Partneri sekcie:

Samonivelizačné stierky vhodné na renováciu podlahy

stierka, cement
Zdroj: Shutterstock

Starú podlahu možno renovovať aj bez potreby odstránenia pôvodnej podlahovej krytiny. Na tento účel sú určené špeciálne samonivelizačné stierky.

Na vyrovnanie starých existujúcich cementových alebo anhydritových poterov, betónových podláh, nenasiakavých podkladov, ako je keramická dlažba, dlažba z prírodného alebo umelého kameňa, alebo drevených podláh možno použiť špeciálne cementové stierky.

Podklad je však potrebné vždy vhodne upraviť. Musí byť pevný, suchý, čistý, nosný, s predpísanou pevnosťou v ťahu a tlaku v súlade s STN 74 4505. Pred aplikáciou vyrovnávacích stierok je potrebné preveriť zvyškovú vlhkosť podkladu, ktorá by nemala byť vyššia, ako je stanovené v technickom liste produktu.

Trhliny treba zatmeliť

Zvyšky starých lepidiel, voskov, mastnoty, oleja, asfaltu a iné usadené vrstvy je potrebné mechanicky odstrániť. Nenasiakavé podklady sa odporúča upraviť vhodným náterom. Ak podklad tvoria drevené podlahy, staré drevené podlahy, drevotrieskové dosky alebo iné drevené podlahoviny, musia byť pevne spojené s podkladovou konštrukciou. Voľné, vŕzgajúce alebo pružiace dosky je potrebné priskrutkovať k podkladu.

Otvory, široké škáry a trhliny sa musia zaplniť vhodným výplňovým materiálom (napr. tmelom). Vrchnú plochu podlahy je potrebné prebrúsiť a povysávať. Na prebrúsený povrch drevenej podlahy sa odporúča naniesť vhodný adhézny mostík. Samonivelizačné stierky sa nanášajú v predpísanej hrúbke. Ak je potrebné naniesť väčšiu hrúbku, realizuje sa ďalšia vrstva v súlade s technologickým predpisom výrobcu.

Ultraplan Renovation

Vlastnosti

Rýchlotvrdnúca vláknami vystužená samonivelizačná cementová malta určená na vyhladenie a vyrovnanie nerovností vzniknutých na podkladových vrstvách v hrúbke od 3 do 30 mm, na nových alebo existujúcich podkladoch, ako sú napr. betónové dosky, cementové a anhydridové potery, povrchy z keramiky, kameňa, terazza, rozmerovo stabilné podklady z dreva a pod.

Vhodná aj na prípravu podkladov pred inštaláciou všetkých druhov podlahových krytín na miestach, kde sa vyžaduje vysoká odolnosť proti zaťaženiu, a na podlahové vykurovanie.

BALENIE: Papierové vrece, 23 kg
SPOTREBA: Približne 1,4 kg/m² (na 1 mm hrúbky)
ORIENTAČNÁ CENA: 18,02 €/23 kg
VÝROBCA: Mapei
Ultraplan Renovation
Ultraplan Renovation | Zdroj: archív firiem

RA 20 samovivelačná stierka

Vlastnosti

Jednozložková cementová renovačná vyrovnávacia stierka triedy CT C25 F4 na vyrovnávanie nerovností od 2 mm do 20 mm na cementových alebo anhydritových podlahách. Použitie aj na vykurované podlahy.

Vhodná ako podklad pod dlažby z kameňa, keramiky, pod PVC, koberce a pod. Na vnútorné použitie. Flexibilná stierka tuhnúca bez vzniku pnutia.

BALENIE: Papierové vrece, 25 kg
SPOTREBA: Približne 1,6 kg/m² (na 1 mm hrúbky)
ORIENTAČNÁ CENA: 12,94 €/25 kg
VÝROBCA: quick-mix
RA 20 samonivelačná stierka
RA 20 samonivelačná stierka | Zdroj: archív firiem

Cemix Nivela Profi (260)

Vlastnosti

Vyrovnávacia cementová stierka určená na vyrovnanie podkladov v interiéri pred kladením podlahových krytín (dlažieb, parkiet, plávajúcich podláh, PVC, kobercov a pod.). Vhodným podkladom je betón, stará keramická alebo betónová dlažba (hladké nenasiakavé podklady je potrebné vopred upraviť spojovacím mostíkom).

Vhodná na vyrovnanie podkladov so zabudovaným podlahovým vykurovaním. Aplikácia v jednej vrstve s hrúbkou 3 až 15 mm. Ručné aj strojové spracovanie.

BALENIE: Papierové vrece, 25 kg
SPOTREBA: Približne 1,6 kg/m² (na 1 mm hrúbky)
ORIENTAČNÁ CENA: 13,75 €/25 kg
VÝROBCA: Cemix
Cemix Nivela Profi (260)
Cemix Nivela Profi (260) | Zdroj: archív firiem

CERESIT DH Maxi

Vlastnosti

Samonivelizačná vyrovnávacia podlahová stierka s obsahom vlákien vhodná na vyrovnávanie poterov, cementových, anhydritových a betónových podláh (s pevnosťou min. C 15), nenasiakavých podkladov, ako sú keramické dlažby, dlažby z prírodného a umelého kameňa a pod. Na hrúbku vrstvy od 3 až 30 mm v jednej pracovnej operácii v suchom interiéri.

Vhodná na podlahové vykurovanie a pod kolieskové stoličky. Vysoká pevnosť, rýchlotuhnúca.

BALENIE: Papierové vrece, 25 kg
SPOTREBA: Približne 1,75 kg/m² (na 1 mm hrúbky)
ORIENTAČNÁ CENA: 26,40 €/25 kg
VÝROBCA: Henkel
CERESIT DH Maxi
CERESIT DH Maxi | Zdroj: archív firiem

Nivelačná hmota na drevené podlahy NH 75

Vlastnosti

Veľmi pevná samonivelizačná vyrovnávacia cementová stierka s obsahom umelých vlákien, hydraulicky vytvrdzujúca na sanáciu starých drevených podláh, podláh z drevotrieskových dosiek a ostatných starých podláh.

Vhodná na zhotovenie vysokozaťažiteľných rovných podkladov v interiéroch. Minimálna hrúbka vrstvy 3 mm, max. 20 mm. Vysoká pevnosť v tlaku a v ťahu za ohybu (C40/F10), dobre brúsiteľná, pod všetky typy podlahových krytín aj parkiet, bez potreby použitia armovacej tkaniny.

BALENIE: Papierové vrece, 20 kg
SPOTREBA: Približne 1,25 kg/m² (na 1 mm hrúbky)
ORIENTAČNÁ CENA: 47,14 €/20 kg
VÝROBCA: Murexin
Nivelačná hmota na drevené podlahy NH 75
Nivelačná hmota na drevené podlahy NH 75 | Zdroj: archív firiem

PCI Pericem 510

Vlastnosti

Špeciálna rýchlotuhnúca cementová samonivelizačná stierka pre hrúbky od 2 do 20 mm. Používa sa ako vyrovnávacia vrstva pod koberce, PVC, linoleá, pod plávajúce podlahy, parkety (vlysy, parketové dielce), syntetické náterové a stierky (aj riediteľné vodou) a dlažby.

Vhodná aj na potery s podlahovým vykurovaním. Strojovo spracovateľná. Pochôdzna po približne 6 h, kladenie keramických dlažieb po 24 h, plná zaťažiteľnosť po 3 dňoch. Minimálna pevnosť v tlaku 20 MPa.

BALENIE: Papierové vrece, 25 kg
SPOTREBA: Približne 1,7 kg/m² (na 1 mm hrúbky)
ORIENTAČNÁ CENA: 14,52 €/25 kg
VÝROBCA: BASF
PCI Pericem 510
PCI Pericem 510 | Zdroj: archív firiem
TEXT: spracované v spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: archív firiem