image 93783 25 v3

Zateplenie medzi krokvami a pod krokvami s inteligentnými parobrzdami

Súčasná výstavba vyžaduje najvyššie štandardy energetickej účinnosti, funkčnosť počas celej životnosti a predovšetkým optimálnu kvalitu vnútorného ovzdušia a tepelný komfort. To možno dosiahnuť maximálnou vzduchotesnosťou a ochranou stavebných konštrukcií proti vlhkosti.
image 92225 25 v2

Zhotovenie parobrzdy na zateplení medzi krokvami a pod nimi

Súčasná výstavba vyžaduje najvyššie štandardy energetickej účinnosti, funkčnosť počas celej životnosti a predovšetkým optimálnu kvalitu vnútorného ovzdušia a tepelný komfort. To možno dosiahnuť maximálnou vzduchotesnosťou a ochranou stavebných konštrukcií proti vlhkosti.
image 84833 25 v1

Aká je presnosť vypočítaných U-hodnôt?

Merania U-hodnôt stavebných konštrukcií preukázali významné ­odchýlky skutočných U-hodnôt od údajov v tepelno-technických ­posudkoch. Súčiniteľ prechodu tepla konštrukciou U je snáď najdôležitejším parametrom pri výpočte potreby tepla na vykurovanie a chladenie. Od správnosti jeho určenia závisí aj správnosť …
Poloprefabrikovaný stenový systém z polystyrénbetónu

Poloprefabrikovaný stenový systém z polystyrénbetónu

Pri stavbe energeticky efektívnych budov na bývanie je dôležitým cieľom zaručiť vzduchotesnosť ich obalovej konštrukcie. Obalovú konštrukciu možno realizovať použitím viacerých konštrukčných systémov. Možno použiť systémy z murovacích tvaroviek, masívnych konštrukcií alebo ľahkých, prevažne drevených konštrukcií.