Partneri sekcie:

Veľký prehľad strešných tmelov

image 83768 25 v2

Opravy striech, odvodňovacích žľabov či komínov sa nezaobídu bez kvalitného strešného tmelu určeného na klampiarske práce. Na utesnenie škár klampiarskych prvkov, ako sú dažďové zvody, odkvapové žľaby, lemovanie, štíty, kovové rovné strechy, pokrývajúce plechy, hlavy nitov a mechanických kotiev, sa odporúča použiť strešný tmel, ktorý je na tento účel určený.

re

Neodporúča sa používať akýkoľvek inštalatérsky silikónový tmel, pretože ten nie je schopný plniť požadovanú funkciu – tesnosť spojov daných materiálov pri pôsobení extrémnych vplyvov, ktorým je strecha počas svojej životnosti vystavená. Medzi tieto vplyvy patria napr. klimatické podmienky, priemyselné znečistenie či náhle zmeny teploty. Tmel by si mal zachovať svoju pružnosť aj pri teplotách –50 °C až +150 °C.

Tmely sa vyrábajú buď silikónové, alebo bez obsahu silikónu a na báze polymérov a bitúmenu. Utesňované povrchy musia byť suché, pevné, očistené od prachu a ostatných nesúdržných častí, oleja, mastnôt, voskov, starých náterov a hrdze. Niektoré produkty je možné aplikovať aj na vlhký podklad. Tmely sú dostupné v praktických kartušiach, ktoré sa vkladajú do aplikačnej pištole.

Odporúča sa nanášať ich vo forme bodov alebo pásov, pričom by sa mali dokonale rozprestrieť v celej lepenej časti, respektíve tesne do škáry. Zvláštnu pozornosť treba venovať adhézii v rohoch. Povrch tesniaceho tmelu je potrebné na záver vyhladiť vlhkým drievkom, prstom alebo škárovacou stierkou.

Ceresit CS 27

Použitie a vlastnosti: Strešný tmel na báze polymérov a bitúmenu s obsahom rozpúšťadiel. Určený na utesnenie strešných spojov, škár a prasklín, utesnenie spojov medzi obvodovými zvodmi a strešnými prvkami, rýchle opravy netesnosti strešných prvkov, lepenie všetkých typov strešných krytín za studena, núdzové opravy aj počas dažďa a pod. Dobre priľne na rôzne materiály, ako sú bitúmenové povrchy, izolačné dosky, plasty, betón a pod. Priľnavosť je dobrá aj pri nízkych teplotách a na vlhkých plochách. Možno ho použiť aj na konštrukciu skleníkov, utesnenie základov a na iné podzemné izolácie. Vytvrdnutý tmel je odolný proti UV žiareniu, trvalej vlhkosti, povrchovému treniu a tlaku. Neobsahuje azbest, chráni proti korózii a vlhkosti.

Ceresit CS 27

Balenie: kartuša, 300 ml
Spotreba: približne 450 g/m2
Orientačná cena: 3,97 €/300 ml
Výrobca: Henkel

Strešné bitúmenové lepidlo (Tixoplast)

Použitie a vlastnosti: Jednozložkový tesniaci a lepiaci tmel na báze bitúmenu a vybraných elastomérov. Určený na lepenie a tesnenie živičných strešných krytín, núdzové opravy za vlhka, tmelenie a tesnenie trhlín, puklín, dier, škár v stavebných materiáloch, tmelenie a tesnenie zakončovacích profilov, oplechovanie komínov atík a pod. Vhodný aj na lepenie izolačných polyuretánových panelov na podklady z pozinkovaného trapézového plechu. Mrazuvzdorný s antikoróznou ochranou, odolný proti oteru, vlhkosti a poveternostným vplyvom, trvale plastický aj pri veľkých tepelných rozdieloch.

Strešné bitúmenové lepidlo (Tixoplast)

Balenie: kartuša, 310 ml
Výdatnosť: približne 12,9 m (škára 4 × 6 mm) z 310 ml kartuše
Orientačná cena: 4,14 €/310 ml
Výrobca: Den Braven

Sika BlackSeal-1

Použitie a vlastnosti: Jednokomponentový tmel do škár na báze bitúmenu. Určený na tmelenie styčných škár pri komínoch, svetlíkoch a pod., tmelenie trhlín a dier na bitúmenových strešných pásoch, opravu striech a odkvapov. Priľne na podklady, ako sú napr. betón, tehla, drevo, kov, bitúmenové nátery, polymérne bitúmenové strešné pásy. Nevyžaduje použitie podkladového náteru, pripravený na okamžité použitie, jednoduchá spracovateľnosť, môže sa nanášať na vlhké nepórovité podklady.

Sika BlackSeal-1

Balenie: kartuša, 300 ml
Orientačná cena: 3,06 €/300 ml
Výrobca: Sika

Pattex bitúmenový strešný tmel

Použitie a vlastnosti: Plasticko-elastický tesniaci materiál na báze polymérov a bitúmenu, ktorý obsahuje rozpúšťadlá. Produkt je určený na lepenie a opravy striech, drenážnych prvkov, komínov a pod. Tesniaci materiál možno použiť aj pri stavbe skleníkov, na utesňovanie základov a na iné podzemné izolácie. Vhodný na asfaltové lepenky, tehly, betón, olovo, zinok, dlaždice, izolačné panely, niektoré plasty atď. Je odolný proti UV žiareniu, trvalej vlhkosti, povrchovému treniu a tlaku. Po vytvrdnutí zostáva trvalo elastický. Neobsahuje azbest, chráni proti korózii a vlhkosti a pri správnom použití je nehorľavý.

Pattex bitúmenový strešný tmel

Balenie: kartuša, 280 ml
Spotreba: približne 450 g/m2
Orientačná cena: 4,08 €/280 ml
Výrobca: Henkel

Mapeflex Blackfill

Použitie a vlastnosti: Jednozložkový tesniaci tmel a lepidlo na báze bitúmenov a polymérov v rozpúšťadle. Vhodný na tesnenie bitúmenových pásov, konštrukčných prvkov na strechách a rovných strechách. Poskytuje okamžité tesnenie na hydroizolačných vrstvách, konštrukčných prvkov na strechách a rovných strechách, ako sú napr.: vetrací komín, strešné okná a svetlíky, antény, odkvapové žľaby. Používa sa pri aplikáciách na povrchoch, ktoré sú vlhké alebo nedostatočne kompaktné a čisté. Je tiež vhodný na lepenie bitúmenových krytín na šikmých strechách.

Mapeflex Blackfill

Balenie: kartuša, 310 ml
Spotreba: 3 bm/1 kartuša (škára 10 × 10 mm)
Orientačná cena: 11,40 €/310 ml
Výrobca: Mapei

Tmel pre Wakaflex

Použitie a vlastnosti: Jednozložkový tesniaci materiál na báze syntetického kaučuku (bez silikónu). Transparentný materiál, určený na utesnenie spojov a pripojenie na konštrukciu vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Tmel je odolný proti UV žiareniu, je možné ho použiť aj za vlhka a natierať potrebnou farbou. Optimálna teplota na spracovanie je od +5 do +40 °C.

Tmel pre Wakaflex

Balenie: kartuša, 310 ml
Spotreba: približne 60 ml/m
Orientačná cena: 16,68 €/310 ml
Výrobca: Bramac

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami, IKO
FOTO: archív firiem

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.