Partneri sekcie:

Prehľad: Strešné tmely

strecha

Na utesnenie spojov a škár na šikmých alebo plochých strechách je potrebné použiť tmely, ktoré sú určené na tento účel. Použitie bežných sanitárnych silikónov nie je vhodné.

Utesnenie škár, spojov či nalepe­nie strešnej krytiny si vyžaduje použitie špeciálnych tmelov buď na bitúmenovej báze, alebo na báze syntetického kaučuku. Všetky po­vrchy určené na utesnenie musia byt suché, pevné, bez prachu a voľných častí, olejov, mastnôt, voskov, hrdze a bez starých náte­rov.

Na mokrých alebo vlhkých povrchoch je potrebné odstrániť stojacu vodu a tmel aplikovať s dostatočným prítlakom. Na aplikáciu tmelu je vhodné použiť manuálnu alebo mechanickú aplikačnú pištoľ takým spôsobom, aby sa na všetky tesnené plochy naniesla v rovnomernej vrstve. Zároveň je potrebné zabrániť prevzdušneniu tmelu.

Pri plastových kartušiach je potrebné zrezať špičku šikmo podľa šírky škáry alebo spoja. Aby sa zabránilo šíreniu tmelu mimo škáry a docielil sa tak príjemný vzhľad, odporúča sa použiť ochrannú lepiacu pásku pozdĺž okrajov škár, ktorú treba po vyhladení tmelu okamžite odstrániť.

Na zamedzenie vzniku vypuklín alebo pľuzgierov pri lokálnych opravách bitúmenových membrán sa odporúča existujúci pás prerezať krížom, pričom najskôr sa na podklad nalepí spodný pás a potom horná záplata.

Ceresit CS 27 Bitumen

Vlastnosti

Plasticko­elastický tmel na báze poly­mérov a bitúmenu na 100-percentné vodoodolné tmelenie, tmelenie strešných prvkov, opravy trhlín v komínoch, opravy zvo­dov. Bez obsahu rozpúšťadiel. S dobrou priľnavosťou k rôznym materiálom, ako sú bitúmenové povrchy, izolačné dosky, plasty, betón atď.

Priľnavosť produktu je dobrá aj pri nízkych teplotách a na vlhkých plochách. Vhodný na opravy striech, odvodňovacích zvodov, komínov atď. Možno ho použiť aj na konštrukciu skleníkov, utesnenie základov a na iné podzemné izolácie. Vytvrdnutý tmel je odolný proti UV žiareniu, trvalej vlhkos­ti, povrchovému treniu a tlaku.

BALENIE: Plastová kartuša, 310 ml
ORIENTAČNÁ CENA: 5 €/300 ml
PREDAJCA: Henkel
Ceresit CS 27 Bitumen
Ceresit CS 27 Bitumen | Zdroj: archív firmy

ST Line Strešný tmel

Vlastnosti

Lepiaci a tesniaci plasticko­elastický tmel na bitúmenovej báze s priľnavosťou aj k vlhkým podkladom. Vytvára trvale pevný, plastický spoj. Je určený na všetky druhy strešných prác, predovšetkým na lepenie živičných strešných krytín, na opravy striech, odkvapov tzv. prepláto­vaním, na tmelenie a tesnenie ukončova­cích profilov, strešných odkvapov, žľabov, spojov, oplechovania komínov, atík a pod.

Trvalo odolný proti deformáciám podkladu, trvalo plastický aj pri veľkých tepelných rozdieloch, vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom aj pri kombináciách nasiakavý/nenasiakavý, odolný proti UV žiareniu.

BALENIE: Plastová kartuša, 310 ml, črievko, 550 ml
ORIENTAČNÁ CENA: 3,01 €/310 ml
PREDAJCA: Stavmat Stavebniny
ST Line Strešný tmel
ST Line Strešný tmel | Zdroj: archív firmy

Mapeflex Blackfill

Vlastnosti

Pružný bitúmenový tesniaci tmel v rozpúšťadle. Vhodný na tesnenie bitúmenových pásov, konštrukčných prvkov, ako sú vetracie otvory, vetrací komín, strešné okná a svetlíky, antény, odkvapové žľaby, potrubie na šikmých a rovných strechách. Zároveň je vhodný na lepenie bitúmenových krytín.

Poskytuje okamžité tesnenie na hydroizolačných vrstvách a používa sa pri aplikáciách na povrchoch, ktoré sú vlhké alebo nedostatočne kompaktné a čisté. Je tiež vhodný na lepenie bitúmenových krytín na šikmých strechách. Poskytuje dobrú priľnavosť k bežne používaným materiálom, ako napr. cementové materiály, drevo, tehly, kov, rôzne plasty. Vďaka vysokej lepivosti a pružnosti možno tmel použiť aj na vlké alebo mokré povrchy.

BALENIE: Plastová kartuša, 300 ml
ORIENTAČNÁ CENA: 11,04 €/300 ml
VÝROBCA: Mapei
Mapeflex Blackfill
Mapeflex Blackfill | Zdroj: archív firmy

OS111 Bitumenový tmel

Vlastnosti

Plasticko-elastický neutrálny vytvrdzujúci tmel na báze vysokokvalitného bitúmenového kaučuku. Okamžitá aplikácia (bez nahrievania) na väčšinu bežných podkladov, a to aj na mokré.

Vhodný na lepenie bitúmenových strešných izolačných materiálov (APP a SBS modifikovaný bitúmen), vodotesné tesnenie škár, škárovanie spojov strešných nároží, komínov a svetlíkov, upevnenie vodných vpustov a lapačov štrku, utesnenie netesností a vzniknutých naliehavých opráv aj na mokrých podkladoch.

Je určený aj na spoje odkvapových žľabov a na prilepenie pásov na hranách fasád. Dobrá priľnavosť, UV stabilný, tixotropný, netoxický, ochrana proti korózii a vlhkosti.

BALENIE: Plastová kartuša, 310 ml
ORIENTAČNÁ CENA: 4,75 €/310 ml
VÝROBCA: Tremco CPG
OS111 Bitumenový tmel
OS111 Bitumenový tmel | Zdroj: archív firmy

Tmel pre Wakaflex

Vlastnosti

Transparentný tmel vhodný na utesnenie spojov a pripojení na strešnej konštrukcii vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Jednozložkový tesniaci tmel na báze syntetického kaučuku (bez silikónu). Odolný proti UV žiareniu, s možnosťou použitia aj zavlhka a natretia potrebnou farbou. Optimálna teplota na spracovanie je od +5 do +40 °C.

BALENIE: Plastová kartuša, 310 ml
ORIENTAČNÁ CENA: 18 €/310 ml
VÝROBCA: Bramac
Tmel pre Wakaflex
Tmel pre Wakaflex | Zdroj: archív firmy
Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 03/2021.

KategórieStrecha