Sanácia balkónovej dosky (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Počas spracovania a zrenia sanačných materiálov je potrebné ošetrované plochy chrániť pred nepriaznivými vplyvmi počasia (priame slnečné žiarenie, silný vietor, dážď).

05 | Adhézny mostík

Zmes adhézneho mostíka sa zmieša v čistej nádobe s vodou (približne 3,5 až 5 l/25 kg) elektrickým miešadlom – musí byť homogénna a bez hrudiek. Adhézny mostík sa na podklad nanesie tvrdou kefou tak, aby sa dosiahlo súvislé pokrytie, čím sa zabezpečí pevné spojenie s ďalšími vrstvami. Všetky otvory a dutiny musia byť dôkladne uzavreté.

05 | Adhézny mostík
05 | Adhézny mostík | Zdroj: spracované z podkladov firiem Baumit a STAVMAT Stavebniny

06 | Sanačná malta

Na adhézny mostík sa prítlakom aplikuje sanačná malta systémom „čerstvé do čerstvého“. Sanačná malta sa pripraví zmiešaním zmesi s vodou (približne 5 až 5,25 l/30 kg) elektrickým miešadlom – tak vznikne homogénna zmes bez hrudiek. Zmes sa nechá 2 až 3 min odležať a znovu sa krátko premieša. Maltu nie je možné aplikovať na zaschnutý adhézny mostík.

06 | Sanačná malta
06 | Sanačná malta | Zdroj: spracované z podkladov firiem Baumit a STAVMAT Stavebniny

07 | Betónová stierka

Na spodnú hranu balkóna sa osadí vhodný profil s odkvapovým nosom. Na zjednotenie povrchu sa na predvlhčený podklad systémom „čerstvé do čerstvého“ aplikuje betónová stierka v hrúbke max. 5 mm, ktorá sa pripraví zmiešaním zmesi s vodou (približne 6,5 l/25 kg) elektrickým miešadlom, čím vznikne homogénna zmes bez hrudiek.

07 | Betónová stierka
07 | Betónová stierka | Zdroj: spracované z podkladov firiem Baumit a STAVMAT Stavebniny

08 | Konečná povrchová úprava

Vyrovnané a opravené plochy sa musia chrániť pred veľmi rýchlym vysychaním pomocou plastovej fólie. Po vyzretí jednotlivých vrstiev a vyhladení povrchu sa môže zrealizovať konečná povrchová úprava. Buď sa vytvorí spádová vrstva a položí sa dlažba, alebo sa aplikuje ochranný náter (fasádna farba na steny).

08 | Konečná povrchová úprava
08 | Konečná povrchová úprava | Zdroj: spracované z podkladov firiem Baumit a STAVMAT Stavebniny
TEXT: spracované z podkladov firiem Baumit a STAVMAT Stavebniny