Zateplenie šikmej strechy bez výmeny krytiny

Väčšina už realizovaných stavieb so šikmými strechami využíva podkrovné priestory na bývanie. Domy, ktoré sa v Českej republike postavili pred rokom 2000, teraz stoja pred zložitou otázkou – ako dosiahnuť maximálnu úsporu tepla?
Ako správne zatepliť plochú strechu

Ako správne zatepliť plochú strechu

Správny návrh skladby plochej strechy by mal zohľadniť kritériá ako statické hľadisko (únosnosť strechy a vztlakové sily vetra), vodotesnosť a správne odvodnenie, tepelnotechnické vlastnosti a vlhkostná bilancia či požiarna odolnosť a pochôdznosť strechy.
image 101515 25 v1

Zateplenie strechy polystyrénom

Austrotherm ponúka spoľahlivé riešenia pre zateplenie plochej i šikmej strechy. Expandovaný (penový) polystyrén pomôže rýchlo dosiahnuť úspory energií i komfortné bývanie pod strechou.
image 92225 25 v2

Zhotovenie parobrzdy na zateplení medzi krokvami a pod nimi

Súčasná výstavba vyžaduje najvyššie štandardy energetickej účinnosti, funkčnosť počas celej životnosti a predovšetkým optimálnu kvalitu vnútorného ovzdušia a tepelný komfort. To možno dosiahnuť maximálnou vzduchotesnosťou a ochranou stavebných konštrukcií proti vlhkosti.
image 91444 25 v1

Rekonštrukcia šikmej strechy rodinného domu

Jedným z hlavných dôvodov na rekonštrukciu strešnej konštrukcie je zníženie spotreby energie na vykurovanie. Túto požiadavku možno dosiahnuť pridaním ďalšej vrstvy tepelnej izolácie alebo výmenou existujúcej tepelnej izolácie za izoláciu s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami.
image 78389 25 v2

Zateplenie šikmej strechy nad krokvami

Zateplenie šikmých striech sa najčastejšie realizuje dvoma spôsobmi – zateplením medzi a pod krokvami alebo zateplením nad krokvami. Zateplenie nad krokvami pritom predstavuje spôsob, ako dosiahnuť energeticky úsporný štandard. Rozpätie medzi krokvami sa odporúča rozvrhnúť na …
image 75418 25 v2

Zateplenie strechy nad krokvami

Zateplenie šikmej strechy je nielen osvedčený spôsob, ako zabrániť únikom tepla počas zimných mesiacov, ale aj spôsob, ako využiť podkrovný priestor na bývanie. Okrem systému zateplenia medzi a pod krokvami sa stále častejšie realizuje systém zateplenia …
image 67431 25 v1

Zateplenie šikmej strechy medzi krokvami

Pri plánovaní tepelnej izolácie šikmej strechy je najdôležitejšie zamerať sa na požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti, nemožno však zabúdať ani na požiarnu odolnosť a akustické vlastnosti. Kvalitná izolácia strechy si vyžaduje správny izolačný materiál a dostatočnú vrstvu tepelnej …
zateplenie plochej strechy

Zateplenie plochej strechy

Navrhnúť správne konštrukčné riešenie plochej strechy vrátane umiestnenia tepelnej izolácie nie je jednoduchá záležitosť a je to prvý predpoklad plnenia funkcie strechy.
novinka pre vasu strechu

Novinka pre Vašu strechu

Bramac Therm Kompakt je ideálna technológia na dokonalé zateplenie podkrovia a izoláciu striech.