ASB Články na tému

zateplenie strechy

Väčšina už realizovaných stavieb so šikmými strechami využíva podkrovné priestory na bývanie. Domy, ktoré sa v Českej republike postavili pred rokom 2000, teraz stoja pred zložitou otázkou – ako dosiahnuť maximálnu úsporu tepla?

Najrozšírenejším typom izolácie šikmej strechy je spôsob zateplenia zdola, čiže medzi a pod krokvami. Využívajú ho stavebné firmy i jednotlivci. Ak podkrovie nezaizolujeme vôbec alebo len čiastočne, môže dochádzať ku stratám až 30 % energie.

Správny návrh skladby plochej strechy by mal zohľadniť kritériá ako statické hľadisko (únosnosť strechy a vztlakové sily vetra), vodotesnosť a správne odvodnenie, tepelnotechnické vlastnosti a vlhkostná bilancia či požiarna odolnosť a pochôdznosť strechy.

Austrotherm ponúka spoľahlivé riešenia pre zateplenie plochej i šikmej strechy. Expandovaný (penový) polystyrén pomôže rýchlo dosiahnuť úspory energií i komfortné bývanie pod strechou.

Súčasná výstavba vyžaduje najvyššie štandardy energetickej účinnosti, funkčnosť počas celej životnosti a predovšetkým optimálnu kvalitu vnútorného ovzdušia a tepelný komfort. To možno dosiahnuť maximálnou vzduchotesnosťou a ochranou stavebných konštrukcií proti vlhkosti.

Jedným z hlavných dôvodov na rekonštrukciu strešnej konštrukcie je zníženie spotreby energie na vykurovanie. Túto požiadavku možno dosiahnuť pridaním ďalšej vrstvy tepelnej izolácie alebo výmenou existujúcej tepelnej izolácie za izoláciu s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Zateplenie šikmých striech sa najčastejšie realizuje dvoma spôsobmi – zateplením medzi a pod krokvami alebo zateplením nad krokvami. Zateplenie nad krokvami pritom predstavuje spôsob, ako dosiahnuť energeticky úsporný štandard. Rozpätie medzi krokvami sa odporúča rozvrhnúť na 1 000 mm. Na konštrukciu krovu sa kladie debnenie, ktoré tvorí podkladovú vrstvu pod tepelnú izoláciu. Vhodnými materiálmi sú jednostranné hobľované palubovky alebo dosky OSB s minimálnou hrúbkou 20 až 25 mm.

Zateplenie šikmej strechy je nielen osvedčený spôsob, ako zabrániť únikom tepla počas zimných mesiacov, ale aj spôsob, ako využiť podkrovný priestor na bývanie. Okrem systému zateplenia medzi a pod krokvami sa stále častejšie realizuje systém zateplenia nad krokvami. Hlavnou výhodou je, že izolácia neuberá miesto v interiéri.

Pri plánovaní tepelnej izolácie šikmej strechy je najdôležitejšie zamerať sa na požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti, nemožno však zabúdať ani na požiarnu odolnosť a akustické vlastnosti. Kvalitná izolácia strechy si vyžaduje správny izolačný materiál a dostatočnú vrstvu tepelnej izolácie. Najčastejšie sa používa minerálna vlna, ktorá vďaka svojej vláknitej štruktúre a flexibilnému tvaru optimálne vyplní priestor v streche.

Navrhnúť správne konštrukčné riešenie plochej strechy vrátane umiestnenia tepelnej izolácie nie je jednoduchá záležitosť a je to prvý predpoklad plnenia funkcie strechy.

Bramac Therm Kompakt je ideálna technológia na dokonalé zateplenie podkrovia a izoláciu striech.