Sanácia balkónovej dosky (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Počas spracovania a zrenia sanačných materiálov je potrebné ošetrované plochy chrániť pred nepriaznivými vplyvmi počasia (priame slnečné žiarenie, silný vietor, dážď).

Detail skladby sanačného systému balkóna

1 | Pôvodná betónová doska
2 | Oceľová výstuž balkónovej dosky po očistení
3 | Antikorózny náter Baumit BetoProtect
4 | Adhézny mostík Baumit BetoHaft
5 | Sanačná malta Baumit BetoFill
6 | Betónová stierka Baumit BetoFinish
7 | Profil s odkvapovým nosom
8 | Ochranný náter na steny Baumit NanoporColor
9 | Okrajový dilatačný pás Baumit Okrajová dilatačná páska PE
10 | Spádová vrstva Baumit FlexBeton
11 | Základný náter Baumit Grund/ SuperGrund
12 | Hydroizolačná Baumacol Tesniaca páska
13 | Hydroizolačná stierka Baumacol Protect
14 | Trvale pružný polyuretánový tmel
15 | Flexibilné lepidlo
16 | Dlažba

Vizualizácia detailu
Vizualizácia detailu | Zdroj: Viktor Mikovčák

Čo budete potrebovať

Systém Baumit Betosystem

 • Antikorózny náter
  Baumit BetoProtect
  spotreba: približne 0,2 kg/bm výstuže (pri dvoch náteroch), min. hrúbka vrstvy: 1 mm, plastové vedro, 2 kg = 15,70 €
 • Adhézny mostík
  Baumit BetoHaft
  spotreba: 1,5 až 3 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 1 mm, v závislosti od drsnosti opravovanej vrstvy), zrnitosť: 1,5 mm, papierové vrece, 25 kg = 38,70 €
 • Sanačná malta
  Baumit BetoFill
  spotreba: približne 2 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 1 mm), hrúbka vrstvy: 10 až 40 mm, papierové vrece, 30 kg = 19,80 €
 • Betónová stierka
  Baumit BetoFinish
  spotreba: približne 1,5 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 1 mm), max. hrúbka vrstvy: 5 mm, papierové vrece, 25 kg = 30,90 €
 • Profil s odkvapovým nosom
 • Náradie
  dláto, kladivo, sekacie kladivo
  drôtená kefa alebo drôtený rotačný kotúč
  štetec
  vysokotlakový čistič
  nízkootáčkové elektronické miešadlo
  čistá nádoba na miešanie
  tvrdá kefa
  plastová fólia
  polystyrénové hladidlo

Pozor!

Úprava konzistencie
Konzistencia už tuhnúcej zmesi antikorózneho náteru, adhézneho mostíka, sanačnej malty a betónovej stierky sa nesmie upravovať pridaním ďalšej vody.

Optimálna teplota
Teplota vzduchu, materiálov a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálov klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +30 °C. Počas spracovania a zrenia sanačných materiálov je potrebné ošetrované plochy chrániť pred nepriaznivými vplyvmi počasia (priame slnečné žiarenie, silný vietor, dážď).

01 | Očistenie betónovej dosky

Odlupujúce a nesúdržné časti povrchu balkónovej dosky sa odstránia pomocou dláta, kladiva alebo sekacieho kladiva až na zdravý betón.

01 | Očistenie betónovej dosky
01 | Očistenie betónovej dosky | Zdroj: spracované z podkladov firiem Baumit a STAVMAT Stavebniny

02 | Očistenie výstuže

Výstuž sa očistí od hrdze opieskovaním, drôtenou kefou alebo rotačným drôteným kotúčom, mala by mať kovovolesklý vzhľad. Povrch oceľovej výstuže musí byť bez mastnoty, olejov, hrdze, zvyškov náterov a nečistôt. Potom sa vysokotlakovým prúdom vody očistí od prachu a iných nečistôt betónová doska.

02 | Očistenie výstuže
02 | Očistenie výstuže | Zdroj: spracované z podkladov firiem Baumit a STAVMAT Stavebniny

03 | Ochranný náter výstuže

Zmes antikorózneho náteru sa zmieša s vodou (približne 0,44 l/2 kg) elektrickým miešadlom tak, aby bola homogénna a bez hrudiek. Antikorózny náter sa nanesie na výstuž a oceľové prvky štetcom v dvoch vrstvách. Druhá vrstva sa nanáša v inom smere po približne 6 h. Minimálna hrúbka vrstvy (v dvoch pracovných krokoch) musí byť min. 1 mm.

03 | Ochranný náter výstuže
03 | Ochranný náter výstuže | Zdroj: spracované z podkladov firiem Baumit a STAVMAT Stavebniny

04 | Navlhčenie podkladu

Deň pred nanášaním adhézneho mostíka sa podklad ešte raz dostatočne navlhčí vodou, aby sa zabezpečilo dokonalé spojenie mostíka s podkladom. Pritom treba dbať, aby sa na vodorovnej ploche nevytvoril vodný film.

04 | Navlhčenie podkladu
04 | Navlhčenie podkladu | Zdroj: spracované z podkladov firiem Baumit a STAVMAT Stavebniny