Renovácia trhlín v povrchovej úprave ETICS (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Trhliny na fasádach môžu vznikať najmä z dôvodu nedodržania technologického predpisu pri realizácii.

Detail systému na opravu poškodeného ETICS

1 | Poškodený tepelnoizolačný systém
2 | Žliabky v existujúcom poškodenom tepelnoizolačnom systéme (šírka približne 5 až 7 mm, hĺbka 5 mm)
3 | Sanačná malta na armovanie weber retec® 700 a uloženie sieťky zo sklených vlákien (hrúbka vrstvy 6 až 8 mm)
4 | Mriežka zo sklených vlákien, sklovláknitá sieťka weber R178
5 | Tanierové skrutkovacie kotvy na tepelnoizolačné dosky (4 ks/m2)
6 | Penetračný náter weber 700
7 | Povrchová úprava – tenkovrstvová omietka weberpas clean Active

Vizualizácia detailu
Vizualizácia detailu | Zdroj: Mgr. art. Ján Malík

Čo budete potrebovať

 • Sanačná výstužná malta na ETICS
  weber retec® 700
  spotreba: 6,5 až 7 kg/m2 (hrúbka 6 až 8 mm, výstužná vrstva), papierové vrece, 30 kg = 50 € 
 • Výstužná sklotextilná mriežka
  Sklovláknitá sieťka weber R178
  šírka: 1 100 mm, dĺžka: 50 m, kotúč 50 m = 73,72 €
 • Tanierové skrutkovacie kotvy
  spotreba: 4 ks/m2
 • Penetračný náter
  weber 700
  spotreba: 0,15 – 0,2 kg/m2, plastové vedro, 5 a 20 kg, 20 kg = 61,20 €
 • Vysokopružná tenkovrstvová omietka
  weberpas clean Active (silikátová omietka)
  spotreba: približne 2,5 až 3 kg/m2 (v závislosti od zrnitosti a štruktúry), plastové vedro, 30kg = 88,20€ alebo
  weberpas silikónová
  spotreba: približne 2,6 až 3 kg/m2 (v závislosti od zrnitosti a štruktúry), plastové vedro, 30kg = 78,25€
 • Náradie
  vysokotlakový čistič
  rezný kotúč
  antikorová stierka
  zubové hladidlo (s veľkosťou zuba 10 × 10 mm)
  akumulátorový skrutkovač

POZOR!

Typy porúch
Najčastejším problémom starších tepel­noizolačných systémov bývajú trhliny na povrchovej úprave. Trhliny na fasádach môžu vznikať najmä z dôvodu nedodržania technologického predpisu pri realizácii, prípadne v dôsledku použitia nevhodných materiálov na vytvorenie výstužnej vrstvy. Napríklad použitím nevhodnej sklovláknitej mriežky, ktorá nie je schopná odolávať alkáliám obsiahnutým v maltách, na vytvorenie výstužnej vrstvy kontaktného tepelnoizolačného systému.

Takáto mriežka sa v malte časom úplne „rozpustí“ a nie je schopná naďalej prenášať napätia, ktoré na tepelnoizolačný systém pôsobia. Veľmi vážnou poruchou tepelnoizolačného systému je oddelenie lepiacej malty od pôvodnej konštrukcie.

Slangovo sa táto porucha nazýva „plávanie zatepľovacieho systému“. Celý tepelnoizolačný systém drží iba pomocou rozperných kotiev. V tomto prípade je potrebné starý ETICS odstrániť a nahradiť ho novým.

01 | Očistenie fasády

Povrch poškodenej fasády je najskôr potrebné očistiť vodou pomocou vysokotlakového čističa.

01 | Očistenie fasády
01 | Očistenie fasády | Zdroj: spracované z podkladov Saint-Gobain Weber

02 | Vyrezanie drážok

Do pôvodnej tepelnej izolácie sa po celej ploche vyrežú rezným kotúčom vodorovné a zvislé drážky vo vzájomnej vzdialenosti od 150 mm do 300 mm (šírka približne 5 až 7 mm a hĺbka 5 mm). Prach v drážkach sa odstráni. Degradované miesta sa upravia na to určenou opravnou maltou.

02 | Vyrezanie drážok
02 | Vyrezanie drážok | Zdroj: spracované z podkladov Saint-Gobain Weber

03 | Nanášanie sanačnej malty

Na očistenú drážkovanú plochu sa nanesie 6 až 8 mm hrubá vrstva sanačnej malty (ručne alebo strojovo) a po aplikácii sa rozotrie zubovým hladidlom s rozmermi 10 × 10 mm.

03 | Nanášanie sanačnej malty
03 | Nanášanie sanačnej malty | Zdroj: spracované z podkladov Saint-Gobain Weber

04 | Výstužná mriežka

Do ešte čerstvej malty sa vloží sklovláknitá výstužná mriežka tak, aby sa zachovali minimálne 100 mm presahy jednotlivých jej pásov a aby bola uložená v hĺbke zodpovedajúcej 1/3 hrúbky maltovej vrstvy.

04 | Výstužná mriežka
04 | Výstužná mriežka | Zdroj: spracované z podkladov Saint-Gobain Weber