Zateplenie šikmej strechy bez výmeny krytiny

Partneri sekcie:

Väčšina už realizovaných stavieb so šikmými strechami využíva podkrovné priestory na bývanie. Domy, ktoré sa v Českej republike postavili pred rokom 2000, teraz stoja pred zložitou otázkou – ako dosiahnuť maximálnu úsporu tepla?

Nárast cien energií a tlak na ich úsporu sa prejavuje v oblasti zatepľovania budov realizovaním vonkajšieho zateplenia fasád a zvyšovaním (pridaním) hrúbok tepelnej izolácie v šikmých strechách. Pri výmene krytín pri šikmých strechách sa jednoznačne pridáva tepelná izolácia nad krokvy, tzv. nadkrokvová izolácia.

Najvhodnejším materiálom pri tomto spôsobe je tepelná izolácia s veľmi dobrými izolačnými vlastnosťami, malou nasiakavosťou a vysokou pevnosťou v tlaku, ktorá sa predáva pod označením PIR izolácia.

Pokládka izolácie PIR | Zdroj: Puren

Sú aj situácie, keď chce zákazník strechu zatepliť, ale neuvažuje o výmene krytiny. Spoločnosť Puren prichádza s efektívnejším východiskom – systémovým riešením s tepelnou izoláciou PIR umiestnenou priamo pod krokvami.

Systémové riešenie s tepelnou izoláciou PIR | Zdroj: Puren

Špeciálne tepelnoizolačné dosky PIR s integrovanými drevenými latami, ktoré sú súčasťou PIR dosky. Dosky sú už vo výrobe vybavené obojstrannou hliníkovou vrstvou, ktorá má funkciu parozábrany a po obvode spoj na drážku.

Tepelná izolace PIR | Zdroj: Puren

Tepelná izolácia PIR spoločnosti Puren sa kladie pod krokvy, pod existujúcu minerálnu izoláciu medzi krokvami. Odporúčame použiť dosku puren UKD, METALFIX alebo puren FD-L. Výhodou je, že v lete zníži prehrievanie interiéru a v zime vám pomôže ušetriť na vykurovaní. Montáž je veľmi jednoduchá a možno ju vykonávať svojpomocne.

Doska Puren UKD, METALFIX | Zdroj: Puren
Doska Puren FD-L | Zdroj: Puren

Pridaním dosky s hrúbkou 60 mm sa zvýši tepelný odpor strešnej konštrukcie o cca 2,60 m² .W/K.

Kotvenie dodatočnej PIR izolácie pod krokvami sa vykonáva skrutkami do krokiev cez integrované drevené laty v PIR doske UKD (METALFIX) alebo cez celoplošnú OSB dosku či drevené laty pre dosku FD-L s obojstranným hliníkom (bez integrovaných lát). Vzduchotesnosť a parotesnosť strešnej konštrukcie sa zaistí prelepením spojov dosiek samolepiacou AL páskou alebo celoplošným prekrytím parozábranou.

Napojenie PIR dosiek na murované konštrukcie sa vykonáva parozábranou lepenou do tmelu. Integrované laty tiež slúžia na priamu montáž sadrokartónu, čím možno znížiť hrúbku konštrukcie naozaj na minimum. Správny návrh hrúbky tepelnej izolácie PIR je ovplyvnený existujúcou hrúbkou a kvalitou minerálnej izolácie medzi krokvami, parozábranou, hrúbkou a vzdialenosťou krokiev. Dôležitým faktorom je, aby v skladbe strešného plášťa nedochádzalo ku kondenzácii vzdušnej vlhkosti. Overovacím výpočtom možno preukázať vplyv vlhkosti v konštrukcii.

www.puren.com/cz

ZDROJ: PR článok spoločnosti Puren