Bezprašné zhotovenie rýchlotuhnúcej nivelizačnej stierky (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, čistý (bez špiny, oleja a mastnoty, ktoré by mohli obmedziť priľnavosť).

Zhotovenie podláh vo verejných budovách je charakteristické veľmi napätým časovým plánom, keď je dôležité, aby jednotlivé práce na seba v krátkom čase plynulo nadväzovali. Použité stavebné materiály by preto mali svojimi výrobnými a spracovateľskými vlastnosťami umožniť jednoduchú a rýchlu aplikáciu, ako aj prípravu podkladu na kladenie podlahovej krytiny.

Dôležitým faktorom dodržania časového plánu je bezpečné stvrdnutie, rýchly nástup pevnosti a s tým súvisiaca včasná zrelosť podkladu. Vhodné riešenie predstavuje extrémne hladká samorozlievacia cementová stierka založená na vysoko-výkonnej skvapalňovacej technológii.

Tá vďaka rýchlej zrelosti umožňuje kladenie napr. elastickej podlahovej krytiny pri bežných klimatických podmienkach (20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu), pri vrstve 5 mm už po 6 h. Veľmi rýchlo dosahuje zrelosť aj pri väčších hrúbkach alebo nevhodných klimatických podmienkach.

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, čistý (bez špiny, oleja a mastnoty, ktoré by mohli obmedziť priľnavosť). Cementové a kalciumsulfátové potery je potrebné obrúsiť a povysávať.

Zvyšky separačných prostriedkov, uvoľneného lepidla, stierok, podlahovín alebo náterov je potrebné odstrániť napríklad brúsením, kefovaním, frézovaním alebo stlačeným vzduchom v kombinácii s abrazívom. Voľné čiastočky treba dôkladne povysávať. Podľa druhu a nasiakavosti podkladu je potrebné zvoliť vhodný penetračný náter a nanesenú penetráciu nechať dobre vyschnúť.

Spracovanie stierky

Suchá zmes stierky sa zmieša s predpísaným množstvom vody (6,5 l vody/25 kg vrece) naliatej v čistej nádobe. Obsah vreca sa nasype za výdatného miešania do vody a rozmieša sa na hustú tekutú zmes bez hrudiek. Na miešanie sa použije miešacie náradie so špeciálnym miešacím nadstavcom pre stierkovacie zmesi.

Čerstvá zmes stierky sa vyleje na podklad a hladidlom alebo veľkoplošnou špachtľou sa rovnomerne rozotrie. Povrch sa následne odvzdušní ihlovým valčekom. Požadovaná hrúbka vrstvy by sa mala naniesť, ak je to možné, v jednom pracovnom kroku.

Pri viacvrstvovom stierkovaní je potrebné nechať nanesenú vrstvu dôkladne vyschnúť, ošetriť ju penetračným náterom a naniesť ďalšiu vrstvu stierky. Hrúbka druhej vrstvy nesmie presiahnuť hrúbku prvej vrstvy.

INFO O MATERIÁLI:
» Vyrovnávacia a nivelizačná stierka s vysokovýkonnou skvapalňovacou technológiou, samorozlievacia a rýchlotuhnúca; vhodná na následné kladenie všetkých podlahovín, parkiet, keramickej dlažby a prírodného kameňa; rýchle vyzrievanie aj pri nepriaznivejších klimatických podmienkach (nižšia teplota – 10 °C).

Čo budete potrebovať

 • Samorozlievacia cementová stierka
  UZIN NC 170 LevelStar
  spotreba: približne 1,5 kg/m² (na 1 mm hrúbky), papierové vrece, 25 kg = 42 €
 • Miešací nadstavec
  UZIN Ripper
  ks = 39,90 €
 • Veľkoplošná špachtľa
  UZIN Flächenrakel
  s veľkosťou zuba R2
 • Ihlicový valček
  UZIN ihlicový valček
 • Náradie a pomôcky
  plastová nádoba, elektrické miešadlo

Tabuľka: Zrelosť poteru na kladenie

 

Podlahová krytina

Zrelosť stierky na kladenie pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu

textilné a elastické krytiny (napr. PVC, linoleum, kaučuk), keramické a kamenné krytiny

3 mm

približne 6 h

5 mm

približne 6 h

10 mm

približne 24 h

20 mm

približne 48 h

parkety

3 mm

približne 24 h

5 mm

približne 24 h

10 mm

približne 24 h

20 mm

približne 72 h

01 | Zámesová voda

Do čistej pripravenej nádoby sa naleje predpísané množstvo vody (6,5 l vody/25 kg vrece) určené na zmiešanie so suchou zmesou nivelizačnej stierky.

01 | Zámesová voda
01 | Zámesová voda | Zdroj: HA-UZ market

02 | Miešací nadstavec

Na miešaciu nádobu sa upevní špeciálny nadstavec s ostrými čepeľami.

02 | Miešací nadstavec
02 | Miešací nadstavec | Zdroj: HA-UZ market

03 | Ochranná manžeta

Z čepele nadstavca sa odstráni ochranná gumená manžeta.

03 | Ochranná manžeta
03 | Ochranná manžeta | Zdroj: HA-UZ market

04 | Vloženie miešadla

Do miešacej nádoby s vodou a upevneným nadstavcom sa vloží ručné elektrické miešadlo.

04 | Vloženie miešadla
04 | Vloženie miešadla | Zdroj: HA-UZ market

05 | Nastavenie vreca

Vrece so suchou zmesou nivelizačnej stierky sa nastaví nad nadstavec tak, aby stred vreca smeroval na čepele nadstavca.

05 | Nastavenie vreca
05 | Nastavenie vreca | Zdroj: HA-UZ market