Samonivelizačné stierky pre dokonale rovné podlahy

Partneri sekcie:

Podlaha je stredobodom pozornosti každej miestnosti, pre používateľa je preto dôležitý jej vzhľad. Je však takmer až pravidlom, že investor najviac času venuje voľbe dizajnu podlahy a príliš sa už nezaoberá jej skladbou, resp. prevedením.

Je to pritom nezanedbateľný faktor, pretože nesprávne položená alebo nerovná podlaha skôr či neskôr bude spôsobovať problémy, ktoré skrátia jej životnosť. Veľmi dôležitá je rovnosť podkladu, a to obzvlášť v prípade veľkoformátovej dlažby a vinylovej podlahy. Ručným spracovaním klasického poteru je možné docieliť rovnosť s toleranciou do 3 mm, čo ale vo väčšine prípadov nestačí. Samonivelizačnými stierkami možno veľkoplošne vyrovnať nerovnosti na podklade podlahy.

Ktorú si vybrať?

Výber samonivelizačnej stierky závisí od požadovanej hrúbky a od spôsobu použitia.

Samonivelizačné stierky Cemix 5510 a 5570 sa dodávajú v polyetylénových obaloch1
Samonivelizačné stierky Cemix 5510 a 5570 sa dodávajú v polyetylénových obaloch | Zdroj: Cemix

Stierka Cemix 5510 NIVELA COMFORT 20MPa

Cementové samonivelizačné stierky sú vo všeobecnosti vhodné na nové cementové podklady a do vlhkých priestorov. Spoľahlivou samonivelizačnou stierkou na báze cementu je 5510 NIVELA COMFORT 20MPa, ktorú je možné aplikovať aj na systémy podlahového vykurovania. Možno ju naniesť až do hrúbky 10 mm (miestami do 15 mm), pričom minimálna hrúbka je 2 mm (odporúčaná hrúbka jednej vrstvy je 4 mm).

Stierka Cemix 5570 NIVELA RAPID 25 MPa

Sadrové samonivelizačné stierky, ako napríklad 5570 NIVELA RAPID 25 MPa, netvoria finálnu vrstvu. Vzhľadom na ich miernu deformáciu sa používajú pri rekonštrukčných prácach, hlavne na podlahy problematické z hľadiska súdržnosti. Sú vhodné aj na podlahy s podlahovým vykurovaním. Sadrová stierka totiž eliminuje riziko nežiaducej reakcie cementu s anhydritom. Ďalšou výhodou sadrovej stierky je možnosť inštalácie nízkoprofilového podlahového vykurovania (napríklad pomocou vykurovacích rohoží), pretože na starej podlahe možno vytvoriť celú skladbu v hrúbke 15 mm.

Nanášanie nivelizačnej stierky podlahovou stierkou
Nanášanie nivelizačnej stierky podlahovou stierkou | Zdroj: Cemix

Navyše sa obe nivelizačné stierky dodávajú v inovatívnom polyetylénovom obale, ktorý ponúka značné výhody. Výrobky v týchto obaloch majú až dvojnásobnú dobu spotreby a je možné ich skladovať aj vonku. Sú ekologické, vyrábajú sa totiž z recyklátov a sú znovu plne recyklovateľné.

Zdroj: PR článok Cemix, s.r.o.