsobilou osobou v súvislosti s vydaním stavebného povolenia. Táto dokumentácia nie je realizačnou dokumentáciou. Realizačná dokumentácia sa väčšinou nevytvára. Niektoré rekonštrukcie, zvyčajne výmeny krytín a zateplenie, realizačné firmy zhotovujú bez projektovej dokumentácie. V tomto prípade realizačná firma nahrádza funkciu projektanta. Aké sú dôsledky absencie realizačnej dokumentácie, projektanta a odborných znalostí pri návrhu a realizácii nadkrokvového zateplenia tepelnou izoláciou puren PIR?

Moderné domy s nízkou energetickou náročnosťou by mali spĺňať všetky kritériá súčasnej doby a plniť svoju funkciu čo najdlhšie. Jednou z nevýhod murovaných domov s typickým obytným podkrovím je konštrukcia strechy ľahkého typu = nízka tepelná akumulácia, náročnosť prevedenia detailov, malá tuhosť v rovine strechy, slabá zvuková izolácia, náchylnosť na poruchy – napríklad pri drevených prvkoch vplyvom kondenzácie vodnej pary, ktorá  prúdi dierkou v detaile nevhodne opracovanej parotesnej fólie.

Tepelnoizolačné dosky z tvrdej polyuretánovej peny sú určené najmä na šikmé a ploché strechy rovinatého charakteru, ale aj z tvrdých rovinatých dosiek sa dajú navrhovať a realizovať strechy oblúkovitého a kónického tvaru na splnenie nízkoenergetického či pasívneho štandardu.

Počas trvaní Bratislavských sympózií STRECHY od roku 1994 nastali veľké zmeny, pokiaľ ide o prístup k návrhu skladieb a k riešeniu detailov súvisiacich so strechami budov. Nie je rozhodujúce, či ide o ploché, šikmé alebo strmé strechy. Ďalej či plnia len základné funkcie alebo aj iné, doplňujúce účelové funkcie. 

Napriek silnému trendu rovných striech, sú šikmé strechy naďalej neochvejnou klasikou a to nie len pri rodinných domoch.  S kvalitou ale rastie aj cena, a preto často musíme aj pri výbere strešnej krytiny robiť kompromisy. Nie však vždy.

Šikmá strecha sa tradične realizuje vytvorením dreveného krovu, na ktorý sa následne vyhotovia jednotlivé vrstvy strešného plášťa. Na trhu je však dostupný aj systém tvorený železobetónovými nosníkmi a pórobetónovými vložkami. Ide o systém vhodný v prípade stavieb realizovaných v nízkoenergetickom a pasívnom štandarde so sklonom strešnej konštrukcie do 40°. 

Súčasná výstavba vyžaduje najvyššie štandardy energetickej účinnosti, funkčnosť počas celej životnosti a predovšetkým optimálnu kvalitu vnútorného ovzdušia a tepelný komfort. To možno dosiahnuť maximálnou vzduchotesnosťou a ochranou stavebných konštrukcií proti vlhkosti.

Jedným z hlavných dôvodov na rekonštrukciu strešnej konštrukcie je zníženie spotreby energie na vykurovanie. Túto požiadavku možno dosiahnuť pridaním ďalšej vrstvy tepelnej izolácie alebo výmenou existujúcej tepelnej izolácie za izoláciu s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Konštrukčné skladby šikmých striech sa za posledné roky zmenili. Spolu s tým súvisia aj poruchy, ktoré sa veľmi často opakujú, pričom mnohokrát nejde o poruchy zapríčinené výhradne pokrývačmi. V dôsledku čoho teda poruchy vznikajú, kto stojí za ich príčinou a aký prístup by sa mal zvoliť?

Jedným zo spôsobov, ako priviesť svetlo na miesta, kde by nebolo technicky možné inštalovať okno, je použiť svetlovod. Na trhu sú dostupné varianty tak do šikmých, ako aj plochých striech. Montáž je možná buď z interiéru, alebo pri modeloch s odnímateľným krídlom aj z vonkajšej strany, napr. v prípadoch, keď je v strešnom medzipriestore málo miesta. Krídlo možno odmontovať už pred osadením na strechu alebo priamo na streche.