malta

Prehľad: Sanačné malty na betón určené na opravu škôd a nedokonalostí

Partneri sekcie:

Sanačné malty na betón možno použiť na opravu poškodených stavebných konštrukcií alebo odstránenie povrchových nedokonalostí.

Sú určené na reprofiláciu povrchov betónových a železobetónových konštrukcií, vypĺňanie nerovností a vykonávanie komplexných opráv, ako sú napr. rýchle opravy poškodených častí betónových rohov nosníkov, stĺpov, stien, zásobníkov, ríms a balkónových čiel.

Zároveň sú vhodné na rýchle vyhladzovanie defektov vzniknutých na liatych betónových prvkoch, ako sú napr. štrkové hniezda, diery, dilatačné škáry atď., pred aplikáciou náterov, na opravy a vyhladzovanie betónových výliskov na občianskych stavbách, na dekoratívnych vyčnievajúcich prvkoch či na opravy betónových prefabrikovaných prvkov.

Mimoriadne odolné

Vyznačujú sa odolnosťou proti priesakom vody, vysokou priľnavosťou na betón, mrazuvzdornosťou, objemovou stálosťou, nízkou priepustnosťou vody alebo vysokým súčiniteľom paropriepustnosti, čo umožňuje zvýšiť odolnosť proti karbonizácii, vďaka tomu dochádza k predĺženiu celkovej životnosti konštrukcií.

Pred aplikáciou na podklad je potrebné narušené a skorodované časti betónu alebo železobetónu dôkladne očistiť. Znečistenie, zvyšky cementového povlaku, nesúdržné časti a staré vrstvy treba mechanicky odstrániť. Povrch podkladu musí mať hrubú štruktúru, byť porézny, s otvorenou štruktúrou zaisťujúcou dobrú prídržnosť.

Podklad je potrebné pripraviť mechanickým očistením, napr. prebrúsením, odporúča sa abrazívna úprava alebo frézovanie. Pri železobetónových konštrukciách je rovnako potrebné z prútov výstuže zasiahnutých koróziou odstrániť zvyšky uvoľneného betónu.

Koróziu oceľovej výstuže možno odstrániť pieskovaním alebo mechanickým prebrúsením a potom očistiť stlačeným vzduchom. Oceľová výstuž by mala mať jasný kovový vzhľad. Prúty sa odporúča ošetriť vhodnou ochrannou vrstvou.

Ceresit CD 26

Vlastnosti

Cementová hrubozrnná jednozložková malta na vyrovnanie betónových a železobetónových povrchov, vyplnenie nerovností a opravy poškodených miest. Hrúbka nanášanej vrstvy je od 30 do 100 mm, pri aplikácii na steny a podlahy sa odporúča nanášať jednotlivé vrstvy s hrúbkou do 35 mm. Maltu možno nanášať na betón triedy C 12/15.

Vhodná na steny a podlahy v interiéri a exteriéri. Ručné aj strojové spracovanie. Malta je súčasťou systému Ceresit PCC, ktorý je určený na vypĺňanie nerovností, reporofiláciu povrchov a na vykonávanie komplexných opráv balkónov alebo rôznych typov betónových a železobetónových konštrukcií. Vhodná na opravy balkónov, trámov, stĺpov, stropov a pod.

BALENIE: Papierové vrece, 25 kg
SPOTREBA: Približne 2 kg/m2 (na 1 mm hrúbky vrstvy)
ORIENTAČNÁ CENA: 28,20 €/25 kg
VÝROBCA: Henkel
malta
Ceresit CD 26 | Zdroj: archív firmy

Baumit BetoFill

Vlastnosti

Jednozložková mrazuvzdorná malta na opravu a reprofiláciu betónových konštrukcií bez obsahu chloridov. Sanačná výplňová malta určená na opravu betónových a železobetónových konštrukcií v systéme Baumit Beto.

Maximálna hrúbka nanášanej vrstvy v jednom pracovnom kroku je 40 mm. Vysoká priľnavosť na podklad. Vhodná do exteriéru a interiéru.

BALENIE: Papierové vrece, 30 kg
SPOTREBA: Približne 2 kg/m(na 1 mm hrúbky vrstvy)
ORIENTAČNÁ CENA: 19,80 €/30 kg
VÝROBCA: Baumit
malta
Baumit BetoFill | Zdroj: archív firmy

Planito Rasa & Ripara

Vlastnosti

Rýchlotvrdnúca vláknami vystužená tixotropná malta s kompenzovaným zmrašťovaním na opravy a vyhladzovanie betónových konštrukcií a na aplikáciu v hrúbkach vrstvy od 3 mm do 40 mm. Vhodná na rýchle opravy poškodených častí betónových konštrukcií.

Napr. rohy nosníkov, stĺpov, stien zásobníkov, ríms a balkónových čiel, rýchle vyhladzovanie defektov vzniknutých na betónových liatych prvkoch, ako sú napr. štrkové hniezda, diery, dilatačné škáry atď., pred aplikáciou náterov.

Určená aj na opravy a vyhladzovanie betónových výliskov na občianskych stavbách, na dekoratívnych vyčnievajúcich prvkoch a opravy betónových prefabrikovaných prvkov.

BALENIE: Papierové vrece, 25 kg
SPOTREBA: Približne 1,4 kg/m2 (na 1 mm hrúbky vrstvy)
ORIENTAČNÁ CENA: 25,83 €/25 kg
VÝROBCA: Mapei
malta
Planito Rasa & Ripara | Zdroj: archív firmy

Repol Hrubá sanačná malta SM 40

Vlastnosti

Jednozložková prášková sanačná malta na opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou s vysokou priľnavosťou na betón. Obsahuje len malé množstvo chrómanov, neobsahuje chloridy a vďaka svojmu modulu pružnosti je obzvlášť vhodná na sanačné práce. Podľa EN 1504­3 spĺňa podmienky triedy R3, XF4.

Vhodná na použitie v interiéri a exteriéri na zhotovenie plošných vrstiev do hrúbky 40 mm (lokálne do 80 mm) v jednom pracovnom kroku. Nanáša sa ručne alebo strojovo na zvislé plochy, vodorovné plochy zhora a aj vodorovné plochy zdola.

Vhodná na opravu a úpravu tvaru alebo vzhľadu pri údržbe železobetónových konštrukcií a stavebných dielov.

BALENIE: Papierové vrece, 30 kg
SPOTREBA: Približne 2 kg/m2 (na 1 mm hrúbky vrstvy)
ORIENTAČNÁ CENA: 19,94 €/30 kg
VÝROBCA: Murexin
malta
Repol Hrubá sanačná malta SM 40 | Zdroj: archív firmy

quick-mix BS 225

Vlastnosti

Hrubá opravná sanačná malta na betónové konštrukcie. Reprofilačná polymércementová malta PCC a SPCC na ručné a strojové opravy betónových plôch stien, fasád, podláh a stropov, rôznych betónových konštrukcií, napr. mostov, tunelov, nádrží a iných betónových stavieb.

Určená na vyrovnanie nerovností, reprofiláciu, vypĺňanie dutín, stierkovanie a pod. vo vonkajšom a vnútornom prostredí. Paropriepustná, odolná proti mrazu a posypovým soliam. Na aplikáciu v hrúbke vrstvy od 10 do 50 mm.

Spĺňa požiadavky smernice ZTV­ING (časť 3, ods. 4) DAfStb Rili­Sib M3, DAfStb Rili IH, Xstat. a EN 1504­3. Maltová zmes spĺňa podmienky smernice EÚ 2003/53/ES o nebezpečných látkach (obsahu Cr6+).

BALENIE: Papierové vrece, 25 kg
SPOTREBA: Približne 1,85 kg/m2 (na 1 mm hrúbky vrstvy)
ORIENTAČNÁ CENA: 44,59 €/25 kg
VÝROBCA: quick-mix
malta
quick-mix BS 225 | Zdroj: archív firmy

PCI Polycret® K 40

Vlastnosti

Jednozložková cementová opravná malta na betón a murivo so zrnitosťou do 1,2 mm so špeciálnymi prísadami a sklenými vláknami. Na lokálne opravy balkónov, terás, schodísk a výtlkov v podlahách. S vysokou priľnavosťou a odolnosťou proti pôsobeniu vody.

Hrúbka 3 až 40 mm v jednom pracovnom kroku. Aplikuje sa na navlhčený podklad. Na ručné spracovanie. Pevnosť v tlaku: 45 N/mm2.

Vysoká mrazuvzdornosť a odolnosť proti klimatickým vplyvom, tixotropná (nestekavá) pri nanášaní hrubých vrstiev, vysoká pri navosť na podklad, objemovo stála – tuhne bez zmrašťovania, nepraská. Zodpovedá požiadavkám normy STN EN 998­1.

BALENIE: Papierové vrece, 25 kg
SPOTREBA: Približne 1,65 kg/m2 (na 1 mm hrúbky vrstvy)
ORIENTAČNÁ CENA: 21,60 €/25 kg, 8,40/5 kg
VÝROBCA: BASF
malta
PCI Polycret® K 40 | Zdroj: archív firmy
spracované v spolupráci s jednotlivými firmami