Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Sádrovláknitá podlaha (pracovný postup)

Nerovnosti podkladu do 10 mm je potrebné vyrovnať vhodným samonivelizačným poterom, pri nerovnostiach podkladu do 20 mm je potrebné podklad vyrovnať jemným cementovým poterom.

06 | Druhá doska

Do nanesenej vrstvy lepidla sa položí natupo druhý podlahový dielec tak, aby sa drážky vzájomne prekryli.
06 | Druhá doska
06 | Druhá doska | Zdroj: KNAUF Bratislava

07 | Skrutkovanie dosiek

Dve vzájomne prekryté drážky sa zoskrutkujú špeciálnymi skutkami s dĺžkou 17 mm (podlahové dielce s hr. 18 mm) alebo 22 mm (podlahové dielce s hr. 23 mm). Dielce sa skrutkujú na vyznačenom mieste drážky v osovej vzdialenosti skrutiek ≤ 300 mm.
07 | Skrutkovanie dosiek
07 | Skrutkovanie dosiek | Zdroj: KNAUF Bratislava

08 | Zvyšky lepidla

Po vzájomnom spojení podlahových dielcov skrutkami má byť v mieste drážok vidieť prebytočné množstvo lepidla. Zvyšky lepidla možno odstrániť po približne 12 h, a to ostrou špachtňou. Hotovú suchú podlahu nie je možné zaťažovať približne 4 h (v závislosti od teploty okolitého prostredia).
08 | Zvyšky lepidla
08 | Zvyšky lepidla | Zdroj: KNAUF Bratislava

09 | Zrezanie dilatačného pásu

Po nálnej úprave (plávajúca podlaha, dlažba) podlahy sa zreže obvodový dilatačný pás (zachovanie akustickej nepriezvučnosti). Pri realizácii finálnej úpravy povrchov (linoleum, vinyl) je potrebné upraviť podlahu samonivelizačnou stierkou.
09 | Zrezanie dilatačného pásu
09 | Zrezanie dilatačného pásu | Zdroj: KNAUF Bratislava
spracované z podkladov firmy KNAUF Bratislava