Najčastejšie kladené otázky ku kovovým komínom časť. 1

Partneri sekcie:

Kovové komínové systémy získali v poslednej dobe srdcia nielen staviteľov novostavieb ale tiež užívateľov, ktorí robia rekonštrukciu staršieho domu. Prečo? Lebo sa dá rýchlejšie postaviť, nepotrebuje základ a pod. Najčastejšie kladené otázky ku kovovým komínovým systémom od našich zákazníkov spolu s odpoveďami uvedieme v našom prvom článku s najčastejšie kladenými otázkami.

Aký je rozdiel medzi systémom ICS a Permeter?

V prvom rade vo vzhľade. Schiedel ICS je lesklý, Schiedel PERMETER naproti tomu môže byť čierny, šedý alebo biely. Potom je rozdiel v plášti. ICS má vonkajšie opláštenie z nehrdzavejúcej ocele. PERMETER má plášť z galvanicky upravenej ocele s následnou práškovou farebnou úpravou.

Aká je povrchová teplota kovových komínových systémov

Závisí od teploty spalín, či sa jedná o prevádzkový stav ako spotrebiča, tak komína. Teda pri plynnom palive dnes je teplota komínového plášťa pod 40°C (napr. pri odvode spalín od plynovej krbovej vložky, alebo plynového kondenzačného kotla). Pri spotrebiči na tuhé palivá (krb, kachle) pri 25 mm izolácii môže mať povrch komina od 70 do 100°C. Pri vyhorení sadzí je povrchová teplota cez 300°C preto je tak potrebné hľadieť na správnu realizáciu prechodu stropnou, alebo strešnou konštrukciou, z horľavých materiálov.

Priprava kovoveho komina Schiedel PERMETER pre napojenie parozabrany
Priprava kovového komína Schiedel PERMETER pre napojenie parozábrany | Zdroj: Schiedel

Montáž komína si môžem realizovať aj sám, alebo len certifikovaná firma

Stavbu komína odporúčame dať realizovať montážnemu partnerovi. Ak ste však priemerne zručný, tak s montážnymi návodmi na papieri formátu A0, v pdf na webe, na youtube kanáli Schiedel Slovensko to zvládnete. Na konci, pred zakúrením, by mala stavbu komína skontrolovať osoba odborne spôsobilá – kominár/revízny technik

Môžem okolo komína použiť fúkanú celulózovú alebo drevovláknitú izoláciu

V prípade, že sa jedná o horľavý materiál, tak musíte dodržať bezpečnú odstupovú vzdialenosť. Dané info nájdete pri každom z našich produktov. Veľmi sa táto vzdialenosť môže odlišovať v závislosti od hrúbky danej izolačnej vrstvy.

Ukazka prestupu kovoveho komina Schiedel PERMETER stresnou rovinou
Ukážka prestupu kovového komína Schiedel PERMETER strešnou rovinou | Zdroj: Schiedel

Aká musí byť výška komína nad strechu?

Výšku komína nad strechou určuje STN EN 15287-1. Závisí od typu paliva/prevádzky. Možno však uviesť 2 pravidlá pre tuhé palivá (keďže sa aktuálne oveľa viac aplikujú) – výška vyústenia nad hrebeň strechy min. 40 cm alebo tiež kolmica voči streche z ústia komína s dĺžkou min. 1 m. Pri plochých strechách (do 20°sklonu) musí ísť komín 1,0 m nad najvyšší bod strechy. Presnejší nákres nájdete tu, v odpovedi na otázku č.4.

Ukazka realizacie poziarne bezpecneho prestupu kovoveho kominoveho telesa Schiedel PERMETER stropom prostrednictvom prestupu Schiedel WDS
Ukážka realizácie požiarne bezpečneho prestupu kovového komínoveho telesa Schiedel PERMETER stropom prostredníctvom prestupu Schiedel WDS | Zdroj: Schiedel

Ako mám realizovať napojenie do komína cez stenu?

Tesne, bezpečne, z overených prvkov prostredníctvom prechodky ako na strane spotrebiča, tak na strane komína. Máme niekoľko typov prechodiek zaručujúcich zodpovedajúcu tesnosť a dilatáciu. Na prechod stenou z horľavých materiálov máme k dispozícii Schiedel IGNIS Protect a WDS, Pre prechod stenou z nehorľavých materiálov stačí vytvoriť dostatočný otvor pre montáž, vyplniť ho následne minerálnou vlnou a omietnuť. Spoj dymovodu a omietky odporúčame prekryť rozetou.

Zdroj: Schiedel

Uvedené najčastejšie kladené otázky sú len malou časťou z počtu kladených otázok našim odborným poradcom. Schiedel Slovensko okrem telefonického poradenstva, osobného poradenstva v každom z regiónov Slovenska, poskytuje ako jediný online chat na webovej stránke s pracovníkmi technického poradenstva.

Iné otázky a samozrejme odpovede nájdete na našej stránke tu.

www.schiedel.sk

Zdroj: PR článok Schiedel Slovensko s.r.o.