Priečka z pórobetónu (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na vnútorné omietanie sú vhodné vápenno-cementové, vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky výrobcom určené na pórobetón. Keramické obklady možno aplikovať priamo na murivo bez omietky.

Najväčšia prípustná vzdialenosť dilatačných škár v murive nenosných stien z presných tvárnic je 8 m. Maximálne dĺžky a výšky nevystužených nenosných stien vyplývajú z jednoduchých pravidiel navrhovania nenosných vnútorných stien podľa STN EN 1996-3 a špecifických vlastností tvárnic. Hydroizolačnú fóliu na báze asfaltovaného pásu je potrebné nalepiť aj pod priečku na poschodí.

Medzera medzi horným radom tvárnic a stropnou konštrukciou je min. 20 mm, ale môže byť aj väčšia v závislosti od priehybu stropnej konštrukcie.

Drážky na inštalačné rozvody je najvýhodnejšie vytvoriť ručným drážkovačom. Drážkovač sa ťahá pozdĺž pevného pravítka, čím sa dosiahne rovná drážka v požadovanom smere. Prehĺbenie drážky sa môže vytvoriť už voľne „od oka“. Viacnásobným ťahaním drážkovača vznikne drážka s požadovanou šírkou a hĺbkou. Okraje drážky sú ostré a čisté.

Čo budete potrebovať

  • Tvárnica na nenosné murivo: napr. Ytong Klasik rozmery (d. × v. × š.): 599 × 249 × 75,  125, 100, 150 alebo 200 mm, m2 13,76 €
  • Zakladacia malta: Ytong zakladacia tepelnoizolačná malta spotreba: 0,95 až 2,5 kg/bm (pri priečkach  s hrúbkou 75 až 200 mm), papierové vrece, 15 kg 11,69 €
  • Lepiaca malta: Ytong lepiaca malta spotreba: približne 1,5 kg/m2 priečky, papierové vrece, 17 kg 7,15 €
  • Murivová spojka: 30 × 300, balenie 50 ks, ks 0,89 €
  • Klince s protikoróznou úpravou, dĺžka 100 mm
  • Pás z minerálnej vlny
  • Náradie a pomôcky: murárska lyžica, ručná vídiová píla alebo elektrická pásová píla, elektrická ručná vŕtačka, miešadlo, kladivo, gumené kladivo, vodováha, vedro, ceruzka

01 | Poloha priečky

Poloha budúcej priečky sa vyznačí pomocou vodováhy ceruzkou na nosnej stene podľa projektu, pričom treba dbať na zvislosť. Na stenu sa vyznačia obidve hrany priečky.

 Poloha priečky
Poloha priečky | Zdroj: Xella

02 | Murivová spojka

Na mieste budúcej priečky sa do ložnej škáry nosného muriva osadí spojka muriva z nehrdzavejúcej ocele. Spojka sa vtlačí do nanesenej malty tak, aby polovica vyčnievala von z muriva.

Murivová spojka
Murivová spojka | Zdroj: Xella

03 | Upevnenie spojky

Ďalšia možnosť je spojky muriva upevniť v škáre klincami s protikoróznou povrchovou úpravou opäť tak, aby polovica trčala von z obvodového muriva.

Upevnenie spojky
Upevnenie spojky | Zdroj: Xella

04 | Obvodové murivo

Následne možno pokračovať v murovaní obvodového múru. Murovacia malta sa nanáša na celú šírku muriva, a to tak, aby úplne zakryla upevnenú spojku. Spojky muriva sa osadia do každej druhej ložnej škáry nosnej steny, ak statik neurčí inak.

Obvodové murivo
Obvodové murivo | Zdroj: Xella