ytong dubnica nad vahom 1

Masívna strecha ako odpoveď na stále teplejšie letá

Rodinný dom vznikol spoluprácou troch nadšencov inovatívnej výstavby – projektanta, architekta a majiteľa. Stavebný materiál Ytong mali vyskúšaný v praxi už mnohokrát, v obvodových múroch aj priečkach mali teda jasno, čo sa týka projektovania, samotného …
03 Kladenie stropných panelov

Montáž ťažkej šikmej strechy

Na zhotovenie šikmej strechy je možné použiť aj keramické stropné panely, ktoré sú vhodné na strechy so sklonom max. 40°, odporúčaný sklon strešnej roviny je 25°. Nosnú konštrukciu strechy tvoria keramické stropné panely, ktoré sa …
Klenutá strecha je vytvorená pozdĺžnym položením tehál na drevenú formu. 01

Strechy: Technológie a inšpirácie

Okrem inšpiratívnych projektov od nás aj zo zahraničia sa v článku dočítate aj o skúsenostiach s detekciou zatekania plochých striech.
image 100440 25 v1

Chýbajúce detaily v projekte a ich dôsledky v praxi

Stavby (novostavby, rekonštrukcie a pod.) sa realizujú podľa projektovej dokumentácie spracovanej odborne spôsobilou osobou v súvislosti s vydaním stavebného povolenia. Táto dokumentácia nie je realizačnou dokumentáciou. Realizačná dokumentácia sa väčšinou nevytvára. Niektoré rekonštrukcie, zvyčajne výmeny …
image 97870 25 v1

Masívna šikmá strecha HELUZ

Moderné domy s nízkou energetickou náročnosťou by mali spĺňať všetky kritériá súčasnej doby a plniť svoju funkciu čo najdlhšie. Jednou z nevýhod murovaných domov s typickým obytným podkrovím je konštrukcia strechy ľahkého typu = nízka …
image 97350 25 v1

Izolácia na strechách oblúkovitého tvaru

Tepelnoizolačné dosky z tvrdej polyuretánovej peny sú určené najmä na šikmé a ploché strechy rovinatého charakteru, ale aj z tvrdých rovinatých dosiek sa dajú navrhovať a realizovať strechy oblúkovitého a kónického tvaru na splnenie nízkoenergetického …
image 96686 25 v1

BRATISLAVSKÉ SYMPÓZIUM STRECHY 2017

Počas trvaní Bratislavských sympózií STRECHY od roku 1994 nastali veľké zmeny, pokiaľ ide o prístup k návrhu skladieb a k riešeniu detailov súvisiacich so strechami budov. Nie je rozhodujúce, či ide o ploché, šikmé alebo strmé strechy. Ďalej či plnia …
image 93551 25 v2

Šikmá strecha z pórobetónových masívnych prvkov

Šikmá strecha sa tradične realizuje vytvorením dreveného krovu, na ktorý sa následne vyhotovia jednotlivé vrstvy strešného plášťa. Na trhu je však dostupný aj systém tvorený železobetónovými nosníkmi a pórobetónovými vložkami. Ide o systém vhodný v prípade stavieb realizovaných …
image 92225 25 v2

Zhotovenie parobrzdy na zateplení medzi krokvami a pod nimi

Súčasná výstavba vyžaduje najvyššie štandardy energetickej účinnosti, funkčnosť počas celej životnosti a predovšetkým optimálnu kvalitu vnútorného ovzdušia a tepelný komfort. To možno dosiahnuť maximálnou vzduchotesnosťou a ochranou stavebných konštrukcií proti vlhkosti.
image 91444 25 v1

Rekonštrukcia šikmej strechy rodinného domu

Jedným z hlavných dôvodov na rekonštrukciu strešnej konštrukcie je zníženie spotreby energie na vykurovanie. Túto požiadavku možno dosiahnuť pridaním ďalšej vrstvy tepelnej izolácie alebo výmenou existujúcej tepelnej izolácie za izoláciu s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami.
image 90841 25 v1

Opakujúce sa poruchy šikmých striech – ako ďalej?

Konštrukčné skladby šikmých striech sa za posledné roky zmenili. Spolu s tým súvisia aj poruchy, ktoré sa veľmi často opakujú, pričom mnohokrát nejde o poruchy zapríčinené výhradne pokrývačmi. V dôsledku čoho teda poruchy vznikajú, kto …
image 83950 25 v1

Montáž svetlovodu do šikmej strechy

Jedným zo spôsobov, ako priviesť svetlo na miesta, kde by nebolo technicky možné inštalovať okno, je použiť svetlovod. Na trhu sú dostupné varianty tak do šikmých, ako aj plochých striech. Montáž je možná buď z interiéru, …