ASB Články na tému

zateplenie strechy

Kvalitné zateplenie domu môže veľmi výrazne znížiť náklady na vykurovanie. Je však dôležité nepodceňovať výber správnej hrúbky izolačného materiálu, vďaka ktorému sa minimalizujú tepelné straty domu. Okrem toho kvalitná izolácia pomôže zlepšiť celkový komfort bývania a v neposlednom rade šetrí aj životné prostredie. Akú hrúbku izolačného materiálu zvoliť na optimálne zateplenie rôznych častí domu a prečo sa oplatí investovať do materiálu s väčšou hrúbkou?

Slováci pri rekonštrukcii domu často vynechávajú strechu. Podľa prieskumu ju v uplynulom období odsunulo na vedľajšiu koľaj až 58 % opýtaných a v budúcnosti sa na ňu chce zamerať len 30 % domácností plánujúcich renováciu.

Parotesniace vrstvy sa zvyčajne umiestňujú v oblasti šikmých striech. Zabraňujú šíreniu nadmernej vlhkosti do skladby strešného plášťa, kde by pokles teploty mohol viesť ku kondenzácii vodných pár vo vnútri súvrstvia, a tým aj k celkovej degradácii objektu.

Väčšina už realizovaných stavieb so šikmými strechami využíva podkrovné priestory na bývanie. Domy, ktoré sa v Českej republike postavili pred rokom 2000, teraz stoja pred zložitou otázkou – ako dosiahnuť maximálnu úsporu tepla?

Najrozšírenejším typom izolácie šikmej strechy je spôsob zateplenia zdola, čiže medzi a pod krokvami. Využívajú ho stavebné firmy i jednotlivci. Ak podkrovie nezaizolujeme vôbec alebo len čiastočne, môže dochádzať ku stratám až 30 % energie.

Systém PURTOP EASY v jednom kroku izoluje balkóny, terasy i strechy a zároveň vytvára odolnú a pochôdznu membránu – pochôdznu alternatívu k dlažbe v exteriéri. Systém garantuje rýchlu aplikáciu a dokonalé utesnenie povrchov proti vode.

Montáž zateplenia systémovými skladbami sa začína kotvením nosných prvkov podkonštrukcie do krokiev. V závislosti od predpísanej požiarnej odol­nosti a s ňou súvisiacim počtom a hrúbkou sadrokartónových dosiek musí zodpove­dať nosnosti podkonštrukcie.